Emne: Landstinget paragraf 37 spørgsmål

De fundne tekster vises i faldende dato-orden med de nyeste øverst

Besvarelse af § 37 spørgsmål 2020-118 om lufthavne

Karl Frederik Danielsen, Medlem af landsstyet for Boliger og Infrastruktur
Torsdag d. 13. august 2020

Kompleksiteten af de økonomiske konsekvenser af en sådan handling, og eventuel negativ påvirkning af Grønlands Selvstyres troværdighed i andre sammenhænge, vil påkræve en omfattende analyse, som vurderes at falde uden for rammerne af § 37 i forretningsordenen for Inatsisartut. Naalakkersuisut kan således ikke svare på spørgsmålet, om end det kan siges med vished, at en annullering af kontrakterne vil medføre meget betydelige økonomiske tab for selskabet

Paragraf 37 Spørgsmål: om lufthavnsbyggeriet

Tillie Martinussen, medlem af Landstinget for Samarbejdspartiet
Fredag d. 25. januar 2019

Hvis lufthavnspakkens samlede anlæg, eller dele af disse, går konkurs – enten i starten – midten eller sent i projektets forløbsfaser, hvem skal så afholde udgifterne til dette? Hvis Staten skal dække én eller flere tab i et konkurs-scenarie, modregnes tabet/tabene da i Bloktilskuddet? 

§ 37 - Spørgsmål: Koalitionspartierne stiller alt for mange spørgsmål

Michael Rosing, medlem af Landstinget for Demokraterne
Randi Vestergaard Evaldsen, formand for Demokraterne
Fredag d. 17. marts 2017

Somme tider virker det som om, at nogle af spørgsmålene udelukkende bliver stillet i håb om at opnå lidt omtale i medierne, da svarene kunne være fundet ved en simpel søgning på Google, i Finansloven eller ved at rette henvendelse til den relevante udvalgssekretær i Landstingets Bureau

§ 37 - Spørgsmål: Forældreskoler

Nivi Olsen, medlem af Landstinget for Demokraterne
Mandag d. 27. februar 2017

Det er frustrerende at se, at alt for mange børn og unge mennesker i dag udviser dårlige manerer, respektløshed og mangel på disciplin i eksempelvis skolen, over for hinanden og over for voksne. Disse ting – respekt, gode manerer, ordentlig opførsel, disciplin – er noget man skal lære derhjemme, og bruge når man er sammen med andre mennesker

§ 37 - Spørgsmål: Forfatningskommissionen

Michael Rosing, medlem af Landstinget for Demokraterne
Tirsdag d. 7. februar 2017

Som vi allerede har givet udtryk for finder vi det udemokratisk, at landsstyret - i direkte modstrid med anbefalingerne i ”Redegørelse for nedsættelse af en grønlandsk forfatningskommission” – har besluttet at såvel formands som næstformandsposten skal besættes af koalitionen. Vi ønsker derfor at vide præcist hvor langt denne udelukkelse af oppositionen kommer til at gå.

§ 37 - Spørgsmål: Nødvendige reformer

Randi Vestergaard Evaldsen, formand for Demokraterne
Tirsdag d. 31. januar 2017

Det er helt nødvendigt, at vi alle forstår vigtigheden af, at vort samfund har brug for reformer. Især i den nuværende situation, hvor et stort flertal ønsker at sætte fuld fart på en selvstændighedsproces som vi ret beset ikke har råd til, hvis vi ønsker at bevare det velfærdsniveau vi har i dag.

§ 37 - Spørgsmål: Kommunernes strategier

Randi Vestergaard Evaldsen, formand for Demokraterne
Mandag d. 23. januar 2017

Hvis man tager udgangspunkt i Grønlands statistiks befolkningsfremskrivning, vil landet i løbet af de næste 23 år miste 4000 indbyggere. Det betragter Demokraterne som en alvorlig trussel. Ikke alene mod Grønlands selvstændighedsdrømme, men også mod Grønlands muligheder for at fungerer som et selvstyrende land.

§ 37 - Spørgsmål til landsstyret vedr. forfatningskommissionen

Michael Rosing, medlem af Landstinget for Demokraterne
Torsdag d. 19. januar 2017

Sammenholdt med at formandskabet i kommissionen vælges af koalitionen betyder dette, at oppositionen reelt er helt uden indflydelse på andet end deres egne medlemmer af kommissionen. Mener landsstyret at dette er i tråd med god demokratisk skik?

§ 37 - Hvad vi kan gøre for at hjælpe Tasiilaq

Randi Vestergaard Evaldsen, formand for Demokraterne
Torsdag d. 19. januar 2017

Her står vi i Landstinget og snakker om selvstændighed, forfatningskommission og hvor mange fisk vores venner må fiske. Mens vi snakker og undskyld udtrykket,”ligegyldige ting”, har befolkningen det så elendigt og har så massive problemer, at man tager sit eget liv.

§ 37 - Forarbejdningspligt i forbindelse med indhandling af torskefangster?

Ineqi Kielsen, medlem af Landstinget for Siumut
Lørdag d. 14. januar 2017

Jeg er interesseret i at høre, om man i dette år har tildelt kvoter på baggrund af føromtalte beskæftigelsesprojekter, idet jeg mener at det fortsat er nødvendigt med tildeling af fiskekvoter til behandling på disse anlæg.

§ 37 - Spørgsmål om plejefamiliers vederlag og dækning af udgifter

LauraTáunâjik, medlem af Landstinget for Siumut
Lørdag d. 14. januar 2017

Undersøgelsen viste, at plejefamilierne generelt oplever, at vederlaget er for lavt, og at det ikke dækker de omkostninger, der er forbundet med at have et plejebarn. Også medarbejderne i kommunerne gav i vid udstrækning udtryk for, at plejevederlaget ikke er tilstrækkeligt til at dække de udgifter, der er forbundet med at have et barn i pleje.

§ 37 - Elektronisk logbog

Michael Rosing, medlem af Landstinget for Demokraterne
Lørdag d. 14. januar 2017

Det er endvidere min forståelse, at Grønlands Fiskerilicenskontrol (GFLK) har arbejdet på et elektronisk logbogs-system i nogle år, og at man har valgt at satse på at udvikle sit eget system i stedet for at købe et tilsvarende system, som fungerer andre steder.

§ 37 - Lufthavne

Randi Vestergaard Evaldsen, formand for Demokraterne
Fredag d. 13. januar 2017

Formanden for landsstyret sagde meget klart i sin nytårstale, at arbejdet med anlæggelsen af de nye lufthavne i Qaqortoq, Nuuk og Ilulissat nu er i gang. Denne udmelding var en anelse overraskende, da hverken offentligheden eller Landstinget er blevet orienteret om, at finansieringen til disse store anlægsprojekter er på plads.

§ 37 - Aflyst besøg i Taiwan

Justus Hansen, Medlem af Landstinget for Demokraterne
Fredag d. 13. januar 2017

Landsstyremedlem for Erhverv, Arbejdsmarked, Handel, Energi og Udenrigsanliggender har som bekendt været yderst kritisk over for udenlandsk og især dansk indblanding i vort land. Vi husker vel alle hans trusler om at smide USA ud af Pituffik og hans rasende påstande om den danske arrogance.

§ 37 - Uddannelser på grønlandsk

Nivi OLsen, medlem af Landstinget for Demokraterne
Fredag d. 13. januar 2017

Landsstyremedlem for Uddannelse har flere gange givet udtryk for at det skal være muligt at gennemføre en uddannelse for eksempel seminarieuddannelsen selv om man kun kan Grønlandsk. Landsstyret bedes udarbejde en liste med uddannelser som man ønsker skal kunne gennemføres udelukkende ved brug af grønlandsk.

§ 37: Spørgsmål til landsstyret vedr. udtalelser i Politiken og til Nunatsiaq News fra landsstyremedlem for Udenrigsanliggender

Justus Hansen, Medlem af Landstinget for Demokraterne
Randi Vestergaard Evaldsen, formand for Demokraterne
Onsdag d. 14. december 2016

Landsstyremedlem for Udenrigsanliggender har med sine markante udtalelser skabt betydelig usikkerhed for Grønlands forhold til særligt USA og Danmark. Er det et samlet landsstyret der står bag de udtrykte holdninger? Hvis svaret hertil er negativt, ønskes det oplyst hvilke konsekvenser udtalelserne vil få for landsstyremedlem for Udenrigsanliggender.

Selvstændighed og økonomi

Demokraterne
Randi Vestergaard Evaldsen, formand for Demokraterne
Torsdag d. 24. november 2016

Hvis vi udråber Grønland til en selvstændig stat, så mister vi bloktilskuddet fra Danmark, der er på lige under 4 milliarder kroner, og vi skal selv til at betale for områder som eksempelvis politi og retsvæsen. Et forsigtigt skøn er, at vi i øjeblikket står overfor at vores økonomi skal forbedres med 4-5 milliarder kroner om året, hvis selvstændighed skal være realistisk.

Hverken arbejde- eller indhandlingsmuligheder i Østgrønland

LauraTáunâjik, medlem af Landstinget for Siumut
Lørdag d. 1. august 2015

Det er besværligt og træls at skulle opretholde livets vilkår med de skyhøje priser der er på de fornødne dagligdagsvarer, hvorfor det helt klart er de mindrebemidlede det går hårdest udover.

Offentligt betalte feriefrirejser

Suka K Frederiksen, Medlem af Landstinget for Siumut, politisk ordfører
Torsdag d. 30. juli 2015

Ordningen blev indført for mange år siden i forbindelse med behovet for at tilkalde arbejdskraft, hvor man skulle forstå ordningen således, at det tilkaldte skulle kunne tage “hjem”, og som er blevet en institution for sig selv.

Udnyttelse af enzymerne i Ikkafjorden

Tillie Martinussen, medlem af Landstinget for Samarbejdspartiet
Vittus Qujaukitsoq, landsstyremedlem for Finanser og Indenrigsanliggender
Søndag d. 24. maj 2015

Landsstyret planlægger at udarbejde en ny strategi i løbet af 2016 og på den baggrund udarbejde forslag til en revision af lovgivningen på området.

INI agter at forhøje huslejen

Anders Olsen, medlem af Landstinget for Siumut
Torsdag d. 11. september 2014

Jeg vil ikke undlade at nævne, at disse forhøjelser for det meste ikke har den hensigt at forbedre lejemålenes stand.

Vil landsstyret arbejde for at få etableret en sports-tv-kanal?

Gerhardt Petersen, Vikar i Landstinget for Steen Lynge, Atassut
Knud Kristiansen, Medlem af landsstyret for Bolig, Byggeri og Infrastruktur
Tirsdag d. 2. september 2014

Atassut vil gerne vide om landsstyret vil arbejde for at få etableret en sports-tv.- kanal gennem KNR- tv, hvori f.eks. TV 3 sport er en oplagt mulighed.

En medarbejder varetager området for søsikkerhed og søfartspolitik

Saxtorph Didriksen, medlem af Landstinget for Siumut
Tirsdag d. 26. august 2014

Derfor er søfarten/fiskeriet, som er grundlaget for vores infrastruktur og eksport, gennem længere tid blevet overset.

En redegørelse er ønskelig

Ruth Heilmann, Medlem af Landstinget for Siumut
Mandag d. 11. august 2014

Hvad er landsstyrets holdning i forhold til at bibeholde de nuværende fordelingsnøgler ved tilskud til kommunerne?

Derfor er det ønskeligt,Spørgsmål om en udligning af tilskud til kommunerne vil være retfærdigt og ligeligt fremover, som hidtil

Ruth Heilmann, Medlem af Landstinget for Siumut
Mandag d. 11. august 2014

Hvad er landsstyrets holdning, i forhold til at bibeholde de nuværende fordelingsnøgler ved tilskud til kommunerne?

Kan det passe, at man uden betaling kan have turister logerende i telte

Evelyn Frederiksen, medlem af Landstinget for Siumut
Onsdag d. 6. august 2014

Jeg vil også gerne vide, om hvem der fører tilsyn med rygsækturisterne og om hvad de foretager sig.

§ 37: Spørgsmål til landsstyret vedr. de kommende servicekontrakter på trafikområdet

Andreas Uldum, landsstyremedlem for Finanser og Råstoffer, formand for Demokraterne
Onsdag d. 4. juni 2014

Her er jeg nødt til at jeg gøre opmærksom på, at de nuværende koalitionspartier samt Inuit Ataqatigiit tilbage i 2012, da der sidst blev forhandlet servicekontrakter, modsatte sig en løsning, der generelt set ville have sikret befolkningen en bedre og billigere trafikløsning.

Spørgsmål om regler for tilknytning til Grønland

Michael Rosing, medlem af Landstinget for Demokraterne
Lørdag d. 17. maj 2014

Der findes over 50 lovgivninger om regler for tilknytning til Grønland
Tilknyttede tekster:

$37 - Bofællesskabet ”Najugaqarfik Elisebannguaq”

Ruth Heilmann, Medlem af Landstinget for Siumut
Fredag d. 25. april 2014

De daglige forhold som de nuværende beboere og medarbejdere fungerer under, er nu nået uacceptable højder. Det er på høje tid, at de flytter ind til nye omgivelser.

§ 37: Spørgsmål til landsstyret vedr. regler for tilknytning til det grønlandske samfund

Michael Rosing, medlem af Landstinget for Demokraterne
Fredag d. 11. april 2014

Det kan være endog meget svært at overskue, hvornår man har ret til at være et fuldgyldigt medlem af samfundet. Det skyldes, at der til en del af samfundets love og regler hører en tilknytningsregel.

§ 37: Repræsentationen i Washington

Andreas Uldum, landsstyremedlem for Finanser og Råstoffer, formand for Demokraterne
Tirsdag d. 4. marts 2014

Det indtryk som både vi – og formentlig også befolkninger indtil samrådet i fredags har fået – var, at den kommende repræsentation var en selvstændig enhed, hvilket åbenbart ikke er tilfældet. Langt fra faktisk.

Skal alle kunne tage alle uddannelser i Grønland på grønlandsk?

Naaja Nathanielsen, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Onsdag d. 26. februar 2014

Det er utroligt problematisk at der i dag er unge der pga. mangelfulde dansk- eller engelskkundskaber ikke kan tage en uddannelse. Det er en ulykkelig situation for den enkelte unge, der måske må opgive sin drøm om en uddannelse. Og det er utroligt ulykkeligt for et samfund der har brug for de unges arbejdskraft.

§ 37: Hjemtagelse af GEUS?

Andreas Uldum, landsstyremedlem for Finanser og Råstoffer, formand for Demokraterne
Onsdag d. 26. februar 2014

I den forbindelse har GEUS oplyst til medierne, at der i dag bliver anvendt omkring 100 millioner kroner på de grønlandske aktiviteter, men det fremgår ikke af strategien, hvordan landsstyret har tænkt sig at finansiere en hjemtagelse.

§ 37: Ekstraordinær generalforsamling i KNI A/S

Andreas Uldum, landsstyremedlem for Finanser og Råstoffer, formand for Demokraterne
Tirsdag d. 4. februar 2014

Har landsstyret problemer med at finde kandidater med de rette kompetencer til bestyrelsesarbejdet i KNI A/S siden der endnu ikke er indkaldt til ekstraordinær generalforsamling?

§ 37: Spørgsmål til landsstyret vedr. ansættelse af særlige rådgivere

Andreas Uldum, landsstyremedlem for Finanser og Råstoffer, formand for Demokraterne
Torsdag d. 30. januar 2014

En åbenlys omgåelse af bestemmelsen i landstingslov om økonomisk tilskud til politisk arbejde, hvor det klart er anført, at Grønlands Selvstyre kun må yde tilskud til politisk arbejde, såfremt dette har udtrykkelig hjemmel i en egentlig lov.

Forsoning mellem hvem?

Naaja Nathanielsen, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Søndag d. 12. januar 2014

Hvor mange borgere mener Formanden for landsstyret der i dag er forhindret i at bidrage positivt til samfundet pga. kolonitidens skygger?

Landsstyret kan ikke overskue sine opgaver

Sara Olsvig, medlem af landsstyret og formand for Inuit Ataqatigiit
Torsdag d. 9. januar 2014

Desværre er det tydeligt at bølgerne er for høje at navigere i for Formanden for landsstyret. Den utilstrækkelige varetagelse af regeringshvervet kan ingen være tjent med.

§ 37: Cirkulære om ansættelse og aflønning af særlige rådgivere

Andreas Uldum, landsstyremedlem for Finanser og Råstoffer, formand for Demokraterne
Torsdag d. 9. januar 2014

Er det normal procedure, at ansættelser i landsstyrets administration skal godkendes af Siumuts Hovedbestyrelse?

Hvordan går det med telepsykiatrien?

Agathe Fontain, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Torsdag d. 12. december 2013

Vil der komme særlige indsatser, således af det daglige arbejde i tele­psykiatrien kan afvikles på grønlandsk?

§ 37: Automatisk pensionsberegning

Jens B. Frederiksen, landstingsmedlem og formand for Demokraterne
Mandag d. 4. november 2013

Vil landsstyret overveje at forsimple reglerne om, hvordan man søger om alderspension således, at borgere, der er over 65 år hvert år automatisk vil modtage en beregning over, hvor meget de har ret til at få udbetalt i alderspension?

Nanoq Beers manglende betaling af royalty

Andreas Uldum, landsstyremedlem for Finanser og Råstoffer, formand for Demokraterne
Torsdag d. 31. oktober 2013

Det virker forbløffende, hvis et selskab, som er givet tilladelse til eksport af grønlandsk vand, har kunnet overtræde vilkår om betaling af royalty, uden at dette har medført reaktioner fra Selvstyrets side

Kan landsstyret gøre rede for årsagerne til lukningen af Nanoq Beer?

Aqqaluaq B Egede, Landstingsmedlem for Inuit Ataqatigiit
Onsdag d. 30. oktober 2013

Efterspillet af det pågældende bryggeris betalingsstandsning og af det forudgående forbrug af samfundets midler giver anledning til at spørge til landsstyrets foranstaltninger, og til spørgsmålet om hvordan man har grebet sagen an.

Er befolkningen i Grønland ikke længere et oprindeligt folk?

Naaja Nathanielsen, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Mandag d. 28. oktober 2013

Dette har stor betydning for Grønland, hvis vi ikke længere betragtes som et oprindeligt folk med rettigheder, ikke mindst i forhold til kultur og levevis.

Besvarelse af § 37 spørgsmål nr. 197 i 2013

Aleqa Hammond, Medlem af Folketinget for Siumut
Fredag d. 18. oktober 2013

Det kan bekræftes at Formanden for landsstyret opfordrede Svend Hardenberg til at søge stillingen som departementschef i Formandens Departement.

§ 37: Forhøjelsen af de kystnære krabbekvoter i Sisimiut og Nuuk-Paamiut

Jens B. Frederiksen, landstingsmedlem og formand for Demokraterne
Onsdag d. 16. oktober 2013

Demokraterne er bekymrede over, at landsstyret vælger at overhøre de biologiske anbefalinger for at sikre en bestemt befolkningsgruppe en kortsigtet økonomisk gevinst.

§ 37: Spørgsmål til landsstyret vedrørende ansættelsen af Svend Hardenberg som departementschef

Jens B. Frederiksen, landstingsmedlem og formand for Demokraterne
Tirsdag d. 8. oktober 2013

Jeg skal i den forbindelse gøre opmærksom på, at Atassuts formand Gerhardt Petersen ikke er medlem af landsstyret, men kun af Landstinget, mens formanden for Partii Inuit Nikku Olsen blot er en helt almindelig borger.

$37: Svend Hardenbergs redegørelse vedr. hans afgang som energidirektør i Nukissiorfiit

Jens B. Frederiksen, landstingsmedlem og formand for Demokraterne
Torsdag d. 3. oktober 2013

På trods af, at Departementschefen har refereret til disse og dermed delvist offentliggjort dem, har han ikke reageret på min opfordring om at offentliggøre alle sagens akter, så borgerne og medlemmerne af Landstinget selv kan bedømme de enkelte sager.

§ 37: Ansættelsesudvalg / Svend Hardenbergs oplysninger

Jens B. Frederiksen, landstingsmedlem og formand for Demokraterne
Mandag d. 23. september 2013

Offentlige myndigheder - og dermed enhver offentligt ansat embedsmand; også departementschefer i Formandens Departement - er som bekendt underlagt sandhedspligt, og må ikke videregive oplysninger, der er urigtige eller vildledende.

$37: Yngste retschef i historien?

Palle Christiansen, Landstingsmedlem for Demokraterne
Fredag d. 6. september 2013

Undertegnede fandt, at det måtte være vanskelig for en så ung person med deraf følgende begrænset erfaring at bestride posten som retschef […]

§37: Advokatundersøgelsen - Ansættelse af Julie Rademacher

Palle Christiansen, Landstingsmedlem for Demokraterne
Onsdag d. 4. september 2013

Er det korrekt, at landsstyret ønsker at kunne aflønne Julie Rademacher i en højere lønklasse end hun - med en kun halvt afsluttet kandidatuddannelse - ville have krav på efter den djøf-overenskomst, der var gældende, da stillingen blev slået op?

Bliver de kystnære fiskere og fangere hørt ved kvotefastsættelser?

Jens Immanuelsen, medlem af Landstinget for Siumut
Onsdag d. 21. august 2013

Bliver de kysnære fiskeres og fangeres organisation SQAPK konsulteret i forbindelse med høringer angående kvotefastsættelser?

Politisk tæft i stillingen som landsstyrets retschef

Palle Christiansen, Landstingsmedlem for Demokraterne
Onsdag d. 21. august 2013

Med tanke på stillingens beskaffenhed kunne man vel – ud over selvfølgelig betydelig juridisk indsigt og erfaring – have forventet et krav om faglig kompromisløshed og mod til at insistere på overholdelse af gældende regler.

Tolv spørgsmål vedr. Pilu og Retschefens fyring

Palle Christiansen, Landstingsmedlem for Demokraterne
Tirsdag d. 20. august 2013

Vil formanden for landsstyret give afkald på sin parlamentariske immunitet, således at Politiembedet kan undersøge, hvorvidt der er baggrund for at rejse tiltale mod formanden for landsstyret i anledning af ovenstående forhold?

Tele Greenland i konkurrence med private IT virksomheder

Palle Christiansen, Landstingsmedlem for Demokraterne
Mandag d. 19. august 2013

Hvordan sikrer Tele Greenland, at det ikke (igen) bliver kunderne på monopil området der kommer til at betale for at tele Greenland nu (IGEN) vil i konkurrence med de private IT aktører.

Spørgsmål til landsstyret vedrørende boligpolitikken

Jens B. Frederiksen, landstingsmedlem og formand for Demokraterne
Mandag d. 12. august 2013

Vort samfund kæmper helt generelt med, at vores samlede boligmasse er nedslidt. Det skyldes primært, at vi gennem mange år har undladt at renovere og vedligeholde vores boligmasse. Vores boliger er ganske enkelt blevet vedligeholdt for dårligt.

Pressekoordinator i formandens departement

Palle Christiansen, Landstingsmedlem for Demokraterne
Torsdag d. 8. august 2013

Det virker besynderligt, at stillingen som pressekoordinator i formandens departement endnu ikke er blevet besat, eftersom der er gået næsten tre måneder siden ansøgningsfristen til den pågældende stilling udløb. Ydermere er det over to måneder siden, at der angiveligt skulle have været afholdt ansættelsessamtaler.

Afskedigelse af Selvstyrets retschef

Palle Christiansen, Landstingsmedlem for Demokraterne
Onsdag d. 7. august 2013

Efter at have konsulteret en jurist vedrørende betydningen af sådanne ”mundkurvs-aftaler” kan jeg imidlertid henvise til en ombudsmandsudtalelse fra Landstingets ombudsmands årsberetning for 2008, hvori ombudsmanden udtaler, at aftaler om diskretion eller tavshed i forbindelse med fratrædelsesaftaler ikke kan gøres gældende overfor Landstinget eller et landstingsudvalg, som kræver oplysninger fra et landsstyremedlem.

Rademacher og aktindsigt

Jens B. Frederiksen, landstingsmedlem og formand for Demokraterne
Tirsdag d. 6. august 2013

Blev Selvstyrets retschef inddraget i vurderingen af, hvorvidt og i hvilket omfang aktindsigtsbegæringen skulle imødekommes, og på hvilket tidspunkt skete dette i givet fald?

§37: Hardenberg giver administrationen mundkurv på

Palle Christiansen, Landstingsmedlem for Demokraterne
Onsdag d. 31. juli 2013

I en pressemeddelelse udsendt af departementschef Svend Hardenberg, Formandens Departement, d. 25. juli skriver departementschefen blandt andet: "Jeg vil gerne have lejlighed til at præcisere, at vi ikke kommer med udtalelser, hverken landsstyret eller ansatte i administrationen, om interne forhold i Selvstyret."

Så tager vi den een gang til for Aleqa Hammond

Jens B. Frederiksen, landstingsmedlem og formand for Demokraterne
Torsdag d. 18. juli 2013

Til KNR-radioavis udtalte formanden for landsstyret senere, at hun ikke ønskede at kommentere på sagen, da hun havde svaret fyldestgørende på mine spørgsmål. Da dette absolut ikke er korrekt, vil jeg gentage mine spørgsmål. Nu i håb om at der kommer et svar om Formanden for landsstyrets politiske holdning og ikke en eksisterende regelafdækning.

Landsstyret er meget opmærksom på, at ...

Aleqa Hammond, Medlem af Folketinget for Siumut
Fredag d. 12. juli 2013

... de almindelige habilitetsregler overholdes generelt og også specifikt for de enkelte medlemmer af landsstyret. Herunder også i de tilfælde hvor de enkelte medlemmer før de tiltrådte som medlemmer af landsstyret har haft erhverv eller hverv med en mulig interessekonflikt i forhold til hvervet som medlemmer af landsstyret.

Besvarelse af § 37 spørgsmål nr. 100 i 2013

Aleqa Hammond, Medlem af Folketinget for Siumut
Tirsdag d. 9. juli 2013

Det kan oplyses at der er tale om en skriftlig aftale der bekræfter en allerede indgået mundtlig aftale. Det er sædvanligvis ikke praksis at aftaler indgås på denne måde.

Kammerateri og korruption?

Jens B. Frederiksen, landstingsmedlem og formand for Demokraterne
Fredag d. 28. juni 2013

Den fik ikke for lidt tilbage i 2010. Dengang var Aleqa Hammond oppositionsleder, og hun tordnede mod, at konerne til daværende Formand for landsstyret Kuupik Kleist og daværende medlem af landsstyret for Erhverv og Råstoffer Ove Karl Berthelsen ejede en minerallicens.

§37: Pilu - Rademacher - Aktindsigt

Palle Christiansen, Landstingsmedlem for Demokraterne
Onsdag d. 12. juni 2013

Julie Rademacher koordinerede information for Aleqa Hammond både før og efter valget til Landstinget, men ifølge den netop udfærdigede ansættelseskontrakt tiltrådte hun først 15. april. Har hun modtaget løn, vederlag, diæter eller andre former for betaling fra Selvstyret før denne dato?

§37: Aktindsigt

Jens B. Frederiksen, landstingsmedlem og formand for Demokraterne
Tirsdag d. 11. juni 2013

Reglerne om aktindsigt er helt klare: Den myndighed, der modtager en anmodning om aktindsigt skal hurtigst muligt tage stilling til anmodningen. Er en anmodning om aktindsigt ikke imødekommet eller afslået inden 10 dage efter, at den er modtaget, skal den der har anmodet om aktindsigt underrettes om grunden hertil.

§37: Fratrædelsesgodtgørelse og "mundkurvsaftale"

Palle Christiansen, Landstingsmedlem for Demokraterne
Tirsdag d. 11. juni 2013

Vi har før set eksempler på, at offentligt ansatte embedsmænd afskediges, uden at have begået tjenesteforseelser som kan begrunde en disciplinær afskedigelse. Det har kostet landskassen – og dermed borgerne – dyrt, fordi Selvstyret så må betale en fratrædelsesgodtgørelse på nogle måneders eller års løn.

§ 37: Er det for nemt at få råstoftilladelse?

Palle Christiansen, Landstingsmedlem for Demokraterne
Torsdag d. 6. juni 2013

Man bliver chokeret, når man hører nogle udtalelser om vores land, specielt når man ser nogle videoer på Investment Pitch’s hjemmeside. Personerne bag præsentationerne påstår tilsyneladende, at de har fået en næsten gratis ejendomsret til et område ved Maniitsoq.

§ 37: Pilu - Rademacher

Palle Christiansen, Landstingsmedlem for Demokraterne
Tirsdag d. 4. juni 2013

Var det landsstyrets administration som foreslog netop denne virksomhed (Pilu), og spillede det på nogen måde ind, at virksomhedens ejer Julie Rademacher er tidligere folketingsmedlem for Siumuts danske søsterparti Socialdemokraterne, og at hun – enten betalt eller som vennetjeneste – vist også var engageret i Siumuts valgkampagne?

§37 Arktisk Råd

Aleqa Hammond, Medlem af Folketinget for Siumut
Tirsdag d. 4. juni 2013

Allerede i foråret 2012 blev det af daværende Formand for landsstyret fremlagt, under et møde med Udenrigsminister Villy Søvndal, muligheden for Grønland at trække sig ud af Arktisk Råds arbejdet såfremt situationen ikke blev løst. Landsstyret har derfor ikke indført et nyt løsningsforslag ift til problematikken.

Har medlemmerne af landsstyret andre hverv?

Palle Christiansen, Landstingsmedlem for Demokraterne
Mandag d. 3. juni 2013

Der er nu gået 1 måned siden jeg stillede landsstyret to simple spørgsmål til afklaring af, om landsstyrets medlemmer har efterlevet de lovkrav, som gælder for landsstyremedlemmers opretholdelse af andre hverv og erhverv. Hvad er baggrunden for, at landsstyret endnu ikke har besvaret disse spørgsmål?

En ny beskatningsmodel sammen med råstofindustrien?

Naaja Nathanielsen, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Onsdag d. 29. maj 2013

Hvad er begrundelsen for at inddrage råstofselskaberne så direkte i udarbejdelsen af en ny beskatningsmodel?

Anerkender landsstyret Økonomisk Råd og Skatte- og Velfærdskommissionens tal og arbejde?

Maliina Abelsen
Mandag d. 29. april 2013

I koalitionsaftalen er landets økonomi og koalitionens økonomiske plan beskrevet med tre linjer.

16 §37 spørgsmål om royalty-beskatning indenfor råstofsektoren

Maliina Abelsen
Tirsdag d. 16. april 2013

I betragtning at, at koalitionen har meldt ud, at både storskalaloven skal genbehandles i Landstinget og royalty-beskatning indføres før der kan tages stilling til mineprojekt-ansøgninger, ønskes det oplyst, hvad landsstyret forestiller sig af tidsperspektiv.

Besvarelse af § 37 spm nr. 2012-237 om børn og unge og døgninstitutionsområdet

Mimi Karlsen, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Onsdag d. 31. oktober 2012

Dags dato står der 25 børn og unge på Det centrale Venteliste. Der er noteret 23 børn og unge på listen, samt 2 mødre og børn er skrevet op til Familieafdelingen på Inuusuttut Inaat i Qaqortoq.
Tilknyttede tekster:

Har landsstyret stoppet udviklingen af Upernavik?

Ruth Heilmann, Medlem af Landstinget for Siumut
Torsdag d. 18. oktober 2012

I maj 2009 brændte elværket i Upernavik ned til grunden, hvorfor man derefter etablerede en nødløsning ved hjælp af generatorer. Nu efter snart 4 år, ved befolkningen endnu ikke hvornår elværket vil blive genopført.

Jagtbetjentes forringede arbejdsvilkår

Hans Enoksen, landsstyremedlem for Fiskeri og Fangst
Onsdag d. 17. oktober 2012

Så vidt jeg ved, er jagtbetjentenes fartøjer omkring 33 – 38 fod, hvorfor det er uforsvarligt, at der kun skal være 1 person til at sejle disse fartøjer. Det er en utryg situation, når nu jagtbetjentene skal sejle alene fordi deres medhjælpere er blevet opsagt

Serviceaftale med uforståelig forskelsbehandling

Kristian Jeremiassen, medlem af Landstinget for Siumut
Tirsdag d. 16. oktober 2012

Hvis man sammenligner afstanden fra Nanortalik til Narsarsuaq med afstanden fra Qasigiannguit til Aasiaat, så er den sidstnævnte afstand ellers kortere. Det vil sige, at borgerne fra Sydgrønland skal betale mindre end folk fra Diskobugten, selvom rejseafstanden er større.

Løn- og skatteforhold for tilkaldt arbejdskraft

Malik Berthelsen, Borgmester i Qeqqata Kommunia
Tirsdag d. 16. oktober 2012

Hvilke mineselskaber har overfor landsstyret meldt om, at de ikke kan etablere minedrift, såfremt de ikke kan aflønne lavere end SIK’s mindste lønsats?

Børn på venteliste til anbringelse på døgninstitution

Ruth Heilmann, Medlem af Landstinget for Siumut
Søndag d. 14. oktober 2012

Ligeledes synes jeg, at det er på tide, at få oplyst om hvilke levevilkår de børn, der efter lukningen af ”Tûgdlik” er blevet anbragt i danske døgninstitutioner, lever under

Renoveringsmodne boliger

Kristian Jeremiassen, medlem af Landstinget for Siumut
Søndag d. 14. oktober 2012

Under de forgangne vinter, hvor temperaturerne var under frysepunktet, kunne man i nogle af boligerne ikke benytte soveværelser, fordi værelserne var for kolde til at blive benyttet, ligesom at dynerne var frosset til på grund af kulde og folk var nødt til at sove med tøj på af samme grund.

Politi og kommunefogeder i bygderne

Ruth Heilmann, Medlem af Landstinget for Siumut
Søndag d. 14. oktober 2012

Hvilke informationer modtager de politibetjente, der skal ansættes i Grønland om de forhold der er gældende; især byerne og deres indbyggere?

Aftale før lovgrundlaget er faldet på plads

Karl Lyberth, landsstyremedlem for fiskeri, fangst og landbrug
Mandag d. 8. oktober 2012

Såfremt en aftale mellem landsstyret og Rambøll Grønland A/S er indgået, hvilken lov eller hvilket bemyndigelse og fra hvilket dato ligger til grund for denne indgåede aftale?

Fiskeri med hundeslæde

Hans Enoksen, landsstyremedlem for Fiskeri og Fangst
Torsdag d. 4. oktober 2012

Fiskeri med hundeslæde har gennem generationer været en god måde til at forsyne mange familier. Derfor er et total stop for fisker et hård slag for de fiskere der om vinteren fisker med hundeslæde

Spørgsmål om Servicekontrakten

Justus Hansen, Medlem af Landstinget for Demokraterne
Torsdag d. 20. september 2012

Mit spørgsmål skal ses i lyset af, at der fra flere sider har været kritik af, at servicekontrakterne ikke har været i høring og at tingene generelt er gået meget hurtigt.

Lukket for indhandligen

Ruth Heilmann, Medlem af Landstinget for Siumut
Fredag d. 14. september 2012

Den sidste indhandling af stenbiderrogn på indhandlingsanlægget i Napasoq fandt sted den 25. maj. Nu den 13. september kan der end ikke indhandles torsk, fordi anlægget er stadigvæk er lukket. Hvornår vil man genåbne indhandlingsanlægget i Napasoq?

Afskaffelse af uddannelsesstøtten for de grønlandske studerende i Danmark

Per Berthelsen, landstingsmedlem, Siumut, politisk ordfører
Mandag d. 20. august 2012

Hvorfor har man, ifølge Finanslovsforslaget for 2013, valgt at afskaffe uddannelsesstøtten for de grønlandske studerende der studerer i Danmark fra år 2013?

Manglende besvarelse

Jørgen-Ole Nyboe Nielsen Dino
Torsdag d. 21. juni 2012

Landsstyret bør specielt sikre sig besvarelse og behandling af skriftlige henvendelser, når manglende handling kan medføre væsentlig forringelse i serviceringen af borgere, specielt hvis det involverer tilsidesættelse af borgernes lovbundne rettigheder.

Licens til fiskeri efter hellefisk

Hans Enoksen, landsstyremedlem for Fiskeri og Fangst
Torsdag d. 24. maj 2012

Efter fiskerireformen er der flere og flere fiskere, der fisker efter hellefisk, der henvender sig direkte til politikerne for at få hjælp, fordi de mangler de nødvendige tilladelser. Der er sågar unge fiskere der har fået afslag, selvom de ikke har andre erhvervsmuligheder.

El- og vandforsyning i Qeqertat

Doris Jakobsen, medlem af Folketinget og Landstinget for Siumut
Mandag d. 14. maj 2012

Farvandet omkring Qeqertat er en stor hellefiskebanke, hvor fiskeri og indhandlingsmuligheder kan udvikles såfremt man har vilje herfor. I de senere år, har beboerne i Qeqertat henvendt sig til Selvstyret og folkevalgte for at udvikle deres bygd, men disse henvendelser har indtil nu ikke blevet reageret overfor.

I 2010 forhøjede man huslejen for Selvstyreejede en- og tofamiliehuse med 51%

Kim Kielsen, landsstyreformand og formand for Siumut
Malik Berthelsen, Borgmester i Qeqqata Kommunia
Torsdag d. 26. april 2012

Efter at der er gået over 2 år, har vi, efter at have læst “Boligpolitisk redegørelse 2012”, erfaret, at i har forkastet argumentationen for forhøjelsen.

Fritidsundersvisning

Jørgen-Ole Nyboe Nielsen Dino
Onsdag d. 18. april 2012

Borgerrådet fik i 2008 og 2009 bevilget 200.000 kroner til løsning af denne opgave via de respektive finansloves bevilling til ”Fritidsvirksomhed udenfor kommunal inddeling”. I 2010 blev dette beløb hævet til 206.000. I finansloven for 2011 forsvandt bevillingen til ”Fritidsvirksomhed udenfor kommunal inddeling”.

Hjertestartere

Astrid Fleischer Rex, Medlem af Grønlands Landsting for Demokraterne
Torsdag d. 15. december 2011

Hjertestartere bør opsættes i tyndt befolkede områder med relativt lange ambulanceresponstider, og bør placeres velkendte steder såsom bytorve, hæveautomater, ved postkasser og lignende.

Der skal ikke være uafsluttede mellemværender i form af fejltagelser skabt i statens navn

Aqqaluaq B Egede, Landstingsmedlem for Inuit Ataqatigiit
Onsdag d. 14. december 2011

Hvis der ikke kan træffes en aftale mellem den danske regering og landsstyret om en børn der er fjernet fra deres forældre, mener landsstyret så at der er grundlag for en retssag?

Mangel på et offentligt vaskeri i Nanortalik

Anders Olsen, medlem af Landstinget for Siumut
Jens B. Frederiksen, landstingsmedlem og formand for Demokraterne
Fredag d. 2. december 2011

Derfor vil jeg gerne vide hvor meget virkelyst landsstyret har, samt - hvis disse tiltag har deres interesse - hvornår de vil udføre sundhedsforebyggelse og sygdomsbekæmpelse i samfundet

Besvarelse af § 37-spørgsmål vedrørende udefrakommende arbejdskraft og mobilitetsfremmende ydelser

Juliane Henningsen, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Ove Karl Berthelsen, Landsstyremedlem for erhverv og arbejdsmarked
Mandag d. 8. august 2011

I spørgerens begrundelse bliver der indikeret, at en række stillinger i dag bliver besat af udenlandsk arbejdskraft. selvom der er ledige hjemmehørende, der kunne bestride stillingerne. Hvis det er tilfældet. kolliderer det med hensigten bag regelsættet.

§ 37 spørgsmål vedrørende olivinminen i Seqi

Knud Fleischer, Medlem af Landstinget for Kattusseqatigiit Partiiat
Kuupik Kleist, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Mandag d. 1. august 2011

I november 2010 besluttede selskabet at ophøre udvindingen af olivin, hvorfor aktiverne pr. 31. december 2010 blev nedskrevet til forventet salgsværdi. Denne nedskrivning påvirkede resultatet i 2009 negativt. Myndighederne og Minelco A/S er i øjeblikket i tæt dialog om minens fremtid. Det undersøges, om der er grundlag for en genoptagelse af produktionen.
Tilknyttede tekster:

Langsigtet strategi for den udefrakommende arbejdskraft

Juliane Henningsen, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Mandag d. 18. juli 2011

Det er ingen hemmelighed at ledigheden i Grønland har været stigende samtidig med, at endnu alt for mange stillingskategorier indenfor især servicefagene besættes med udefrakommende arbejdskraft, eksempelvis som kokke, tjenere, stuepiger, musikere og dørfolk i restaurations- og hotelbranchen

Om baggrunden for, at pensionister og førtidspensionister fraflytter Grønland

Knud Fleischer, Medlem af Landstinget for Kattusseqatigiit Partiiat
Mimi Karlsen, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Fredag d. 15. juli 2011

Der kan ikke svares præcist på, hvilke forhold der gør, at pensionister forlader Grønland. Således er det vanskeligt at vide, hvilke initiativer der skal til, for at flere pensionister vælger at leve deres pensionist tilværelse i Grønland.

Børn der er sultne

Aleqa Hammond, Medlem af Folketinget for Siumut
Fredag d. 10. juni 2011

Vi hører via medierne og opringninger fra befolkningen, at man ikke har noget at leve af mere. Børn bliver sendt i skole uden madpakker, idet der ikke er brød at smøre.

Det danske sprog i forhold til det grønlandske

Doris Jakobsen, medlem af Folketinget og Landstinget for Siumut
Mandag d. 16. maj 2011

Uddannelsesinstitutioner drives med dansk som hovedundervisningssprog idag, og skal forstås således, at hvis du ikke har evner i dansk så er du allerede fra starten udelukket fra uddannelsen, på trods af at hovedparten af dem der skal serviceres alene har grønlandsk som kommunikationssprog. På den anden side er der ingen der stiller krav om at tilkaldte eller andre der alene har dansk som kommunikationssprog skal kunne gebærde sig på grønlandsk.

Har landsstyret planer på at ændre forbuddet mod at indhandle sælskind i mange byer og bygder?

Hans Enoksen, landsstyremedlem for Fiskeri og Fangst
Lørdag d. 2. april 2011

Jeg kræver, at landsstyret kommer på nye tanker og åbner op for indhandling af sælskind på nævnte bosteder. Selvforsyning og forsørgeransvaret er en rettighed for alle nationer også i Grønland, og landsstyret må nu slutte deres frakendelse af rettigheder!