Derfor går det galt

Der er to love som hjemmestyret under ingen omstændigheder kan lave om på. Den ene er tyngdeloven og den anden er loven om udbud og efterspørgsel, jævnfør en tidligere artikel af Anders Nilsson - har du penge kan du få, har du ingen må du gå...

Fredag d. 14. august 1998
Mads Hansen
Emnekreds: Løn og overenskomster, Politik, Sundhedsvæsenet.

Efter at have hørt Marianne Jensen i radioavisen onsdag 5. august vedrørende den kroniske og stigende mangel på sundhedspersonale, har jeg lyst til at knytte følgende kommentarer til hendes nedsættelse af atter en arbejdsgruppe, der skal diskutere, analysere og endevende (læs: sylte) problemet. Man sidder samtidig med den fornemmelse, at hvis forholdene i Nuuk havde været ligeså slemme som på kysten, havde man nok reageret anderledes.

Der er to love som hjemmestyret under ingen omstændigheder kan lave om på. Den ene er tyngdeloven og den anden er loven om udbud og efterspørgsel, jævnfør en tidligere artikel af Anders Nilsson - har du penge kan du få, har du ingen må du gå...

De grønlandske politikere har selv bragt sig i den situation, hvor vi nu sidder med mangel på personale indenfor mange livsvigtige personalegrupper.

De sidste mange år har man brugt salami-metoden til hele tiden at skære i goder for tilkaldt (nødvendig) arbejdskraft, og nu er betingelserne blevet så dårlige, at krisen kradser.

For blot at nævne nogle få ting som er blevet mærkbart ringere de senere år.
  1. Reallønnen er sammenlignet med forholdene i Danmark kraftigt forringet.
  2. Skatteprocenten er ikke noget at reklamere for, slet ikke i mindre byer, hvor skatten er højest og serviceniveauet omvendt proportional med skattebetalingen.
  3. Prisniveauet i butikkerne ligger 40-50 pct. over priserne i DK.
  4. Frirejseordningen er blevet væsentlig ringere.
  5. Renter af fast ejendom i Danmark kan ikke mere trækkes fra - hvilket betyder at mennesker med fast ejendom simpelthen ikke har råd til flytte herop.
    (Grønlændere i Danmark, som ejer fast ejendom i Grønland, kan selvfølgelig godt trække renterne fra i Danmark)
  6. Arbejdstiden er længere end i Danmark.
  7. Folk med skolesøgende børn kan ikke være tiltrukket af forholdende i den grønlandske folkeskole, kun Nuuk har stadig danske klasser.
  8. Ingen børnetilskud til mellem-indtægter.
Mange, der har uddannet sig i Danmark, sidder med en rimelig stor studiegæld, derfor kunne lønnen være et godt incitament til at yde en indsats i Grønland, men, men, men..

Man kan, som mange kommuner gør, reklamere med den dejlige natur, men det nytter jo ikke meget, når man først har fri fra arbejdet, når det er blevet mørkt.

Disse forhold er stensikkert noget, som potentielle ansøgere vil orientere sig om på forhånd. Samtidig er det ting som politikerne her har ansvaret for, så de kan jo bare lave det om, så vi ikke mere skal opleve at være uden læge, tandlæge o.s.v. Hvis vi på forhånd kan udelukke folk med børn og/eller fast ejendom bliver det potentielle re-krutteringsudbud foruroligende småt, så kære Marianne - STOP med at hælde vand ud af øret - GØR NOGET!!!