Emne: Løn og overenskomster

De fundne tekster vises i faldende dato-orden med de nyeste øverst

Næsten hver 4. lærer har stress symptomer

Birthe Møller Therkildsen
Tirsdag d. 17. november 2020

Det er bekymrende, at så mange af vores medlemmer er belastet af deres arbejde – det skal vi have gjort noget ved, og jeg opfordrer arbejdsgiverne til at påtage sig deres del af ansvaret for at sikre et godt arbejdsmiljø og nedsætte stress på arbejdspladsen”, siger IMAK’s formand Birthe Møller Therkildsen

Værdien af en politiker...

Lars Mosgaard
Fredag d. 4. oktober 2002

For 100.000 eller 200.000 kroner om året - hvad kan vi få for det? ... Jeg tror slet ikke, vi vil have det, vi kan få for den pris

Psykologer er psykologer

Conni Gregersen
Fredag d. 19. juli 2002

Norge har gjort det - også i de tyndt befolkede egne af landet er psykologdækningen rimelig god, så det kan godt lade sig gøre. Sundhedsvæsenet i Grønland har også gjort det. Der er yderst sjældent vakante psykologstillinger på SANA, så måske kunne andre lære noget derfra?

Ligeløn for politifolk

Anda Nathansen
Tirsdag d. 9. juli 2002

Og du taler om apartheid-tilstande i Grønland. Gud fri mig vel. Hvad vil du kalde det, når den danske stat og de ansvarlige politikere bevidst har laveresat grønlandske politifolk i forhold til tilkaldte? Med din tankegang, vil du helt sikkert betragte det som et overherredømmes ret

Mangel på psykologer i Grønland

Naja Lyberth
Fredag d. 5. juli 2002

Det kan specielt være vanskeligt for mindre kommuner at rekruttere og fastholde psykologer, da det er ensomt og belastende at sidde alene i en kommune på kysten uden at kunne hente støtte fra andre psykologkolleger

Kolonialisme anno 2002

Ole Lennert Poulsen
Torsdag d. 27. juni 2002

Nuværende foreningsbestyrelse har formentlig den strategi som ved de forgangne bestyrelser, at man udviser den største tolerance og bare "æder kameler" bare for at være på god fod med forbundet, og i realiteten bare er et redskab for det forbund, som kæmper imod os, i stedet for at kæmpe med os om vores krav om ligeløn for samme arbejde

Grønland bør forkæle sine tilkaldte

Leslie Maymann Strellner
Fredag d. 21. juni 2002

Ellers er det mit inderlige håb, at danskerne snart vågner op, og hurtigst muligt melder sig ud af rigsfællesskabet, idet vi danskere i dag ikke skylder Grønland noget som helst, og det gør vore børn og børnebørn heller ikke

»Prøveballoner i blæsevejr«

Edward Geisler
Fredag d. 7. juni 2002

Jeg finder, at dette system er en medvirkende hindring i visse situationer. En overordentlig væsentlig del af mit arbejde og de forventninger, der er til mig som politiker, er, at jeg forholder mig til problemerne og bringer forslag frem til debat, der kan medvirke til en løsning

Der skal to til en tango

Birtha Bianco
Fredag d. 24. maj 2002

Man skulle tage det alvorligt, at vore organisationer kan blive nødsaget til at indgå overenskomster med vikarbureauerne. Så taler vi ikke om dyre løsninger på kort sigt

Pensionsmidler får afgørende betydning

Peter Grønvold Samuelsen
Fredag d. 5. april 2002

Vi vil får svært ved at konkurrere med hjemmestyret og kommunerne, samt de store offentligt ejede virksomheder, som i de senere år er begyndt at opføre personaleboliger og »producerer« huslejer på et niveau, som er langt mindre end markedsniveauet, fordi deres byggerier er mere eller mindre direkte finansieret af skatteyderne

Man ku’ jo prøve igen

Sermitsiaq
Onsdag d. 27. marts 2002

SIK må selvfølgelig selv bestemme, hvordan den vil agere som faglig organisation. Men skulle vi give et råd, så koncentrer jer om det faglige! Stop de mange politiske og etniske dagsordener. Sats på blot at være en god fagforening for medlemmerne.

Ansvar og fairness

Keld Askær
Onsdag d. 27. marts 2002

Hvilke lande er så vore største konkurrenter? Det er Canada og Island, to lande med en effektiv og fleksibel fiskeindustri ... Mindstelønnen for en islandsk fabriksarbejder i fiskeindustrien er 62 kroner i timen. I Canada er den 63 kroner (Her har vi dog kun tallene fra år 2000) - mens den i Grønland er 66,05.

Vi bør alle have en pensionsopsparing

Jørgen Wæver Johansen
Tirsdag d. 29. januar 2002

Derfor bør skattereglerne være udformet på en måde, at alene de, der placerer deres pensionsopsparing i et grønlandsk pensionsselskab/-kasse, skal have ret til at fratrække indbetalingerne i skat. Samtidig bør Grønland have beskatningsretten (og dermed provenuet) ved udbetaling af pensionerne for fraflyttede personer ved at søge at indgå en kildelandsbeskatningsaftale med Danmark og de øvrige nordiske lande

Børnepasning stavnsbinder

Astrid Jarre
Lørdag d. 19. januar 2002

Mon ikke samfundet ville have bedre gavn af de 400.000 - 600,000 kroner, som det vil kræve, at erstatte både min mand og jeg? Mon ikke der findes en børnehave i byen, der vil være glad for disse penge?

Arbejdsmarkedet burde være attraktivt for alle

Franz Petersen
Lørdag d. 19. januar 2002

Det sociale system skaber efter min mening en passiv forsørgelse og dermed en passiv holdning til arbejdsmarkedet. For socialhjælpen bliver større, jo mindre man tager initiativ til at forsørge sig selv. Se bare på boligsikringsformen; Man får større hjælp, jo mindre man tjener, således at man på et tidspunkt kan opnå 100 procent tilskud

Is i maven

Charlotte Dahlsgaard
Tirsdag d. 8. januar 2002

For mig har det været en god opstart der har givet en masse erfaringer, og det skal jeg nok få overbevist en kommende dansk arbejdsgiver om

Før du tager til Grønland

Charlotte Dahlsgaard
Tirsdag d. 8. januar 2002

Samtidig bør du være sikker på at der er en indflytningsklar bolig til rådighed inden du begynder

Akademikere flygter fra hjemmestyret

Charlotte Dahlsgaard
Tirsdag d. 8. januar 2002

Et job som fuldmægtig i hjemmestyret har masser af spændende udviklingsmuligheder. Men arbejdsvilkårene er dårlige. Lønnen kan ikke hamle op med de høje leveomkostninger, og ledelsen lever ikke op til de fine ord om kompetenceudvikling og kurser til medarbejderne. Derfor forlader mange jobbet efter kun få år

Er de virkelig så meget værd?

Morten Siegstad
Torsdag d. 15. november 2001

Vil det i forbindelse med landstingets forhøjelse af deres lønninger ikke være hensigtsmæssigt at der blev foretaget en uvildig undersøgelse af landstingsmedlemmernes vilkår? Det vil nemlig være på sin plads, især når man sammenligner med andre befolkningsgruppers vilkår

Pensionsordning for de private arbejdsgiveres ansatte

Finn Olesen
Tirsdag d. 6. november 2001

Hvis vores ansatte ikke er medlemmer af SIK skal de også indbetale pensionsbidrag til SISA. Hvis de ansatte har eller vil have en anden pensionsordning ... må vi ikke udbetale pensionsbidraget til de ansatte

Jordemødre på kysten de dårligtst betalte

Ejla Størup
Grethe Lind
Ruth Montgomery
Fredag d. 2. november 2001

Når man så ser på, at de faktiske udgifter ved vikarbureau-jordemødre er fire gange højere, og da en vikarbureau-jordemoder oftest er ansat i en kortere periode, betyder det, at skatten ikke forbliver i Grønland. Alt i alt er det altså meget dyrt for Grønland at ansætte via vikarbureau.

Venstredrejning i Atassut?

Jørgen Fleischer, Redaktør
Fredag d. 2. november 2001

Og vi må huske på, at politisk arbejde er meget hårdt og krævende. Der skal megen opofrelse til for at kunne bestride jobbet som politiker. Det kan vi gamle journalister, som i årevis og på nært hold har fulgt med i politikernes arbejde, bekræfte

Hvad vil man med en lønforhøjelse?

Britta Lohmann
Torsdag d. 1. november 2001

Hvad formålet er med landstingets ønskede lønstigning på 50%, må enhver selv spekulere over. Mon det ligger i, at man ønsker mere kompetente landstingsmedlemmer eller hvad?

Jordemodermangel i Grønland - hvorfor?

Lise Fisker
Fredag d. 14. september 2001

Lønnen er ganske enkelt uanstændigt lav, - derfor mangler der jordemødre i Grønland.

En aftale er en aftale (II)

Sermitsiaq
Fredag d. 7. september 2001

Vi har set dette aftalepapir, vi har gennemregnet det og fundet dokumentation for, at forbundsformanden taler usandt og i øvrigt forsøger at fjerne fokus fra det, sagen handler om, når han kaster grams på GAs direktør i stedet for at vedstå den indgåede aftale

Man skulle tro, at Sermitsiaq og GA bruger Mafiametoder

Jess G. Berthelsen, Formand for SIK
Fredag d. 7. september 2001

Derfor må man sige, at firmaerne er begyndt at betale beskyttelsespenge til GA, så de ikke længere bliver forfulgt af Sermitsiaq

Besvær med afvikling af økonomisk mellemværende med Hjemmestyret

Hanne B. Johansen
Tirsdag d. 4. september 2001

Det er vist første gang jeg er blevet dybt frustreret over at modtage penge ...

En aftale er en aftale, eller ...

Sermitsiaq
Fredag d. 31. august 2001

Problemet er, at vi har at gøre med en dybt utroværdig forbundsformand. Ikke nok med, at han i årevis har gjort sig kendt for urealistiske krav til såvel offentlige som private arbejdsgivere - men aldrig er kommet igennem med dem. Han har samtidig spillet fandango med sine medlemmers penge og afvist både medlemmernes og offentlighedens ønske om indsigt i driften af SIK-koncernen og dens økonomiske transaktioner

Offentligt arbejdsmiljø

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Tirsdag d. 14. august 2001

Der burde ikke være forskel på at arbejde på en offentlig eller en privat arbejdsplads. Men fakta er, at det offentlige har sværere ved at tiltrække og fastholde personale i forhold til mange andre arbejdspladser.

Tillykke, Jess G.

Sermitsiaq
Fredag d. 6. juli 2001

Det må give andre fagforeninger noget at tænke over og lære af. Nemlig at en præcis punktstrejke kan tvinge arbejdsgiverne i knæ. Normalt er det her i landet arbejdsgiverne, som dikterer lønningerne, og det er i alt for mange år gået ud over de lavestlønnede

Gør op med samfundssystemet

Moses Olsen
Fredag d. 6. juli 2001

Det er Sermitsiaq, som raver i blinde, når bladet påstår, at SIK ikke mestrer det politiske spil. Læs blot det samfundssind, vi har udvist ved vores aftale om faste udgifters nedfrysning i 1995. Det er absolut ikke lokumsaftale med landsstyreformanden

Sundhedsdirektoratet og strejken

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Tirsdag d. 3. juli 2001

Pressemeddelelsen fra Jørgen Dreyer ignorerer, at der er tale om en fuldt lovlig strejke, der for sundhedsvæsenet blot er præget af, at ledelsen ikke har passet sit arbejde og sikret en aftale om nødberedskab

SIKs magtdemonstration nytter intet

Magnus Agerskov
Fredag d. 29. juni 2001

Grønlands økonomi er truet af alvorlige, mørke skyer. Ingen reel økonomisk vækst i mange år inden for sektorer, som kan gøre os alle rigere. Hjemmestyrets kasse presses af nødvendige udgifter til blandt andet undervisning og sundhedsvæsen og måske også ekstraordinære udgifter til kapitalindskud i hjemmestyreejede selskaber

Gør op med forbundsledelsen

Sermitsiaq
Fredag d. 29. juni 2001

Den aktuelle konflikt inden for lufthavnsvæsenet og sundhedsvæsenet viser med al tydelighed, at SIK ikke har mestret nutidens politiske spil, for lige siden den sidste overenskomstfornyelse har det stået klart for alle andre end SIK, at fremtidige forbedringer nødvendigvis måtte hentes hjem på anden måde end ved kontante lønforhøjelser

Jess G. i gabestokken

Sermitsiaq
Fredag d. 22. juni 2001

Strejkevarslet har ikke rystet hverken landsstyret eller GA. Arbejdsgiverparterne har forlængst gennemskuet, at SIK både politisk og økonomisk er en papirtiger

Lavt-lavt-lavt-lønnede

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Tirsdag d. 19. juni 2001

Med 62,90 kroner i timen er der kun plads til overlevelse. Det er 500 kroner om dagen, hvis man da har arbejde alle otte timer. Det er stort set den samme lave løn, de mindstelønnede har fået den sidste halve snes år

Tanker om SIK

Inge-Marie Rosing
Torsdag d. 24. maj 2001

Det er godt, at folk fra Qasigiannguit har startet debatten, nemlig hvad nytte vi har af SIK? Nytter den virkelig? Som svar på denne tilkendegivelse sagde SIK’s formand, Jess G. Berthelsen, at folkene fra Qasigiannguit skulle skamme sig, fordi de talte nedsættende om arbejderne ...

Flagskib eller dødssejler

Claus Jochimsen
Torsdag d. 23. november 2000

Det, der kunne blive Grønlands Flagskib, vil meget let kunne risikere i stedet at ende med at blive en dødssejler. Et flot skib, som på grund af en uduelig ledelse på samme måde som Titanic ender med at gå ned

Hvorfor er der nu ballade med lærerne igen?

Claus Jochimsen
Fredag d. 3. november 2000

Og så er Landsstyremedlemmets indlæg i øvrigt fyldt med så mange unøjagtigheder, halve sandheder og deciderede fejl, at indlægget i højere grad skaber forvirring end fremlægger fakta, sådan som det ellers påstås

Helhedsløsningen i pædagogernes lønforhandlinger

Holger Simonsen
Tirsdag d. 24. oktober 2000

Alle bliver rigere, gladere og mere ansvarlige, og Grønland et mere nutidigt samfund. Ideen er til fri afbenyttelse for alle, der gerne vil have mere i løn og større kollektiv medindflydelse på vort samfunds økonomiske udvikling

Vi har viljen

Sivso Dorph
Lørdag d. 21. oktober 2000

Lærerne har strakt sig langt. De tager mange overtimer, hvorved det store antal ubesatte stillinger er gjort delvis usynlige. Men det har kostet dyrt både med stress og udbrændthed, hvorved også kvaliteten i undervisningen er forringet

Lærerne tager folkeskolen som gidsel

Josef Motzfeldt, Formand for Landstinget
Fredag d. 20. oktober 2000

Landsstyret ønsker ikke at skabe store forskelle mellem grupper med et vist uddannelsesniveau og som hver for sig har et stort ansvar og yder en stor indsats. Det har Landsstyret heller ikke gjort i forhold til lærerne

Blokade - Man lærer af sine fejl...

Grønlands Lærerforening IMAK
Fredag d. 20. oktober 2000

Man nægter at give lærerne samme fremgang som øvrige grupper. Det er en politisk beslutning, og resultatet bære man så også alene skylden for

Jordemødrene misbruges

Ruth Montgomery
Tirsdag d. 10. oktober 2000

Nu i år 2000, i skrivende stund er der én jordemoder fastansat i en uopsagt stilling i hele landet. Dette er undertegnede

Grønlandsk jordemoder fyret

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Torsdag d. 5. oktober 2000

DET ER PÅ sin plads at rette en skarp kritik imod et sundhedssystem, der efterlader sine afdelingsledere med et administrativt arbejde, som den almindelige personalesituation ikke levner dem en chance for at udføre.

Landsstyremedlem for økonomi, Josef Motzfeldt

Holger Simonsen
Torsdag d. 5. oktober 2000

En ufaglært arbejder tjener cirka 146.000 kroner og en nyuddannet pædagog knap 160.000 kroner om året. Et landsstyremedlems årsløn udgør altså 161 procent af en ufaglært arbejders og 146 procent af en pædagogs.

Arbejde med børn bør lønnes efter fortjeneste

Fie Hansen
Tirsdag d. 12. september 2000

Unge mennesker med en lille smule »drive« kan gå alle mulige andre steder hen og få langt mere i løn. Videokiosker, Katuaq, ja alle butikker tilbyder mere end SIKs mindsteløn, som institutionerne er henvist til at »lokke« med

Strejken tvinger AG til at udsende nødavis

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Tirsdag d. 18. juli 2000

Hvis arbejdet ... fortsætter efter 17,30 plus en margin på et kvarter, udløser det undertiden et beløb svarende til 5-6 timers løn

Sermitsiaq er fuld af løgn

Jess G. Berthelsen, Formand for SIK
Fredag d. 12. maj 2000

Sermitsiaq's leder betragter jeg som det mest splittelsesskabende indlæg. Indholdet var så fyldt med løgn, at man skulle tro, at det krablet ned i fuldskab.

Vi skal have løst lærermanglen

Lise Lennert
Torsdag d. 11. maj 2000

Andelen af uddannede lærere visse steder ville være uacceptabelt lav, hvis ikke vi greb til særlige foranstaltninger. Derfor har vi præcis til de byer og bygder, hvor situationen er mest alvorlig, opslået et antal stillinger på disse særlige vilkår.

Hvor ville det være forfriskende...

Sermitsiaq
Fredag d. 5. maj 2000

Jess G. Berthelsen buldrer op. Han bruger tid på virksomhedsprojekter, han ikke har forstand på, i stedet for at passe sit faglige arbejde, og det rejser et grundlæggende spørgsmål: Hvor er medlemmerne?

Nye forskelle i lærernes løn

Morten Birck
Fredag d. 5. maj 2000

År 2000 vil da blive husket som året, hvor forskelle i lønnen i praksis blev genindført i den grønlandske folkeskole! Det er en mærkelig måde at fejre, at det er knap ti år siden, at ligelønnen mellem danske og grønlandske lærere blev indført!

Inflationsnytår

Sermitsiaq
Fredag d. 17. december 1999

Her ved årsskiftet til det nye årtusind står vi på spring til en inflation, som vi ikke har set tidligere, og som vil udhule bloktilskuddet og gøre det mindre værd.

Landsstyret har ansvaret for lægekonflikten

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Tirsdag d. 7. december 1999

Det nytter ikke, at landsstyremedlemmet siger, at han ikke vil blande sig i forhandlinger. Det er han simpelthen nødt til, men han kan kun gøre det ved at forlange handling i landsstyret.

Solidaritet

Preben K. Larsen
Torsdag d. 30. september 1999

Der er tale om et direkte usolidarisk forsøg på at hindre den fornuftige erhvervs- og beskæftigelsesudvikling, der er så hårdt brug for. Får SIK gennemført sine krav, risikerer man tab af arbejdspladser og virksomhedslukninger.

Seriøsitet og ordholdenhed, tak

Nyhedsbrevet ARBEJDSGIVEREN
Torsdag d. 30. september 1999

Den lavest lønnede del af befolkningen har behov for bedre levevilkår. Men det er fejlagtigt at tro, at disse forbedringer kommer ved at påføre virksomhederne højere omkostninger og træde på inflations-speederen.

Et svagt arbejdsmarked

Sermitsiaq
Fredag d. 3. september 1999

Vil SIKs formand mon have en konflikt, eller er det hans sædvanlige spil for galleriet? - Han havde varslet konflikt for kassedamer, oliechauffører og tankpassere, der kunne være gået i strejke i går, men i stedet udsatte han den to uger.

Læger uden overenskomst

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Torsdag d. 8. juli 1999

Men desværre har de seneste års udvikling inden for sundhedsvæsenet ikke ændret ved det efterhånden gamle udtryk om, at man skal have et godt helbred, for at blive syg i Grønland.

Sektorpolitiske temaer

Landsstyret
Lørdag d. 29. maj 1999

Som i resten af den vestlige verden præges vort samfund af kravsinflation. Kravsinflationen består i, at landsstyret løbende præsenteres for nye krav om forbedring af servicen og de velfærdsmæssige foranstaltninger, øgede erhvervstilskud og yderligere garantistillelser, efterhånden som behovene indfinder sig

Landsstyrets politisk - økonomiske redegørelse 1999

Landsstyret
Lørdag d. 29. maj 1999

Landsstyret lægger således ikke op til, at der med eet slag gennemføres et samlet opgør med ensprissystemet, men at der i stedet igangsættes en gradvis proces med lempelser af enspris-princippet. Det bør ske ud fra en politisk afvejning af fordelene ved mere omkostningsægte priser og de sociale og regionale ulemper i det enkelte tilfælde

Arbejdskampen skal handle om boliger

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Tirsdag d. 4. maj 1999

Det er regulær stavnsbinding til arbejdspladsen, som således bliver en livsstilling på vilkår, som arbejdsgiveren ensidigt fastsætter. Han har nemlig det stærkest tænkelige magtmiddel, boligen, som især under vore arktiske himmelstrøg bør være en indlysende menneskeret.

Domino-effekten

Preben K. Larsen
Tirsdag d. 20. april 1999

Stigende lønninger fører til stigende omkostninger i erhvervslivet og i sidste ende til stigende priser for forbrugerne. Selv om Motzfeldts retorik siger noget andet, så har han reelt trykket på inflationsknappen, som - formentlig stik imod hans egne hensigter - kan udløse en økonomisk domino-effekt, der sætter en stopper for mange af hans planer, hvoraf flere kan støttes af GA.

En idé til Robin Hood og de raske svende

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Torsdag d. 4. marts 1999

Det er urimeligt, at mennesker, der kun lige akkurat tjener nok til at overleve, skal betale skat. De farer med det samme på socialkontoret for at få penge til skatten.

Et syv procents skudhul i landskassen

Anders Nilsson, Redaktør for Kamikposten.dk
Tirsdag d. 29. december 1998

Hvis nogen pludselig får 7% mere af denne lagkage, så er der andre som skal have mindre. Det ved enhver mor til en børnefødselsdag, og selv om der hovedsageligt er fædre i landsstyret, så burde det ikke komme som nogen overraskelse, at der nu rejser sig et ramaskrig fra alle dem, der nu skal til at have mindre.

I strid med Menneskerettighederne

Holger Simonsen
Torsdag d. 22. oktober 1998

Således er for eksempel medlemmer af den forhandlingsberettigede organisation på det socialpædagogiske område, Perorsaasut Ilinniarsimasut Peqatigiiffiat,i en arbejdsløshedssituation ikke berettiget til takstmæssig hjælp, mens de sidste få pædagoger, der endnu er organiseret i SIK’s ikke-forhandlingsberettigede "pædagogorganisation" I.I.P. så sandelig da kan få takstmæssig hjælp.

Grønlands Hjemmestyre mod Danmarks Lærerforening

Isi Foighel
Fredag d. 2. oktober 1998

Den opståede situation fører direkte til spørgsmålet om, hvorvidt den omstændighed, at der specielt for Grønland (og Færøerne) ikke eksisterer en adækvat procesmulighed for hurtigt at løse en opstået tvist, er en diskrimination, der strider mod ILO-konventionen, altså hvorvidt der er sket en tilsidesættelse af konventionens andet hovedprincip, forbudet mod diskrimination.

Maybritt Andersen, Marianne Arnfjord

Ruth Lange
Torsdag d. 3. september 1998

Jette Mohr Lyberth

Penge gør det ikke alene

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Tirsdag d. 1. september 1998

Det er rigtigt, at penge ikke løser rekrutteringsproblematikken alene. Der skal et nyt og moderne sundhedsvæsen til, hvor den væsentlige lægefaglige ekspertise, som det tidligere har været foreslået, i bedste fald placeres centralt. I næstbedste regionalt.

Derfor går det galt

Mads Hansen
Fredag d. 14. august 1998

Der er to love som hjemmestyret under ingen omstændigheder kan lave om på. Den ene er tyngdeloven og den anden er loven om udbud og efterspørgsel, jævnfør en tidligere artikel af Anders Nilsson - har du penge kan du få, har du ingen må du gå...

Befolkningen har opgivet at protestere

Karna Jokumsen
Fredag d. 7. august 1998

Hvis sygeplejersker skal vælge mellem ophold i Grønland, Norge, Sverige eller mere eksotiske himmelstrøg som eksempelvis Saudi Arabien og Kuwait, så falder valget i øjeblikket desværre - men af gode grunde - meget sjældent på Grønland.

Lighed koster

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Torsdag d. 9. juli 1998

Gå dog væk fra det snæversynede lighedsprincip og se på de enkelte problemer hver for sig. Giv lægerne, sygeplejerskerne, jordemødrene, og alle de andre grupper, vi mangler, den løn, der skal til for, at de vil blive i deres stillinger i mere end 14 dage. Det kan befolkningen kun være tjent med.

En bombe under aftaleområdet

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Tirsdag d. 5. maj 1998

Det er et tilbageskridt. Karna Jokumsen har ret. Der skal ikke indgås aftale med Danmarks Lærerforening. Det grønlandske aftaleområde skal ikke bombes tilbage i tiden.

Det syge væsen

Aqqaluk Petersen
Mandag d. 4. maj 1998

Der foreslås desuden en opnormering i Ilulissat, så der bliver ansat en almen kirurg. Hvor man vil skaffe sådan en fra, ved jeg ikke, ligesom jeg ikke er sikker på, at den type kirurger overhovedet uddannes mere. Redegørelsen er præget af disse kommunale hensyn, der vel igen er dikteret af de øjeblikkelige politiske muligheder.

Åbent brev fra NAK til Landsstyret

Karna Jokumsen
Torsdag d. 30. april 1998

Fra selv samme øjeblik der måtte blive indgået overenskomst med Danmarks Lærerforening, vil jeg arbejde for . . at samtlige grupper i Peqqissaasut Kattuffiat og Peqqinnissaq Pillugu Kattuffiat inden for sundhedssektoren vender tilbage til deres danske moderorganisationer.

Grønland mod afgrunden

Arne Svanholmer
Torsdag d. 30. april 1998

Landets ledere, politikerne, styrer Grønland mod afgrunden med lappeløsninger og uduelighed og manglende evne til fremsynede og velovervejede beslutninger.

Hvad skal vi med folkeskolen?

Jens Korneliussen
Torsdag d. 30. april 1998

Man skal gøre noget for at tiltrække lærere til folkeskolen. Og der skal især gøres noget for at fastholde de læreruddannede. Det skal være attraktivt at være lærer, disse mennesker bør opleve at være værdsatte, så de kan være stolte af deres arbejde og ikke føle sig som folk, der skal feje op efter samfundets fejltagelser.

Rendyrket populisme

Thomas Krogh Petersen
Mandag d. 27. april 1998

At forsøge at score politisk plat på en helt overfladisk og udygtig argumentation, nærmer sig det usmagelige.

Kunsten at spise kameler!

Carl Høgstedt
Mandag d. 27. april 1998

Derfor må alle parter i den nuværende konflikt mødes med det formål at nå en løsning. Det vil også være nødvendigt at forhandle med Danmarks Lærerforening. Foreningsdiktatur eller ej, Grønland har ikke midler til at slå igen. Den nuværende blokade kan Danmarks Lærerforening fortsætte i evighed, det koster ikke foreningen noget, men det koster Grønland noget, nemlig hele skolesystemet.

Et svar til Anders Nilsson

Anni Herfort Andersen
Mandag d. 27. april 1998

Anders Nilsson skriver, at det grønlandske samfund vil lide uoprettelig skade, hvis vi beslutter os for en langvarig blokade mod det grønlandske skolevæsen.

Landsstyret har mulighederne - har de også viljen?

Claus Jochimsen
Mandag d. 27. april 1998

I 1995 blev vi mødt med et ultimativt krav fra Landsstyret om afskaffelse af frirejseordningen, og da vi ikke ville acceptere det, blev det ved lov fastsat, at vores lønninger skulle fortsætte uændret i 2 år uden så meget som 2 øres forhøjelse. Alle andre grupper end tjenestemændene fik 2 procent eller mere.

Rendyrket fagforeningsimperialisme

Anders Nilsson, Redaktør for Kamikposten.dk
Torsdag d. 16. april 1998

Det er landsstyret, det politiske systems hovedkvarter og udfarende kraft, der har ansvaret for at vigtige samfundsfunktioner ikke udsultes og afkræftes. Det er ikke - slet ikke - Danmarks Lærerforenings ansvar og arbejdsområde.

Grønlands Lærerforening ekskluderes

NAK
Onsdag d. 15. april 1998

NAK har siden foråret varet i forhandling med Grønlands Landsstyre om nye aftaler på tjenestemandsområdet. Grønlands Lærerforening har konsekvent ført overbudspolitik med urimelige krav, som ingen i NAK vurderer er realistiske, og som Landsstyret ikke har været i stand til at imødekomme.

Løbet med lærerne er kørt

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Torsdag d. 9. april 1998

Historisk skete der det, at NAK smed Grønlands Lærerforening ud af fællesorganisationen NAK, fordi foreningen blokerede for de fremgange, som de øvrige fagforeninger i organisationen var tilfredse med.

KNR-journalisterne har de ringeste lønvilkår

Inooraq Olsen
Fredag d. 13. marts 1998

Der er flere eksempler på, at Radioavisens folk søger andre jobs, alene med den begrundelse, at de tjener for lidt i forhold til andre journalistiske arbejdspladser i Grønland.

Politisk-Økonomisk Redegørelse 1997

Landsstyret
Tirsdag d. 6. maj 1997

Det er landsstyrets vurdering, at den positive udvikling i det økonomiske aktivitetsniveau i høj grad har været betinget af den førte balancerede finans- og gældsafviklingspolitik. Kombineret med landsstyrets aktive løn- og omkostningspolitik har denne muliggjort en stabil udvikling i de økonomiske rammebetingelser, herunder ikke mindst en meget lav inflation.

Mage til forvrøvlet argumentation og bagvendt beslutning er det sjældent at møde

Anders Nilsson, Redaktør for Kamikposten.dk
Torsdag d. 13. februar 1997

Nuuk Kommunalbestyrelse vil hellere opereres og kureres af arbejdsfolk i blå kedeldragter end af faglært sundhedspersonale i hvide kitler

Nuuk: - Nej til forskelsbehandling på hvide kitler og blå kedeldragter

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Torsdag d. 13. februar 1997

Kommunalbestyrelsen i Nuuk afviser kategorisk et afpresningsforsøg fra landsstyremedlem for sundheden Marianne Jensen.

Skal? - Skal ikke? - sygeplejerske i Grønland

Karen Buhl
Søndag d. 31. december 1995

Men noget man burde tænke over - ved at blive gjort opmærksom på det - er boligsituationen. Den er håbløs ! I annoncerne står: "Bolig stilles til rådighed efter gældende regler". - Og mundtligt får man at vide, at det godt kan være, man må bo på hotel eller sømandshjem i den første tid. "Den første tid" var for mit vedkommende to måneder på sømandshjemmet.