Selvstyreejet mineselskab

For at skabe vækst i økonomien og i beskæftigelsen i Grønland, mener jeg at Selvstyret skal etablere et mineselskab. Med mineselskabet skal Selvstyret markere sig som hovedaktør indenfor mineindustrien i Grønland. Med mineselskabet skal Selvstyret sikre en balanceret national indflydelse i udviklingen af industrien.

Søndag d. 3. februar 2013
Kenneth Rasmussen, landstingskandidat for Siumut
Emnekreds: Landstingsvalg 2013, Minedrift.

Indholdsfortegnelse:
Hvem skal finansiere etableringen?
Dong Energy A/S og LKAB
NunaMinerals A/S
Blandt selskaber med de største omsætninger i verden, figurerer flere statsejede kinesiske selskaber.


For at skabe vækst i økonomien og i beskæftigelsen i Grønland, mener jeg at Selvstyret skal etablere et mineselskab. Med mineselskabet skal Selvstyret markere sig som hovedaktør indenfor mineindustrien i Grønland. Med mineselskabet skal Selvstyret sikre en balanceret national indflydelse i udviklingen af industrien.

Mineselskabets efterforskning og udvinding af råstoffer, vil give en positiv afkast på resten af samfundet, idet selskabets omsætning vil øge landets BNP og blandt andet være med til at finansiere samfundets vitale infrastrukturale behov i fremtiden.

Grønlænderne skal være de første til at bisætte mineselskabets arbejdspladser. Selskabet skal også være med til at øge den lokale kompetence indenfor alle erhvervsgrene i Grønland.

Da Siumut Nuuk holdt møde for potentielle landstingskandidater i oktober 2012 fremlagde jeg idéen for de fremmødte og det var glædeligt, at de fremmødte var enig i nødvendigheden med et Selvstyreejet mineselskab.

Hvem skal finansiere etableringen?
Selvfølgelig skal Selvstyret, som den ansvarlige ejer, selv stå for etableringen af mineselskabet, men, at der skal findes investorer til etableringen, kan man ikke komme uden om.

Globalt set er det en kutyme, at man gennem lobbyarbejde finder frem potentielle investorer og/eller låner kapital hos internationale pengeinstitutter mv. til etablering af store selskaber, der skal agere og handle på internationale præmisser. Det er også set før, at Selvstyret låner kapital til etablering af, for eksempel, vandkraftværker.

Ja, det kommer til at koste, at få investorer til at skyde kapital ind til etableringen af mineselskabet, og ja, det kommer også til at koste, hvis vi skal låne kapital fra internationale pengeinstitutter, men vi skal ikke tage fejl af de enorme rigdomme vi råder over, og på længere sigt, er det bedre for os, hvis overskuddet altså tilfalder os, folket.

Dong Energy A/S og LKAB
Et lignende statsejet selskab, kan nævnes at være Dong Energy A/S, der blev etableret af den danske stat tilbage i 1972. Blandt Dong Energy A/S’ aktiviteter er efterforskning og udvinding af olie og gas. Dong Energy A/S beskæftiger omkring 5.400 ansatte og omsatte for 56,8 mia. kr. i 2011. Overskuddet i 2011 var på 2,9 mia. kr.

Et andet, lignende selskab er LKAB, der ejes af den svenske stat. LKAB har som privatejet selskab udvundet jernmalm siden 1890. I 1950 blev LKAB omdannet til et statsejet selskab, efter et initiativ fra svenske partier. De politikere der tog initiativet var bekymrede over, hvad der kunne ske, hvis de svenske naturrigdomme faldt på udenlandske hænder. LKAB beskæftiger 3.700, hvoraf 600 arbejder i udlandet. LKAB omsatte for 27 mia. kr. i 2011. Overskuddet i 2011 var på 13 mia. kr.

Dong Energy A/S’ og LKAB’ interesse for Grønland, viser sig ved selskabernes investeringer i selskaber der er aktive indenfor mineindustrien i Grønland.

NunaMinerals A/S
Det er rigtigt, at Selvstyret er medejer af det grønlandske mineselskab NunaMinerals A/S, men den direkte og indirekte medejerskab udgør kun 33,4% af aktierne. Så, hvis vi skal sætte liden til, at NunaMinerals A/S kan føre en forretning udfra vore præmisser, så bør Selvstyrets medejerandel være på mindst 51% af aktierne. Kun ved at have den største ejerandel, kan Selvstyret nemlig repræsentere folket i NunaMinerals A/S, altså i forhold til selskabets formål og dispositioner mm. Alternativet i dag er, at etablere et nyt Selvstyreejet mineselskab.

NunaMinerals A/S omsatte for 921.000 kr. i 2011. Underskuddet i 2011 var på -33.3 mio. kr.

Blandt selskaber med de største omsætninger i verden, figurerer flere statsejede kinesiske selskaber.
På listen ‘Global Fortune 500’ kan man finde to kinesiske statsejede oliegiganter, Sinopec Group og China National Petroleum, der henholdsvis ligger som nummer 5 og 6. Sinopec Group havde i 2011 et overskud på omkring 51 mia. kr., China National Petroleum havde et overskud på omkring 89 mia. kr.