Nuuk: - Nej til forskelsbehandling på hvide kitler og blå kedeldragter

Kommunalbestyrelsen i Nuuk afviser kategorisk et afpresningsforsøg fra landsstyremedlem for sundheden Marianne Jensen.

Torsdag d. 13. februar 1997
Atuagalliutit/Grønlandsposten
Emnekreds: Boliger, Løn og overenskomster, Politik, Sundhedsvæsenet.

Indholdsfortegnelse:
Brevet fra Jensen
Overordentlig problematisk...
Nej til forskelsbehandling


NUUK(KK) - Kommunalbestyrelsen i Nuuk har venligt, men bestemt afvist et afpresningsforsøg fra landsstyremedlemmet for sundhed Marianne Jensen, Siumut.

Marianne Jensen har lokket med en bedre bemanding på Lægeklinikken og Dronning Ingrids Hospital og dermed en bedre sundhedsbehandling af byens borgere, hvis kommunen på trods af de årelange ventelister vil lade Sundhedsvæsenets personalet få førsteret til børnepasning og boliger, og hvis kommunen på trods af den store arbejdsløshed vil lade sundhedspersonalets ægtefæller være sikret et arbejde.

- Kommunen forstår klart de alvorlige rekrutteringsproblemer i sundhedsvæsenet, men kan under ingen omstændigheder begynde at gøre forskel på borgerne, blot fordi nogle arbejder i hvide kitler og andre i blå kedeldragter, lyder meldingen fra en ganske enig kommunalbestyrelse mandag den 10. februar.

Nuup Kommunea afviser altså at lade byens borgere være gidsler i et spil omkring Sundhedsvæsenets personaleproblemer.

Brevet fra Jensen
Marianne Jensen har sendt et brev til sin partikammerat, borgmester Agnethe Davidsen.

- Sundhedsvæsenet har i mange år haft problemer med i tilstrækkeligt omfang at tiltrække og fastholde uddannet sundhedspersonale, skriver Marianne Jensen. Dette problem er fortsat meget stort og giver sig mange steder udslag i mangelfulde behandlingstilbud til borgerne.

For at forbedre rekrutteringen har Direktoratet for Sundhed, Miljø og Forskning etableret et netværk af læger i Danmark, og et lignende netværk for sygeplejersker og tandlæger er ved at blive opbygget.

Grønland har også sendt følere til andre nordiske lande, blandt andet Island.

Der er blevet holdt en række rekrutteringsmøder i slutningen af 1996, og disse aktiviteter fortsætter i 1997 med det første rekrutteringsmøde her i februar.

- Som politisk ansvarlig for sundhedsområdet prioriterer jeg en større stabilitet i sundhedspersonalet så højt, at jeg selv vil deltage i disse møder, siger Marianne Jensen.

Marianne Jensen har allerede prøvet at belyse den manglende stabilitet i sundhedspersonalet, blandt andet ved at opfordre folk til at udfylde et lille skema ved ansættelsens ophør.

Ud over lønmæssige forhold som årsag til ansættelsens ophør peges der ikke sjældent på problemer som børnepasning og boliger samt manglende arbejde til ægtefællen.

Overordentlig problematisk...
Derfor har Marianne Jensen bedt kommunalbestyrelsen i Nuuk om at besvare tre spørgsmål:

- Uanset om svarene bliver positive eller negative, vil de give mig en større mulighed for give et klarere svar til ansøgere til Nuuk, lyder det fra landsstyremedlemmet for sundhed.
  • Marianne Jensen: - Tillægger kommunalbestyrelsen et stabilt og kontinuerligt sundhedspersonale så stor vægt, at man vil være indstillet på om nødvendigt at være behjælpelig med løsning af børnepasningsproblemer for nye fastansatte.'
Kommunalbestyrelsen: - Det vil være overordentlig problematisk for kommunen at prioritere sundhedsvæsenets personale højere end alle andre borgere, idet der er en stor efterspørgsel og en gennemsnitlig venteliste på et år til en plads i en daginstitution.
  • Marianne Jensen: - Vil kommunalbestyrelsen om nødvendigt være behjælpelig med løsning af boligproblemer for nye fastansatte?
Kommunalbestyrelsen: - Det vil være overordentlig problematisk for kommunen at hjælpe med løsningen af Sundhedsvæsenets personaleboliger. Disse boliger skal i givet fald tages fra kommunens egen pulje af personaleboliger, men kommunen har allerede i dag store problemer med at få de nødvendige personaleboliger.

- Foruden sine egne personaleboliger administrerer kommunen en pulje på det boligsociale område, hvor der ligeledes et meget stort behov for boliger, og disse boliger henvender sig jo heller ikke til sundhedspersonalet.
  • Marianne Jensen: - Hvad er, under hensyntagen til den gældende lovgivning, kommmunalbestyrelsens holdning til, at der i forbindelse med en fastansættelse betinges, at en ledsagende ægtefælle er garanteret et jobtilbud.
Kommunalbestyrelsen: - Kommunen har ingen mulighed for på forhånd at garantere et arbejde til sundhedspersonalets ægtefæller. Erfaringsmæssigt har det dog vist sig, at kommunen har ansat en del medrejsende, når der har været behov for at besætte stillinger, som ægtefællen er kvalificeret til at bestride.

Nej til forskelsbehandling
- Selv om vi har stor forståelse for at få rekrutteret sundhedspersonale til denne vigtige samfundsopgave, har kommunen altså begrænsede muligheder for at prioritere den ene personalegruppe højere end den anden personalegruppe, siger kommunalbestyrelsen.

- Vi har såmænd selv rekrutteringsproblemer på bestemte faggrupper, og der er i dag ventetid på en personalebolig. Nuup Kommunea foretager selv ingen prioritering omkring personalebol ig, institutionsplads eller jobgaranti for ægtefællen.

Marianne Jensen får altså et negativt svar på sit forslag om at lade sundhedspersonalet på Lægeklinikken og Dronning Ingrids Hospital springe diverse årelange ventelister over i Nuup Kommunea.