Emne: Levevilkår

De fundne tekster vises i faldende dato-orden med de nyeste øverst

Jeg er så vred

Anonym
Fredag d. 16. oktober 2020

Jeg er simpelthen så vred over de krænkelser min far har udsat mig og min søn for. Han er meldt til politiet. Sagen bliver nok færdig om et par år og jeg ved ikke om det bliver en bødesag eller om sagen skal behandles videre i retten. Hvis der overhovedet bliver retssag, bliver dommen mere end mild

Affaldshåndtering i bygderne

Regine N Bidstrup, Medlem af Avannaata Kommuneas kommunalbestyrelse samt Bygdebestyrelsen
Fredag d. 7. august 2020

I de senere år har der været mangel på arbejdskraft i sommerperioderne, hvorfor man importerer arbejdskraft. Sådan har man løst beskæftigelsen i Upernavik distrikt. Affaldsmængderne kan ikke håndteres af 1 person. Heldigvis får vi hjælp udefra i de varme sommermåneder. De store affaldsmængder der findes i bygderne, bliver nedbragt i begrænset omfang. Man fjerne ikke hele mængden, idet vi taler om store mængder. Jeg håber at arbejdet vil køre smertefrit, nu hvor man sætter 2 personer til opgaven

Coronakrisens betydning for Grønlands økonomi

Økonomisk Råd
Lørdag d. 18. april 2020

Det er helt afgørende at sikre, at landskassen har tilstrækkelig likviditet til at videreføre aktiviteter og understøtte økonomien. Den aktuelle situation er klart i budgetlovens forstand en usædvanlig situation, hvilket begrunder en gældsfinansiering. Det er imidlertid samtidigt klart, at det forstærker behovet for at få løst de langsigtede finansieringsproblemer på den anden side af coronakrisen

Forslag til lov om ændring af kriminallov for Grønland og retsplejelov for Grønland

Justitsministeriet
Søren Pape Poulsen
Søndag d. 16. december 2018

Det foreslås desuden, at reglerne om voldtægt i kriminal­loven opdateres, bl.a. ved at voldtægtsbestemmelsen udvi­des til også at omfatte at skaffe sig seksuelt forhold ved at udnytte, at forurettede befinder sig i en situation, hvor den pågældende er ude af stand til at modsætte sig handlingen, og til at omfatte seksuelt forhold til børn under 12 år

De økonomisk udsatte i perioden 2013-2017

Grønlands Statistik
Onsdag d. 12. december 2018

Grønland har en mere ulige fordeling af indkomster og en lavere gennemsnitsindkomst end Danmark, jf. indkomststatistikken. Der kan derfor argumenteres for, at den grønlandske grænse skal fastsættes på et højere niveau end 50 pct. af medianindkomsten. På denne baggrund arbejdes der i det følgende med to forskellige grænser på henholdsvis 50 og 60 pct. af medianindkomsten

Flugten fra Grønland

Esben Skytte Christiansen, samfunds- og sprogvidenskabelig kandidat, lærer, fhv. skoleleder.
Tirsdag d. 14. august 2018

Dette fald i befolkningens størrelse er jo den forkerte vej i landets sociale og økonomiske udvikling, og man kan fundere over, hvorfor det mon går den vej. Det kunne jo snildt hænge sammen med Selvstyrets politik. Folk stemmer simpelthen med fødderne

Tasiilaq bløder – der kræves en særlig og større indsats!

Mala Høy Kuko, medlem af Landstinget for Atassut
Tirsdag d. 24. januar 2017

Derudover så mener jeg, at landsstyret bør overveje om det kan have en afhjælpende effekt at lukke for salg af alkohol i Tasiilaq og dens bygder, samt få stablet det debatforum som der har været planer om længe, og ikke mindst en indsats mod de efterhånden udbredte selvmord og selvmordsforsøg der sker i hjemmene og hvordan man kan stoppe det.

§ 37 - Spørgsmål: Kommunernes strategier

Randi Vestergaard Evaldsen, formand for Demokraterne
Mandag d. 23. januar 2017

Hvis man tager udgangspunkt i Grønlands statistiks befolkningsfremskrivning, vil landet i løbet af de næste 23 år miste 4000 indbyggere. Det betragter Demokraterne som en alvorlig trussel. Ikke alene mod Grønlands selvstændighedsdrømme, men også mod Grønlands muligheder for at fungerer som et selvstyrende land.

Nye skridt i gensidig respekt

Inuit Ataqatigiit
Sara Olsvig, medlem af landsstyret og formand for Inuit Ataqatigiit
Lørdag d. 31. december 2016

Vi er nødt til at forholde os til, at vi som et folk er få mennesker. Vi har brug for alle kræfter. Vi skal ikke støde vores medmennesker bort eller opildne til splittelse på baggrund af vores forskelligheder.

Tingene skal hænge sammen. Og det gør de ikke, desværre

Randi Vestergaard Evaldsen, formand for Demokraterne
Tirsdag d. 27. december 2016

Demokraterne ønsker selvstændighed, men vi ønsker en anden vej end den koalitionen har lagt. Koalitionen vil starte med at skrive en forfatning – vi vil starte med at skabe ordentlige forhold og uddannelsesmuligheder for vore børn og unge.

Et uskønt bestillingsarbejde

Anders Nilsson, Redaktør for Kamikposten.dk
Lørdag d. 24. oktober 2015

Det glade budskab i rapporten er, at Danmark overholder menneskerettighederne. Lovgivningen er i orden, og klagemulighederne er i orden. Det fremgår også af rapporten, at der ikke kunne opdrives eksempler på grønlændere i Danmark, der har fået tilsidesat deres menneskerettigheder af Danmark.
Tilknyttede tekster:

Hvordan går det? - Folkesundhed i Grønland 2014

Departementet for Sundhed
Mandag d. 19. oktober 2015

Selvmordsforekomsten er højere i Grønland end i andre arktiske områder, herunder Nunavik og Nunavut i Canada. I Grønland er forekomsten særlig høj på Østkysten
Tilknyttede tekster:

Paradisets Have

Anders Nilsson, Redaktør for Kamikposten.dk
Fredag d. 16. oktober 2015

Lidt om redaktørens baggrund. Fra dengang jeg var helt lille, husker jeg en leg, der hed "Tag fat!". Legen blev indledt med at finde ude af, hvem der skulle være. På strækningen mellem start og mål var der nogle steder som var "helle". Det kunne være et trappetrin, en sandkasse eller hvad som helst, hvor man kunne stå i fred for "den der var den

Hverken arbejde- eller indhandlingsmuligheder i Østgrønland

LauraTáunâjik, medlem af Landstinget for Siumut
Lørdag d. 1. august 2015

Det er besværligt og træls at skulle opretholde livets vilkår med de skyhøje priser der er på de fornødne dagligdagsvarer, hvorfor det helt klart er de mindrebemidlede det går hårdest udover.

Offentligt betalte feriefrirejser

Suka K Frederiksen, Medlem af Landstinget for Siumut, politisk ordfører
Torsdag d. 30. juli 2015

Ordningen blev indført for mange år siden i forbindelse med behovet for at tilkalde arbejdskraft, hvor man skulle forstå ordningen således, at det tilkaldte skulle kunne tage “hjem”, og som er blevet en institution for sig selv.

Kim Kielsens nytårstale 2015

Kim Kielsen, landsstyreformand og formand for Siumut
Fredag d. 2. januar 2015

Desværre har vi også problemer med strukturerne indenfor uddannelsessystemet, sådan som det ser ud nu. Her tænker jeg særligt på de rent grønlandsksprogede unge, som grundet vores samfundsstruktur og den måde vi har indrettet tingene på er afskåret fra at kunne tage sig en uddannelse ...

Royal Greenland har aldrig givet sine ansatte gode vilkår

Klara Jakobsen, kandidat til Landstinget for Demokraterne
Onsdag d. 26. november 2014

Lad os forestille os hvad det vil betyde personligt og for vores levevilkår, hvis det var os selv der bliver sendt hjem fra arbejde i 2-3 måneder ad gangen. Jeg mener, at det slet ikke er sundt for nogen. De ansatte har knoklet og har brugt masser af ressourcer.

Det skal kunne betale sig at arbejde - og det kan det altså ikke altid, Jess G. Berthelsen

Karen Kleemann, landstingskandidat for Demokraterne
Fredag d. 21. november 2014

Det fremgår meget klart af Finanslovsforslaget, at det for nogle i vort samfund bedre kan betale sig at modtage offentlige ydelser end at arbejde.

Nye arbejdspladser – ved at sprede mulighederne ud

Najanguaq Nikolajsen, Medlem af Bygdebestyrelsen for Ikamiut Akunnaaq Kitsissuarsuit. Kandidat til Landstingsvalget, Inuit Ataqatigiit
Onsdag d. 5. november 2014

Endvidere er der i forskellige bygder behov for steder til indhandling af skind, og man bør man afsætte midler til det. På denne måde ville man støtte fangerne i deres erhverv og også arbejderne på land

Nukissiorfiit A/S

Kristian Jeremiassen, medlem af Landstinget for Siumut
Søndag d. 2. november 2014

Omdannelsen af Tele Greenland til et aktieselskab er et godt eksempel på sådan en konstruktion, hvor priserne på ydelserne er faldet løbende siden omdannelsen.

Vi har ingen lovgivning der sikrer hjælp og rådgivning til hjemløse

Juliane Henningsen, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Fredag d. 24. oktober 2014

1 % af Grønlands befolkning er hjemløse. Det drejer sig om 500 mennesker. Faktisk skal man helt til USA for at finde de samme tal for antal hjemløse pr. indbygger. Det tal kan vi på ingen måde være stolte af.

INI agter at forhøje huslejen

Anders Olsen, medlem af Landstinget for Siumut
Torsdag d. 11. september 2014

Jeg vil ikke undlade at nævne, at disse forhøjelser for det meste ikke har den hensigt at forbedre lejemålenes stand.

Progressiv beskatning er ikke løsningen

Andreas Uldum, landsstyremedlem for Finanser og Råstoffer, formand for Demokraterne
Tirsdag d. 2. september 2014

Som samfund bør vi hylde de mennesker, der har lyst til at yde noget ekstra. Det er helt hen i vejret at straffe dem.

Vil landsstyret arbejde for at få etableret en sports-tv-kanal?

Gerhardt Petersen, Vikar i Landstinget for Steen Lynge, Atassut
Knud Kristiansen, Medlem af landsstyret for Bolig, Byggeri og Infrastruktur
Tirsdag d. 2. september 2014

Atassut vil gerne vide om landsstyret vil arbejde for at få etableret en sports-tv.- kanal gennem KNR- tv, hvori f.eks. TV 3 sport er en oplagt mulighed.

Nuuk giver allerede rigtig meget

Mike K Andersen, formand for Demokraterne Region Sermersooq Vest
Torsdag d. 28. august 2014

En anden ting er de mange former for krydssubsidiering, der betyder, at borgerne i Nuuk betaler en uforholdsmæssig høj pris for eksempelvis vand, varme, el, teleudgifter med mere.

Åbent brev vedrørende prisstigninger på brændstoffer

Jens Immanuelsen, medlem af Landstinget for Siumut
Karl-Kristian Kruse, medlem af Landstinget for Siumut
Tirsdag d. 19. august 2014

Siumut efterlyser en bredere regeringsførelse, som befolkningen kan flokkes omkring, med befolkningen i centrum.

Der skal fortsat udlignes, men på ordentlige vilkår

Sara Olsvig, medlem af landsstyret og formand for Inuit Ataqatigiit
Fredag d. 1. august 2014

Der skal findes en balance som sikrer en varig løsning, med demokratiske forhandlinger på et oplyst grundlag og med fokus på reel udligning for øget lighed i samfundet.

Åbent brev til landsstyret

Nikolaj Jeremiassen, landstingsmedlem for Siumut
Torsdag d. 3. juli 2014

Jeg betragter det som bekymrende, at hellefiskekvoten for jollefiskerne i Diskobugten vil blive opfisket allerede ved månedens begyndelse.

Samfundets psykiske syge

Agathe Fontain, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Mimi Karlsen, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Torsdag d. 26. juni 2014

Én ud af 3 personer kan i løbet af sit livsforløb blive ramt af psykiske lidelser, mere eller mindre alvorligt. Det berører ikke blot den enkelte syge men har også store konsekvenser for familier og pårørende.

Vi skal skabe permanente arbejdspladser

Andreas Uldum, landsstyremedlem for Finanser og Råstoffer, formand for Demokraterne
Tirsdag d. 20. maj 2014

Demokraterne konstaterer, at ledighedstallene bliver ved med at stige på trods af, at både den tidligere og den nuværende koalition har brugt mange midler på ekstraordinære beskæftigelsesindsatser. Det fortæller os, at den nuværende kortsigtede måde at bekæmpe arbejdsløshed er forkert

Hvalrosser og klimaforandringer

Kim Kielsen, landsstyreformand og formand for Siumut
Mandag d. 19. maj 2014

I Qaanaaq tilpasser fangerne sig på beundringsværdig vis til et klima i forandring. Hvor man tidligere tog på hvalrosfangst ude ved iskanten, er det nu muligt at fange hellefisk fra isen tæt på byen i islægsperioden. Det er et godt og stabilt supplement til den mere svingende fangst af havpattedyr.

Spørgsmål om regler for tilknytning til Grønland

Michael Rosing, medlem af Landstinget for Demokraterne
Lørdag d. 17. maj 2014

Der findes over 50 lovgivninger om regler for tilknytning til Grønland
Tilknyttede tekster:

$37 - Bofællesskabet ”Najugaqarfik Elisebannguaq”

Ruth Heilmann, Medlem af Landstinget for Siumut
Fredag d. 25. april 2014

De daglige forhold som de nuværende beboere og medarbejdere fungerer under, er nu nået uacceptable højder. Det er på høje tid, at de flytter ind til nye omgivelser.

Årsstatistik 2013 - Grønlands Politi

Bjørn Tegner Bay, Politimester
Politimesteren i Grønland
Lørdag d. 19. april 2014

Det samlede antal overtrædelser af kriminalloven i 2013 er 4713, hvilket er et fald fra 5336 i 2012. Det er stadig den personfarlige kriminalitet, der efter politiets opfattelse er det helt store problem.
Tilknyttede tekster:

Forholdene for erhvervslivet skal forbedres

Andreas Uldum, landsstyremedlem for Finanser og Råstoffer, formand for Demokraterne
Torsdag d. 10. april 2014

Demokraterne mener, at det helt store problem er, at alle andre partier end os vil bekæmpe arbejdsløsheden ud fra en socialistisk grundtanke. Det har den negative effekt, at tiltagene i bedste fald kun vil virke på kort sigt – i værste fald vil tiltagene slet ikke virke.

Tilpas bredbåndsforbindelserne til alle bygder samt yderdistrikter

Siumut Ungdom
Mandag d. 31. marts 2014

Mere lige kommunikationsmuligheder i hele landet skal sikre at alle borgere her i landet, uanset hvor man kommer fra, får mere lige adgang til uddannelse samt give alle familier mere lige muligheder for kontakt med hinanden.

Spørgsmål til landsstyret vedrørende boligpolitikken

Jens B. Frederiksen, landstingsmedlem og formand for Demokraterne
Mandag d. 12. august 2013

Vort samfund kæmper helt generelt med, at vores samlede boligmasse er nedslidt. Det skyldes primært, at vi gennem mange år har undladt at renovere og vedligeholde vores boligmasse. Vores boliger er ganske enkelt blevet vedligeholdt for dårligt.

En dansker kom forbi

Anders Nilsson, Redaktør for Kamikposten.dk
Søndag d. 14. juli 2013

En dansker kom forbi - og kom forbi igen - og igen-igen. Og det er der nu kommet en PhD afhandling ud af – hovedsageligt baseret på ’von hören sagen’ og et tydeligt venstreorienteret tankesæt.
Tilknyttede tekster:

Spørgsmål om hjemløse børn i genhusning

Palle Christiansen, Landstingsmedlem for Demokraterne
Onsdag d. 26. juni 2013

I praksis benyttes de ringeste boliger til genhusning. Nogle er så dårlige, at de ikke kan lejes ud. INI har dog visse minimumskrav: Genhusningsboligen skal bestå af mindst 1 rum pr. familie og have varme, vand, el og adgang til køkken og bad. Hos ISERIT er el ikke en nødvendighed.

Hjemløshed i Grønland

Hans Thor Andersen, forskningschef ved Statens Byggeforskningsinstitut
Knud Erik Hansen, Statens Byggeforskningsinstitut
Fredag d. 14. juni 2013

Lange ventelister var også en hindring for at få en ny bolig. Der var dog stor forskel på hvor lang ventetid, der var i de forskellige byer. I Nuuk indebar de lange ventelister, at tiden, der kunne gå, var uoverskuelig. 5-10 år og måske mere blev nævnt af de genhusede. Tal for hvor mange, der anvises fra den almindelige venteliste, viser også, at Nuuk skiller sig markant ud ved at anvise meget få.
Tilknyttede tekster:

Giv os bare et sagligt argument

Aviaaja Karlshøj Poulsen, Formand for Demokraterne Sermersooq Vest
Onsdag d. 3. april 2013

Siumut ville (kunne) ikke under valgkampen komme med en klar begrundelse for, hvorfor loven skal tages op til revidering - det virkede nærmest som en ren protestreaktion.

Det svære ungdomsliv

Cecilia Petrine Pedersen
Peter Bjerregaard
Tirsdag d. 12. februar 2013

Ny undersøgelse viser, at de fleste unge i Grønland har en sund og tryg opvækst. Imidlertid er der også en del unge, der har det vanskeligt.
Tilknyttede tekster:

Poppedreng vil have mere i løn

Anders Nilsson, Redaktør for Kamikposten.dk
Mandag d. 5. november 2012

De bedst lønnede grønlændere arbejder og bor på samme måde som de tilkaldte thaier og filippinere. Dog er grønlændernes indkvarteringsforhold langt mere beskedne, ligesom deres arbejdstider er mere uforudsigelige og arbejdsmiljøet særdeles hårdt og risikofyldt.

Besvarelse af § 37 spørgsmål nr. 2012-234 vedr. boligforhold i Qasigiannguit

Jens B. Frederiksen, landstingsmedlem og formand for Demokraterne
Mandag d. 29. oktober 2012

Jeg kan oplyse, at der foreligger ikke konkrete planer om at renovere boliger i Qasigiannguit. A/S Boligselskabet INI har oplyst, at ”I Qasigiannguit var der ni boliger, der blev opslået til udlejning i slutningen af september. To af dem blev opslået for første gang. De syv andre var genopslag.”

Har landsstyret stoppet udviklingen af Upernavik?

Ruth Heilmann, Medlem af Landstinget for Siumut
Torsdag d. 18. oktober 2012

I maj 2009 brændte elværket i Upernavik ned til grunden, hvorfor man derefter etablerede en nødløsning ved hjælp af generatorer. Nu efter snart 4 år, ved befolkningen endnu ikke hvornår elværket vil blive genopført.

Fiskeri med hundeslæde

Hans Enoksen, landsstyremedlem for Fiskeri og Fangst
Torsdag d. 4. oktober 2012

Fiskeri med hundeslæde har gennem generationer været en god måde til at forsyne mange familier. Derfor er et total stop for fisker et hård slag for de fiskere der om vinteren fisker med hundeslæde

Lukket for indhandligen

Ruth Heilmann, Medlem af Landstinget for Siumut
Fredag d. 14. september 2012

Den sidste indhandling af stenbiderrogn på indhandlingsanlægget i Napasoq fandt sted den 25. maj. Nu den 13. september kan der end ikke indhandles torsk, fordi anlægget er stadigvæk er lukket. Hvornår vil man genåbne indhandlingsanlægget i Napasoq?

Vores kost og sundhed

Charlotte Jeppesen
Fredag d. 29. juni 2012

Studiet fandt, at indtaget af traditionel kost blandt voksne grønlændere stadig består af marine pattedyr som sæl, hval og hvalros, men at det kun er 21% af kosten, som er traditionel.

Selvstyret har indgået en ny servicekontrakt om vareforsyning med KNI A/S

Jens B. Frederiksen, landstingsmedlem og formand for Demokraterne
Onsdag d. 30. maj 2012

Oprettelsen af KNI A/S’ nye e-handelsportal – pisisa.gl – vil ligeledes føre til et bedre flow af varer gennem butikssystemet. Borgerne vil opleve et større udvalg og et mere differentieret produktsortiment.

Nakuusa – Vi vil og vi kan

SFI Det nationale forskningscenter for Velfærd
Onsdag d. 25. april 2012

De unge, der har deltaget i topmødet, må karakteriseres som unge med ressourcer. Det er unge, der tror på sig selv, har lyst til livet og har planer om at få en uddannelse og komme videre i en spændende tilværelse som voksne. Udsagnene i rapporten kan derfor ikke uden videre læses som et udtryk for, hvad alle unge i Grønland mener.
Tilknyttede tekster:

Ny model for kommunal udligning

Ane Lone Bagger, Demokraternes medlem af Kommunalbestyrelsen i Qaasuitsup Kommunia
Tirsdag d. 24. april 2012

Den kommunale udligningsordning skulle gerne sikre en øget lighed mellem de rige og de fattige kommuner i vort land således, at borgerne kan forvente nogenlunde det samme offentlige serviceniveau uanset hvor i landet man vælger at bosætte sig. Derfor er udligningsordningen en demokratisk-politisk foranstaltning og ikke en økonomisk-administrativ foranstaltning.

Der skal igangsættes anlægsprojekter uden for Nuuk

Jess Svane, Borgmester i Qaasuitsup Kommunea
Mandag d. 6. februar 2012

Borgmester Jess Svane kræver i sin henvendelse at tilskuddene til anlægsprojekter fra Selvstyret skal overføres direkte til kommunerne. Dermed vil man kunne effektivisere opstarten af opførelserne gennem kommuneplaner og anlægsarbejderne vil blive betydeligt lettere.

Ligeværdig behandling er tiltrængt

Justus Hansen, Medlem af Landstinget for Demokraterne
Lørdag d. 4. februar 2012

Lad mig vende tingene om og spørge hylekoret; hvad tror I egentlig, der ville ske, hvis man indførte et forbud mod salg af stærk spiritus i Nuuk? Enhver, der gider læse de ugentlige politirapporter fra vores hovedstad, kan konstatere, at der heri er rigtig mange alkoholrelaterede forhold.

Folkesundhed blandt skolebørn – resultater fra HBSC Greenland undersøgelsen 2010

Birgit Niclasen, læge
Tirsdag d. 31. januar 2012

Temaet for rapporten for 2010 var folkesundhed hos skolebørn ud fra fokusområderne i ”Inuuneritta – lad os få et godt liv”, det grønlandske folkesundhedsprogram.
Tilknyttede tekster:

Støtte til NUSUKAs bekymring

Siumuts medlemmer i Landstinget
Lørdag d. 28. januar 2012

Siumut er enig i NUSUKAs udmelding om at der nu må ske en opstramning i den forordning som skal sikre lokal arbejdskraft og minimere udefra kommende tilkaldt arbejdskraft når denne arbejdsstyrke findes i landet i forvejen.

Vores børn har det godt

Agathe Fontain, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Fredag d. 27. januar 2012

Undersøgelsen fandt således flere børn med et godt helbred og flere børn, der vurderede deres livskvalitet som den bedst mulige i 2010 i forhold til i 2006.

Den første cigaret må ikke blive tændt

Astrid Fleischer Rex, Medlem af Grønlands Landsting for Demokraterne
Fredag d. 27. januar 2012

Det er alarmerende og dybt bekymrende, at børn og unge mellem 11 og 16 år i 2010 røg mere end de gjorde i 2006. Vi må starte med at erkende, at indsatsen siden 2006 ikke har været god nok, og første opgave må være at finde ud af, hvad der er gået galt, og hvad vi skal gøre anderledes.

Økonomiske kår for familier der i Grønland, sammenlignet med tilsvarende familier i Danmark

Akitsinnguaq Olsen, medlem af Landstinget for Siumut
Onsdag d. 11. januar 2012

Der har i de seneste mange år været en stabil udvandring fra Grønland til Danmark, som for en stor del af deres vedkommende skyldes alt for høje leveomkostninger her på Grønland.

Redegørelse vedrørende den samlede gæld til det offentlige

Maliina Abelsen
Torsdag d. 22. december 2011

Det er mit håb, at redegørelsen kan give såvel politikere som andre et reelt faktuelt grundlag for at forholde sig til den for Grønland så alvorlige situation omkring borgeres og virksomheders restancer til det offentlige.
Tilknyttede tekster:

Mangel på et offentligt vaskeri i Nanortalik

Anders Olsen, medlem af Landstinget for Siumut
Jens B. Frederiksen, landstingsmedlem og formand for Demokraterne
Fredag d. 2. december 2011

Derfor vil jeg gerne vide hvor meget virkelyst landsstyret har, samt - hvis disse tiltag har deres interesse - hvornår de vil udføre sundhedsforebyggelse og sygdomsbekæmpelse i samfundet

Nedgør ikke fangerne i Qaanaaq overdrevent

Josef Motzfeldt, Formand for Landstinget
Onsdag d. 30. november 2011

Kammeraten fra Upernavik har svært ved at acceptere, at disse efterkommere af de stolte fangere ikke har samlet foder til hundene mens tid og årstiden var til. Qaanaaqfangerne må være de første til at vide at sommerens overflod ikke varer ved, at mørketid atter vil være over regionen og at fangstdyrene ikke nødvendigvis vil være til stede i så rigelige mængder i al evighed.

Svar § 37.1 196/2011 Opfølgende spørgsmål om tuberkulose

Agathe Fontain, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Tirsdag d. 1. november 2011

TB er en sygdom, der rammer skævt i befolkningen, så nogle borgere, oftest de dårligst stillede, har større risiko for at få TB. Det gælder således bygdeboere, personer med dårlige sanitære forhold i boligen, arbejdsløse, hjemløse og personer som ryger eller som drikker meget alkohol.

Vi har tillid til vores børnefamilier

Maliina Abelsen
Tirsdag d. 25. oktober 2011

Der er mange gode grunde til at ændre på denne mangeårige juletradition, og landsstyret ser det ikke som ønskeligt at fastholde befolkningen i strukturer, som signalerer, at man ikke tror, at familier er i stand planlægge og spare op til julen.

4 opfølgende spørgsmål om tuberkulosebekæmpelsen

Niels Thomsen, Formand for Demokraterne
Fredag d. 14. oktober 2011

WHO anbefaler endvidere, at informationskampagnernes effektivitet jævnligt skal undersøges. Jeg er glad for denne anbefaling. Det er mit indtryk, at vi i Grønland gennem mange år, i forskellige sammenhænge, har brugt betydelige ressourcer på informationskampagner, men yderst beskedne ressourcer på at undersøge kampagnernes effekt med henblik på at optimere fremtidige kampagner.

Sundhedsundersøgelsen i Avanersuaq er afsluttet

Departementet for Sundhed
Fredag d. 26. august 2011

Undersøgelsen fandt således ikke sygdomme, der kan sættes i forbindelse med udsættelse for radioaktivitet. Til gengæld viser undersøgelsen, at livsstilssygdomme er meget udbredte i Avanersuaq, og at der derfor er behov for at styrke den sundhedsfremmende indsats.
Tilknyttede tekster:

Om baggrunden for, at pensionister og førtidspensionister fraflytter Grønland

Knud Fleischer, Medlem af Landstinget for Kattusseqatigiit Partiiat
Mimi Karlsen, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Fredag d. 15. juli 2011

Der kan ikke svares præcist på, hvilke forhold der gør, at pensionister forlader Grønland. Således er det vanskeligt at vide, hvilke initiativer der skal til, for at flere pensionister vælger at leve deres pensionist tilværelse i Grønland.

Højere miljøafgifter til hvis gavn?!

Gerhardt Petersen, Vikar i Landstinget for Steen Lynge, Atassut
Tirsdag d. 10. maj 2011

Det er rent ud sagt postulater GrønlandsBankens privatkundedirektør fremkommer med, han har åbenbart ikke nogen fornemmelse af hvor meget familierne i det grønlandske samfund må kæmpe for bare at få dagligdagen til at fungere, og at skulle tillægge dem yderligere byrder i form af højere afgifter på benzin og olie, det siger vi klart nej til fra Atassut.

Hvad er Udkantsgrønland?

Henrik Leth, formand for GA’s brancheudvalg for fiskeri og eksporterhverv
Jess G. Berthelsen, Formand for SIK
Lørdag d. 7. maj 2011

Det er alt udenfor Nuuks bygrænse! Sådan har en vittighedstegner meget præcist formuleret den aktuelle virkelighed, der bliver et stadigt større problem i dagens Grønland.

Tuberkulosesituationen og den videre bekæmpelse af tuberkulose

Agathe Fontain, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Onsdag d. 27. april 2011

De hidtidige tuberkulosestrategier har ikke haft den ønskede effekt på tuberkuloseforekomsten. I 2010 steg antallet af tuberkulosetilfælde til 114, hvilket er en meget høj forekomst. Stigningen skyldes primært et øget antal tilfælde i Nanortalik, Nuuk og Tasiilaq. I 2010 blev der også diagnosticeret det første tilfælde af tuberkulose med bakterier, der var modstandsdygtige for 2 af de 4 stoffer, der normalt behandles med

Ni spørgsmål om tuberkulosebekæmpelse

Niels Thomsen, Formand for Demokraterne
Mandag d. 18. april 2011

I 2010 blev der konstateret 114 nye tilfælde af tuberkulose her i landet. Det er det højeste antal i 30 år. Hvert 10. barn i Grønland er i dag smittet. Grønland har i dag en tuberkuloseforekomst på omkring 200 nye tilfælde om året pr. 100.000 indbyggere. Niveauer på mere end 100 TB tilfælde pr. 100.000 indbyggere ses normalt kun i U-lande, typisk lande i Afrika.

Grønlandske fødevarer skal sættes i centrum

Ane Hansen, Borgmester, Kommune Qeqertalik
Tirsdag d. 22. marts 2011

Grønland har mange naturlige ressourcer med stor forskellighed, som kan sikre befolkningen en høj udnyttelsesgrad. I form af råvarer fra seafood, hav- og landpattedyr, fugle og landbrugsprodukter er der et bredt udvalg, der i sig selv giver en mulighed for en varieret og sund kost.

Det kræver handling nu at sikre velstand og velfærd

Skatte- og velfærdskommissionen
Torsdag d. 10. marts 2011

Kommissionens forslag berører alle dele af samfundet. En væsentlig ændring og forenkling af skattesystemet har været i fokus i Kommissionens arbejde. Det skal være mere attraktivt at arbejde, skattesystemet skal være mere retfærdigt, og så skal det være enkelt og gennemskueligt. Ligeledes foreslår Kommissionen en række skjulte tilskud på boligområdet fjernet.
Tilknyttede tekster:

En asocial skatteudgift

Anders Nilsson, Redaktør for Kamikposten.dk
Torsdag d. 10. marts 2011

Arbejdsgiverbetalte feriefrirejser for hele familien fungerer som et socialt pigtrådshegn mellem de lønmodtagere, der har fået presset dette "personalegode" ind i deres overenskomst, og alle andre i befolkningen - herunder ikke mindst frierhververne, som for eksempel fisker- og fangerfamilier med meget lave indkomster. Hvorfor nævnes det kun med et enkelt ord på side 354 i Velfærds- og skattekommissionens betænkning? Når det ikke er en sag, der bliver gravet i, så er forklaringen, at en beskatning vil ramme både politikere, embedsmænd og ikke mindst "den fjerde statsmagt" - journalisterne. Så det skal der ikke snakkes højt om. Feriefrirejser bør naturligvis beskattes som almindelig A-indkomst.
Tilknyttede tekster:

Vores velfærd og velstand kræver handling nu

Skatte- og velfærdskommissionen
Onsdag d. 9. marts 2011

Skatte- og velfærdskommissionen præsenterer betænkning: Den aktuelle situation efterlader imidlertid også problemer. Forskellene i levestandard er store, og mange lever under fattigdom. Økonomiske og sociale problemer giver mange familier vanskelige forhold, og en del børn og unge har en problematisk opvækst. Mange har en problematisk skolegang og får ikke forudsætninger for og motivation til at tage en uddannelse.
Tilknyttede tekster:

Uforståelige prisstigninger på el

Hermann Berthelsen, Borgmester, Qeqqata Kommunia
Fredag d. 18. februar 2011

Daværende Sisimiut Kommune fik i januar 2007 oplyst af Nukissiorfiit og Hjemmestyret, at den fremtidige elpris med vandkraftværk maksimalt ville blive 1,65 kr./kWa den dag vandkraftværket stod færdigt. Men nu hvor vandkraftværket er færdigt, så stiger prisen på el til næsten det dobbelte af det lovede.

Højeste antal TB tilfælde i 30 år

Landslægeembedet
Onsdag d. 26. januar 2011

2010 blev også året, hvor der her i landet blev konstateret det første tilfælde af multiresistent TB, hvilket vil sige, at bakterien har udviklet modstandsdygtighed overfor den almindelige TB medicin. Modstandsdygtige bakterier gør behandlingen meget vanskelig, og kan blive en alvorlig trussel både menneskeligt og økonomisk.

Tilskud til indhandling af sælskind er igen øget med 1,5 mio. kr.

Departementet for fiskeri fangst og Landbrug
Fredag d. 17. december 2010

Ansøgningen er endvidere begrundet med den nuværende økonomisk spændte fiskeri- og fangstsituation, hvorved fangerfamilierne rammes af manglende indtjeningsmuligheder, og dermed kan være henvist til sociale ydelser.

Hans Enoksen kræver ekstraordinær landstingssamling

Hans Enoksen, landsstyremedlem for Fiskeri og Fangst
Onsdag d. 15. december 2010

Det utroligt vanskelige vilkår som landsstyret byder medborgere i årets mørkeste tid og hvor vintermørket har sat sig i Nordgrønland som indbyggerne har meget svært ved at kapere giver anledning til øjeblikkelig ekstraordinær samling i Landstinget.

Hvordan forestiller du dig fremtidens velfærd og skatteforhold

Inuit Ataqatigiit
Onsdag d. 15. december 2010

Da skatte og velfærdskomissionen fremlagde deres delrapport, kunne man læse, at selv familier med fast arbejde, havde det meget svært ved at få økonomien til hænge sammen. Indtægten var ganske enkelt for lille til at kunne dække for alle leve omkostningerne.

Vi nærmer os sidste udvej

Astrid Fleischer Rex, Medlem af Grønlands Landsting for Demokraterne
Onsdag d. 17. november 2010

Det efterlader os i en situation, hvor afgiftsforhøjelser reelt set er den eneste mulighed. I en sådan situation foretrækker Demokraterne at slå to fluer med et smæk. Vi vil ikke forhøje afgifter blot for at få penge i kassen. Vi vil score en sidegevinst ved at gøre afgiftsforhøjelserne adfærdsregulerende.

Tilskud til sælskind er øget med 1,5 mio. kr.

Ane Hansen, Borgmester, Kommune Qeqertalik
Lørdag d. 13. november 2010

KNAPK anmodede landsstyret om at arbejde for tilvejebringelse af ekstra midler til indhandlingstilskud til sælskind for resten af 2010. Ansøgningen er endvidere begrundet med den nuværende økonomisk spændte fiskeri- og fangstsituation, hvorved fangerfamilierne rammes af manglende indtjeningsmuligheder, og dermed kan være henvist til sociale ydelser.

Pilotprojekt om fattigdom

Maliina Abelsen
Fredag d. 12. november 2010

Kernepunktet i projektet, der nu har udmøntet sig i denne rapport, har været at yde bidrag til definitionen af et fattigdomsbegreb, der i videst muligt omfang er tilpasset grønlandske forhold. Projektet bidrager derfor også til at nuancere billedet af, hvad der skal forstås ved såvel fattigdom, som et rigt og godt liv i en grønlandsk kontekst anno 2010.
Tilknyttede tekster:

Ja, priserne er høje - men hvorfor?

Henrik Leth, formand for GA’s brancheudvalg for fiskeri og eksporterhverv
Fredag d. 29. oktober 2010

Lad os adressere problemerne der, hvor de er! Hvis vores transport- og forsyningsvirksomheder skal løse de opgaver, som vi pålægger dem, skal vi enten betale de priser, der svarer til virksomhedernes omkostninger - eller over skattebilletten.

Undersøgelse for tuberkulose i Qaqortoq

Landslægeembedet
Fredag d. 1. oktober 2010

Med gennemsnitligt 71 TB tilfælde årligt i de sidste 5 år placerer Grønland sig på niveau med flere udviklingslande med en TB fore- komst på ca. 125 tilfælde pr. 100.000 indbyggere.