Indsigt: Midt i en krisetid

Midt i en krisetid

Aleqa Hammond vil gå på talerstolen og - på samme tid grådkvalt og indigneret - fylde de fremmødte med løgne og fortielser, især om klimatilstanden for de stakkels folk i Arktis. Og de fremmødte vil klappe begejstret.

Tirsdag d. 8. april 2014
Anders Nilsson, Redaktør for Kamikposten.dk  
Emnekreds: FN, Klima, Nyhedsbreve.

Indholdsfortegnelse:
"Og besøget var en stor succes"
Usigelige konsekvenser
Om det siger Kim Kielsen:
Hvad siger DMI?
Muligheden for at opretholde den traditionelle livsstil
Lettere adgang til mulige forekomster af råstoffer
Tavshed om olieefterforskningen
En tale fuld af løgn og fortielser
"Se og Hør"


(an)

I slutningen af marts måned besøgte FN's generalsekretær, Ban Ki-moon, Grønland – eller rettere det han kunne se af Grønland, når ikke Aleqa Hammond spærrede for udsigten.

Han blev først fløjet til Uummannaq – Grønlands vugge, eller i hvert fald Aleqa Hammonds vugge – hvor det på trods af den globale opvarmning var muligt at invitere ham på en hundeslædetur ud over havisen.

Derefter blev han fløjet til Ilulissat og sejlet ud til isbræen, hvor han fik et dramatisk foredrag om is, der smelter og havet der stiger, mens han med egne øjne kunne se skosser og isfjelde i alle størrelser flyde forbi i en endeløs strøm.

At der ud fra et estimat af den nuværende nettoafsmeltning vil gå tæt på 10.000 år, før al indlandsisen er smeltet, og at den formindskede vægt af isen vil få landet under isen til at hæve sig tilsvarende, blev der ikke sikkert ikke tid til at tale om.

"Og besøget var en stor succes"
"Når FN’s generalsekretær d. 23. september i år afholder sit stort anlagte klimatopmøde, vil formanden for landsstyret, Aleqa Hammond, være blandt kredsen af talere. Det står klart efter, at Aleqa Hammond under generalsekretærens netop overståede besøg i Ilulissat og Uummannaq modtog en personlig invitation fra Ban Ki-moon", skriver Aleqa Hammond og Kim Kielsen i en fælles pressemeddelelse: Ban Ki-moon inviterer Grønland i en eksklusiv kreds.

Usigelige konsekvenser
I dette uddrag af den aktuelt udgivne klimarapport Arktiske oprindelige folk er særligt sårbare står der følgende:
"Oprindelige folks muligheder for at opretholde den traditionelle livsstil og forsyning knyttet til jagt og fiskeri er i stigende grad truet af klimaforandringerne. Det er en af de dystre konklusioner fra en rapport, som det internationale klimapanel IPCC lancerede i denne uge i Japan.
Rapporten peger på, at behovet for tilpasning til klimaforandringerne bliver stort, hvis det ikke lykkes verdenssamfundet at undgå en global opvarmning på 2 grader i gennemsnit i dette århundrede"
.

Om det siger Kim Kielsen:
"En temperaturstigning i denne kaliber, vil have usigelige konsekvenser for de arktiske økosystemer, vores naturressourcer, vores adgang til ferskvand og ikke mindst vores fødevaresikkerhed. Det er bekymrende læsning. Jeg er dog glad for, at rapporten anerkender den viden, vi besidder i Arktis og de udfordringer, vi stilles over for i lyset af klimaforandringerne".

Hvad siger DMI?
Ifølge DMI viser de opmålte klimanormaler i slutningen af 1900-tallet følgende årlige gennemsnitstemperaturer for disse steder på Grønlands vestkyst:
 • Qaannaq -11,1
 • Upernavik -7,2
 • Ilulissat -5,0
 • Sisimiut -3,9
 • Nuuk -1,4
 • Qaqortoq 0,6

Det betyder, at en temperaturstigning på 2 grader vil give
 • Qaannaq et klima svarende til det der nu findes midt mellem Qaannaq og Upernavik.
 • Upernavik vil få et klima som det, der nu findes i Diskobugten.
 • Ilulissat vil få et klima som det, der kendes fra mundingen af Søndre Strømfjord.
 • Nuuk vil få et klima, som det i dag kendes i Qaqortoq.
 • Og Qaqortoq vil nærme sig et klima, der lever op til Sydgrønlands kælenavn: Banankysten.

Det er, hvad Kim Kielsen kalder ”usigelige konsekvenser" :-)

De fleste andre vil kalde det en velkommen gave til Grønland.

Muligheden for at opretholde den traditionelle livsstil
Truslen mod den traditionelle livsstil i Grønland kommer ikke fra ændringer i klimaet. Truslen er selvskabt og kommer af et stærkt ønske om at hæve levestandarden langt op over et niveau, der er muligt med den traditionelle livsstil.

Med den varslede temperaturstigning vil livet i Grønland blive 2 grader nemmere at opretholde. Det er ikke meget, men det er heller ikke nogen ”dyster konklusion”.
Det ville det være, hvis det gik den modsatte vej og blev 12 gradere koldere i Qaqortoq, svarende til, hvad der nu kendes i Qaannaq.

Lettere adgang til mulige forekomster af råstoffer
Hvis isen på land trækker sig tilbage, vil det åbne for større områder, hvor der kan søges efter råstofforekomster.

Tavshed om olieefterforskningen
En af rapportens konklusioner er, at behovet for tilpasning er meget afhængigt af, i hvor høj grad man har succes med at reducere den globale udledning af drivhusgasser.

Kim Kielsen udtaler:
"Hvis verdenssamfundet – og her mener jeg særligt de store industrilande – handler hurtigt og begrænser deres udledninger af drivhusgasser markant, vil den opgave, der venter forude, hvor vi skal tilpasse os til meget store usikkerheder, være mere overkommelig. Landsstyret har allerede en målrettet tilpasningsindsats, og den vil vi fortsætte".

Den indsats, der nævnes, er opførelse af vandkraftværker. Men at hævde, at vandkraftværkerne er opført af hensyn til klimaet, er kun lånte fjer til lejligheden.

Vandkraftværket i Buksefjord blev bygget længe før Den globale Opvarmning sprang ind på scenen. Vandkraftværker har man altid bygget, hvor det var fornuftigt og muligt.

Den store skurk i klimadebatten er udråbt til at være udledningen af drivhusgasser, og her hænges de store industrilande ud, for det er dem, der skal plattes for penge til "alle dem, det går ud over" – herunder de oprindelige arktiske folk med deres traditionelle livsstil.

Normalt griber man problemer an så tæt ved kilden som muligt, I dette tilfælde: oliekilden.

Hvad gør Grønland på det område? - Grønland udsteder olieefterforskningslicenser på stribe. Og i takt med at havisen måtte fortsætte med at trække sig tilbage, kan det ende med, at der vil blive boret efter olie hele vejen rundt om Grønland, hvis nogen måtte ønske at gøre forsøget.

En tale fuld af løgn og fortielser
Vil Aleqa Hammond på klimatopmødet den 23. september gå på talerstolen og udbrede det glade budskab, at de varslede klimaændringer er et gode for Grønland, og at Grønland – af hensyn til de områder på kloden, hvor det ser knap så godt ud - har suspenderet alle tilladelser til olieefterforskning i og omkring Grønland?

Nej, hun vil gå på talerstolen og - på samme tid grådkvalt og indigneret - fylde de fremmødte med løgne og fortielser, især om klimatilstanden for de stakkels folk i Arktis.
Og de fremmødte vil klappe begejstret.


"Se og Hør"
Aleqa Hammond om Ban Ki-moons besøg