"Vi har sejret ad helvede til"

Nedturen tog fart i begyndelsen ef 1980-erne. Den blev annonceret i 1982 af daværende formand for LO, Thomas Nielsen, som i sin fratrædelsestale erklærede at: "Vi har sejret ad helvede til".
Det var ikke den morsomhed, som folk siden har grinet meget af. Det var en rapport fra et ildevarslende kig i krystalkuglen. At han havde mere ret, end man dengang fattede, kan vi se i dag.

Søndag d. 9. september 2012
Anders Nilsson, Redaktør for Kamikposten.dk  
Emnekreds: Nyhedsbreve, Økonomi.


Arbejdsmarkedets tabere i 2012: "Fagforeningerne kan selvfølgelig ikke godkende, at der er nogen, der arbejder under minimumslønningerne, uanset de måske er mindre effektive. Hvad med dem, der ikke kan leve op til kravene og tempoet i det private erhvervsliv?
Såfremt de ikke kan blive offentligt ansat, er der kun arbejdsløshedsunderstøttelse, uddannelse, fleksjob, kontanthjælp, sygedagpenge eller førtidspension tilbage, og det kan være en noget træls tilværelse, og er det for rigtigt mange, der gerne vil arbejde, men hvor der ikke er arbejdspladser, der passer til deres indsats og evner".


Læs også Skru samfundet fem procent ned
Kamikpostens kommentar
Fagbevægelsen bærer hovedansvaret for Danmark elendige økonomi.
Nedturen tog fart i begyndelsen af 1980-erne. Den blev annonceret i 1982 af daværende formand for LO, Thomas Nielsen, som i sin fratrædelsestale erklærede at: "Vi har sejret ad helvede til".
Det har folk siden grinet meget af, men det var ikke ment som en morsomhed. Det var en rapport fra et ildevarslende kig i krystalkuglen. At han havde mere ret, end man dengang fattede, kan vi se i dag.

På tidspunktet for Thomas Nielsens klarsyn havde lønniveauet nået en højde, der skabte vanskeligheder for danske eksportvirksomheder. Lønomkostningerne tvang dem i stigende omfang til valget mellem at slukke og lukke, erstatte folk med industrirobotter eller flytte produktionen ud af landet.
Resultatet blev en stigende arbejdsløshed, som førte til øgede offentlige udgifter til forsørgelse af de arbejdsløse. Det nødvendiggjorde, at skatter og afgifter blev sat i vejret, og det igen fik fagforeningerne til at skærpe deres lønkrav, som affødte nye virksomheds-lukninger og udflytning af stadigt flere arbejdspladser.
Fagbevægelsen tvang på den måde Danmark ind i en ond cirkel, hvor resultatet i dag er, at for hver familie, der arbejder, skal der tjenes penge nok til familien og til en anden familie, der står uden indtægter - bortset fra hjælp fra det offentlige.

Og skruen drejer fortsat i den gale retning.
Som Thomas Nielsen sagde om LO for 30 år siden: "Vi har sejret ad helvede til".

I 1982 afskaffede man ved lov den automatiske dyrtidsregulering, da det var blevet klart for alle, at den ødelagde landets økonomi.

I 2012 bør vi ved lov afskaffe kravet om en mindsteløn af samme grund: det ødelægger landets økonomi.