Indsigt: Store malmskibe i isfyldte grønlandske fjorde

Store malmskibe i isfyldte grønlandske fjorde

Sejladssikkerheden og havmiljøberedskabet i det grønlandske søterritorium – og jeg gentager lige: det grønlandske søterritorium - så er det ofte meget interessant hvad der IKKE er beskrevet i sådanne rapporter og undersøgelser!

Søndag d. 2. december 2012
Bjarne Rasmussen    
Emnekreds: Isukasia, Minedrift, Sikkerhed til søs.

Som bekendt drøftes i Kongeriget Danmark i disse måneder de mulige konsekvenser af minedrift i storskala i Grønland. Samtidigt med udføres der også en del undersøgelser, og en af disse undersøgelser er denne ISUA IRON ORE PROJECT – BANKABLE FEASIBILITY STUDY.

Undersøgelsen er en rapport på ikke mindre end 79 sider om Undersøgelses af Navigationsssikkerhed og Sejladssikkerhed i forbindelse med store malmskibes besejling af en potentiel mine i ISUA IRON PROJECT.

Jeg synes selv at det er en meget grundig rapport, men som jeg før har påpeget vedr. sejladssikkerheden og havmiljøberedskabet i det grønlandske søterritorium – og jeg gentager lige: det grønlandske søterritorium - så er det ofte meget interessant hvad der IKKE er beskrevet i sådanne rapporter og undersøgelser !

I omtalte rapport savnede jeg således informationer om, at gletcherisen i form af store isskosser kan udgøre en risiko for skibets sikre sejlads igennem Nuuk fjorden. Et malmskibs påsejling af en sådan stor isskosse kan være så uheldig, at isskossen slår hul ind i tankene med skibets brændstof i form af Heavy Fuel, der kan være meget forurenende ved udslip.

Ved både Canada og Alaska er der fortilfælde af store skibe, der har påsejlet sådanne store isskosser ved et uheld, og resultatet kan tydeligt ses på disse billeder samt læses i denne rapport Overseas Ohio.

Hvis havforureningen sker UDENFOR grønlandsk søterritorium er det den danske stat, der har det aktive ansvar for at bekæmpe udslippet af Heavy Fuel brændstof til havet – hvis havforureningen sker INDENFOR det grønlandske søterritorium, er det den aktuelle grønlandske kommune, der har det aktive ansvar for at bekæmpe udslippet af Heavy Fuel brændstof til havet!


Calculation of the Size of the Iceberg
Struck by the Oil tanker Overseas Ohio
En anden vigtig ting er det forhold, at der stadig IKKE findes en lodstjeneste eller en Formaliseret kendtmandstjeneste til skibe, der besejler grønlandsk søterritorium; herunder en potentielt isfyldt Nuuk fjord med store malmskibe helt op til 250.000 DW og som er 330 meter i længden !!

Mig bekendt findes der dags dato heller ikke nogen lovgivning i Kongeriget Danmark, der specifikt angiver, at et hvilket som helst skib skal have en høj isforstærkning når skibet sejler i grønlandsk søterritorium uanset årstiden – ej heller at besætningen om bord skal være obligatorisk efteruddannet i at besejle isfyldte arktiske farvande.

Hvad forhindrer helt præcist, at politikerne i Kongeriget Danmark lovgiver på lige netop alle disse omtalte forhold?

Læs også
Isuakasia - Navigational safety investigation
Calculation of the Size of the Iceberg Struck by the Oil tanker Overseas Ohio