Landsstyret er meget opmærksom på, at ...

... de almindelige habilitetsregler overholdes generelt og også specifikt for de enkelte medlemmer af landsstyret. Herunder også i de tilfælde hvor de enkelte medlemmer før de tiltrådte som medlemmer af landsstyret har haft erhverv eller hverv med en mulig interessekonflikt i forhold til hvervet som medlemmer af landsstyret.

Fredag d. 12. juli 2013
Aleqa Hammond, Medlem af Folketinget for Siumut
Emnekreds: Kammerateri, Landstinget paragraf 37 spørgsmål, Politik.

Besvarelse af § 37 spørgsmål nr. 115 i 2013
Du har den 27. juni 2013 stillet følgende spørgsmål til landsstyret:
  1. Er landsstyret af den opfattelse, at det er etisk og moralsk forkasteligt, at ægtefællen til landsstyremedlem for Boliger, Natur og Miljø Miiti Lynge ejer en minerallicens af typen enerets-småskalalicens til et afgrænset område?
  2. Er Formanden for landsstyret fortsat af den opfattelse, at hvis et Medlem af landsstyret eller dennes ægtefælle ejer en minerallicens, så er der tale om korruption og kammerateri? I benægtende fald udbeder jeg mig en uddybende forklaring på holdningsskiftet.
  3. Hvilke konsekvenser vil det få for landsstyremedlem for Boliger, Natur og Miljø Miiti Lynge såfremt hendes ægtefælle vælger at beholde sin minerallicens?


Ad 1: Landsstyret er meget opmærksom på, at de almindelige habilitetsregler overholdes generelt og også specifikt for de enkelte medlemmer af landsstyret. Herunder også i de tilfælde hvor de enkelte medlemmer før de tiltrådte som medlemmer af landsstyret har haft erhverv eller hverv med en mulig interessekonflikt i forhold til hvervet som medlemmer af landsstyret.

Ad 2: Der henvises til besvarelsen af spørgsmål nr. 1.

Ad 3: Det kan oplyses at det er medlem af landsstyret Miiti Lynge der er omfattet af habilitetsreglerne samt de krav der stilles fra Udvalg til Valgs Prøvelse, og ikke Miiti Lynges ægtefælle. Der henvises i øvrigt til besvarelsen af spørgsmål 1.


Jens B. Frederiksens spørgsmål:
Kammerateri og korruption?