Emne: Kriminalloven for Grønland

De fundne tekster vises i faldende dato-orden med de nyeste øverst

Forslag til lov om ændring af kriminallov for Grønland og retsplejelov for Grønland

Justitsministeriet
Søren Pape Poulsen
Søndag d. 16. december 2018

Det foreslås desuden, at reglerne om voldtægt i kriminal­loven opdateres, bl.a. ved at voldtægtsbestemmelsen udvi­des til også at omfatte at skaffe sig seksuelt forhold ved at udnytte, at forurettede befinder sig i en situation, hvor den pågældende er ude af stand til at modsætte sig handlingen, og til at omfatte seksuelt forhold til børn under 12 år

Et tryggere grønland - Nye tiltag til et styrket justitsvæsen

Aaja Chemnitz Larsen, medlem af Folketinget for Inuit Ataqatigiit
Onsdag d. 22. marts 2017

Udspillet er en samlet plan for at løfte justitsområdet, så det svarer til et moderne og stærk retssamfund under løbende udvikling. Effektiviseringer på justitsområder bør omfordeles til at sikre forbedringer, herunder et løft af kompetenceniveauet og rimelige løn- og arbejdsvilkår.

Er retssikkerhed ikke sexet, så udgør det altså et af fundamenterne i vores samfund

Aaja Chemnitz Larsen, medlem af Folketinget for Inuit Ataqatigiit
Fredag d. 11. september 2015

Regeringen vil opprioritere løbende at opdatere lovgivningen for Færøerne og Grønland på områder, som Danmark har ansvaret for. Vi vil arbejde for en standard på danske ansvarsområder på Færøerne og i Grønland, som svarer til standarden i Danmark, med de særlige fravigelser, der kan begrundes i de færøske og grønlandske forhold.

Topplacering i voldtægter – vi burde skamme os!

Naaja Nathanielsen, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Tirsdag d. 8. september 2015

Men hvad er værst? At det nu dokumenteres af FN eller at vi har kendt til problemet i årevis uden for alvor at gøre noget ved det? Vi må blankt erkende, at vi har fejlet voldsomt på dette område

Årsstatistik 2013 - Grønlands Politi

Bjørn Tegner Bay, Politimester
Politimesteren i Grønland
Lørdag d. 19. april 2014

Det samlede antal overtrædelser af kriminalloven i 2013 er 4713, hvilket er et fald fra 5336 i 2012. Det er stadig den personfarlige kriminalitet, der efter politiets opfattelse er det helt store problem.
Tilknyttede tekster:

Behov for at styrke kredsretterne og kriminalitetsforebyggelsen

Martha Lund Olsen, landsstyremedlem for Familie og Justitsvæsen
Torsdag d. 8. august 2013

"Jeg har store forventninger til, at Justitsministeriet fremkommer med konstruktive forslag til, hvordan vi kan begrænse mængden af sager i kredsretten og styrke det kriminalpræventive arbejde", udtaler Martha Lund Olsen efter mødet.

Vi skal turde diskutere vores retsvæsen

Jens B. Frederiksen, landstingsmedlem og formand for Demokraterne
Mandag d. 24. juni 2013

Vores voldsrate, vores drabsrate, vores voldtægtsrate og beklageligvis også andre former for kriminalitet ligger alt for højt i forhold til andre lande, vi gerne vil sammenligne os med.

Skyderierne skal stoppes

Demokraterne
Jens B. Frederiksen, landstingsmedlem og formand for Demokraterne
Tirsdag d. 18. juni 2013

Demokraterne vil på baggrund af de seneste skyderier intensivere kampen for, at skyderi indenfor bebyggede områder bliver omfattet af Kriminalloven. Det vil nemlig betyde, at en gerningsmand vil kunne straffes med eksempelvis anbringelse i anstalt ligesom det vil blive muligt for politiet, at konfiskere gerningsmandens våben.

Internationale krydstogtskibe versus den grønlandske kriminallov anno 2013

Bjarne Rasmussen
Tirsdag d. 19. marts 2013

Jeg gætter på at skibets kaptajn/skibsreder slipper med en bøde på et par tusinde kroner, og så er den sag afgjort - uagtet at mange menneskeliv kunne være på spil forårsaget af en given overtrædelse !!

Vi skal tage vare om unge kriminelle

Mimi Karlsen, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Onsdag d. 23. januar 2013

I konkrete tilfælde, hvor departementet har været opmærksom på, at der har været unge tilbageholdt i anstalten, har departementet tilbudt kommunerne et særligt projekt. Dette er enten blevet afslået under henvisning til økonomien i projektet eller er blevet afvist med henvisning til, at det er en opgave for Kriminalforsorgen.

Grønland i dansk finanslovsaftale for 2013

Sara Olsvig, medlem af landsstyret og formand for Inuit Ataqatigiit
Onsdag d. 14. november 2012

Finanslovsprocessen har været lang og fortsætter jo lidt endnu. Jeg startede med de første møder om mine prioriteringer allerede i januar, og jeg er glad for, at vi i forhold til en række af sagerne nu ser konkrete resultater. Jeg ville dog gerne have set en tydeligt udmelding vedrørende Kriminalforsorgen i Grønland, men afventer svar fra justitsministeren om dette. Desuden afventer jeg også en udmelding fra forskningsministeren om University of the Arctic.

Grønland skal forberedes til at have et lukket fængsel

Sara Olsvig, medlem af landsstyret og formand for Inuit Ataqatigiit
Tirsdag d. 20. marts 2012

Det er meget vigtigt for mig, at vi i Folketinget sætter os grundigt ind i de forhold der er på Anstalten ved Herstedvester. Blandt andet fordi arbejdet med den kommende lukkede anstalt i Nuuk nu snart kommer i en fase, hvor vi skal sikre at der også dér er gode forhold for behandling for de indsatte.

Sagen om selvmordet, der var en forbrydelse

Hans Haahr Pedersen, ansat ved Politiet i Grønland fra 1993 til 1998
Lørdag d. 10. marts 2012

For at være helt sikker gik jeg ned i tøjforretningen Minikka på Imaneq og købte nøjagtig det samme mærke tørklæde i samme længde og kvalitet. Disse oplysninger var beskrevet i papirerne. Tilbage i huset undersøgte jeg, om tørklædet overhovedet var langt nok til den påståede hængning. Det var det ikke. I mine øjne var sagen helt klar: Hun var blevet slået ihjel.

Retssikkerhed må ikke vige for økonomiske hensyn

Atassut
Torsdag d. 12. maj 2011

Grønland bør ikke acceptere forslaget, men derimod kræve, at der findes en anden løsning af det for dømt person utilsigtede eftervirkning påført af en ventid på afsoning. En utilsigtet eftervirkning af ventetid på afsoning er en forlængelse af registreringen af dommen i kriminalregisteret.

Forslag til en benådningsbekendtgørelse

Anthon Frederiksen, Landsstyremedlem for Indenrigsanliggender, Natur og Miljø
Tirsdag d. 10. maj 2011

Den foreslåede ordning fra Justitsministeriet, som bliver en nyskabelse i Grønland, går ud på, at såfremt en dømt person har ventet i over 1 år og 6 måneder på at blive kaldt til afsoning, kan spørgsmålet om benådning af vedkommende tages op til overvejelse.

Økonomien bag lukket anstalt i Grønland skal lige på plads

Kuupik Kleist, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Onsdag d. 22. december 2010

Kommuneqarfik Sermersooq har været i en proces med at udpege et område, hvor byggeriet skal opføres. Det har Kommuneqarfik Sermersooq nu gjort og som konsekvens af dette, er spørgsmålet om byggemodning blevet mere omfattende end først antaget.

Anbringelse på ubestemt tid

Anders Nilsson, Redaktør for Kamikposten.dk
Torsdag d. 20. maj 2010

I stedet for ret tidligt (i 1950-1960’erne) at erkende, at der var forbrydelser så grove, at man skulle straffes og isoleres fra det omgivende samfund med en fængselsdom, så greb man i det grønlandske retsvæsen til udvejen med at erklære særligt grove forbrydere for utilregnelige, så de kunne idømmes en anbringelse på ubestemt tid.

Afskaf foranstaltninger på ubestemt tid

Kuupik Kleist, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Torsdag d. 20. maj 2010

”En dom til forvaring på ubestemt tid hører ikke til vores tid og det er et oplagt emne til drøftelse med den danske justitsminister Lars Barfoed”.