Emne: Juridisk faderløse

De fundne tekster vises i faldende dato-orden med de nyeste øverst

Juridisk faderløse i Grønland kan få slået fast, hvem der er deres far

Ministeriet for Børn Ligestilling Integration og Sociale Forhold
Fredag d. 16. maj 2014

Loven indeholder ikke mulighed for genoptagelse af afsluttede dødsboer. Dette skyldes hensynet til arvingerne, der ellers ville risikere at skulle tilbagebetale modtaget arv.

Sandhedens time

Anders Nilsson, Redaktør for Kamikposten.dk
Mandag d. 12. maj 2014

Sara Olsvig har groft svigtet sit bagland: Landstinget og Foreningen af Faderløse. Hun skylder dem en god forklaring, som også vi andre venter spændt på.

Et stærkt fællesskab kræver åben dialog

Sara Olsvig, medlem af landsstyret og formand for Inuit Ataqatigiit
Onsdag d. 30. april 2014

Den juridisk faderløse person, som uheldigvis blev født det forkerte sted, på det forkerte tidspunkt og under den forkerte lov, i forhold til at have ret til en far.

Sagen om juridisk faderløse handler også om forsoning

Inuit Ataqatigiit
Sara Olsvig, medlem af landsstyret og formand for Inuit Ataqatigiit
Onsdag d. 9. april 2014

Netop en sag som juridisk faderløse er et håndgribeligt eksempel på, at der i vores historie ligger forhold, som skal bearbejdes. Det handler om forsoning.

Grønlandske ”landsmænd”?

Mads Fægteborg, eskimolog
Mandag d. 10. marts 2014

Grønlænderne har generelt et godt forhold til danskerne, men definerer sig vist nok kun som ”landsmænd” med os danskere, når vi vinder EM i fodbold, og det gør vi sjældent!

DR som talerør for politisk plat

Anders Nilsson, Redaktør for Kamikposten.dk
Onsdag d. 19. februar 2014

"Da børneloven blev indført for snart 70 år siden, besluttede kolonimagten Danmark, at den ikke skulle gælde børn på Grønland med en dansk far".

Landsstyret kan ikke overskue sine opgaver

Sara Olsvig, medlem af landsstyret og formand for Inuit Ataqatigiit
Torsdag d. 9. januar 2014

Desværre er det tydeligt at bølgerne er for høje at navigere i for Formanden for landsstyret. Den utilstrækkelige varetagelse af regeringshvervet kan ingen være tjent med.

En rådden tradition for erstatningskrav

Anders Nilsson, Redaktør for Kamikposten.dk
Torsdag d. 19. december 2013

Sara Olsvig oppebærer fuld løn fra såvel Landsting som Folketing for sit politiske arbejde. Det arbejde omfatter også læsning af udredninger, som hun selv har været med til at bestille. Alligevel kræver hun fra Folketingets talerstol, at der via den danske finanslov bevilges ”en form for kompensation til de juridisk faderløse”.
Tilknyttede tekster:

Johan Lund Olsens tale om juridiske faderløse

Johan Lund Olsen
Torsdag d. 24. oktober 2013

For indtil cirka halvtreds år siden blev børn født i Grønland og uden for ægteskab frataget retten til en juridisk fader.

Lov om ændring af lov for Grønland om børns retsstilling og arvelov for Grønland

Social- Børne- og Integrationsministeriet
Torsdag d. 3. oktober 2013

Det foreslås således, at faderskab til de omhandlede børn skal have samme retsvirkninger som faderskab fastslået ef­ter børneloven for Grønland, herunder at barnet får arveret efter sin far og hans slægt. Faderskab kan dog ikke begrunde genoptagelse af et dødsbo, der var afsluttet på det tidspunkt, hvor faderskabssagen blev anlagt, eller hvor anmodningen om genoptagelse af en afsluttet faderskabssag blev fremsat.
Tilknyttede tekster:

Jomfrutalen 6. oktober 2011

Sara Olsvig, medlem af landsstyret og formand for Inuit Ataqatigiit
Mandag d. 10. oktober 2011

Grønlændere bosiddende i Danmark mærker også på krop og sjæl den politik der føres fra denne sal. Dette efterår afholdt det grønlandske ligestillingsråd en høring, som viste at grønlændere i Danmark fortsat oplever diskrimination i deres hverdag. Vi har en stor opgave at løfte i fællesskab på dette område – både de danske kommuner, den danske regering og Selvstyret. Vi er nødt til at sikre, at det store antal grønlændere bosiddende i Danmark mødes med værdighed og får den nødvendige hjælp.

Udredning om juridisk faderløse bør debatteres grundigt

Kuupik Kleist, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Torsdag d. 23. juni 2011

Udredningen er den første af sin art og er unik til at få en indblik i, hvordan tingene hang sammen på det område. Historikken viser, at lovgivningen på familie- og børneområdet, også dengang, ikke var noget man bare lige kunne ændre. Det er et kompliceret sagsområde og den dag i dag kører tingene på den front trægt.

Muligheden for at græde i kor

Anders Nilsson, Redaktør for Kamikposten.dk
Mandag d. 20. juni 2011

Foreningen af juridisk Faderløse kunne naturligvis beslutte at arbejde for at bedre børns vilkår i al almindelighed. Herunder bedre vilkårene for de mange børn, der lever under kår så ringe, at deres højeste ønske er, at de slipper væk fra deres mor og at de aldrig havde lært deres far at kende. Altså børn, der ikke kun ønsker at være juridisk faderløse, men på alle måder både fader- og moderløse.

Historisk udredning om retsstillingen for børn født uden for ægteskab i Grønland 1914-1974

Statsministeriet
Fredag d. 17. juni 2011

Udredningen bør beskrive retsstillingen for børn født uden for ægteskab efter grønlandsk henholdsvis dansk ret fra omkring 1914, hvor man får de første positive bestemmelser i Grønland, og frem til 1963 henholdsvis 1974 samt foretage en sammenlignende analyse af retsstillingen.
Tilknyttede tekster:

Historisk udredning om de juridisk faderløse i Grønland

Statsministeriet
Tirsdag d. 9. november 2010

Udredningen skal beskrive, hvilke overvejelser der lå til grund for at opretholde eller ændre retsstillingen i Grønland frem til 1963/1974. Ligeledes skal udredningen beskrive i hvilket omfang, der var dialog mellem danske og grønlandske myndigheder herom.
Tilknyttede tekster:

Kuupik til rigsmøde

Landsstyret
Fredag d. 11. juni 2010

Der blev fra grønlandsk side orienteret om anstalten i Nuuk, der efter planen skal stå færdig til brug i 2015. Her var udformningen og en eventuel ringmur om anstalten og dennes signalværdi, der bekymrede Kuupik Kleist. Han ville undersøge mulighederne for et mere ”grønlandsk design”.