Store magter som liggende gæster hos små venner

En lukning af Thule Air Base ville være en brat afslutning på et stort gode for Grønland. Det ville være en katastrofe. Det ved man godt i Grønland – det er kun Politiken, der gør det til journalistisk plat og politisk følelsesporno.

Mandag d. 19. november 2012
Anders Nilsson, Redaktør for Kamikposten.dk  
Emnekreds: Grønlands historie, Nyhedsbreve, Rigsfællesskab og selvstyre, Thule Air Base.

Bo Lidegaard: "Både Danmark og Grønland er nære venner og allieret med USA. Heldigvis. Men lektionen er klar og ikke til at misforstå. Når det gælder strategiske interesser, kan det lille land ikke gå op mod det store. Det er derfor, små lande skal tænke sig meget godt om, før de inviterer stormagter indenfor og lader dem foretage strategiske investeringer.
Det er nemlig gæsten selv, der helt suverænt afgør, hvor længe besøget kommer til at vare
".
Læs Bo Lidegaards leder i Politiken om Thule Air Base
Kamikpostens kommentar
I denne beretning om Thule Air Base springer Bo Lidegaard flere betydende led over for at få kabalen til at gå op og teksten til at passe ind i Politikens verdensbillede.

Thule Air Base fylder ikke noget af betydning i Grønland, der - som man ynder at bryste sig af - er verdens største ø.


Et lille sted på verdens største ø (an)

Basen er anlagt på en bred slette ved havet syd for det Thule-fjeld, hvor Knud Rasmussen og Peter Freuchen 50 år tidligere havde anlagt en handelsstation på landtangen ud til Thule-fjeldet.


Thule-fjeldet og resterne af en jordhytte på landtangen ud til fjeldet (an)

De valgte det sted, fordi det lå midt i Thule-eskimoernes område. Det var et sted, der blev passeret, når fangerfamilierne skiftede mellem sommer- og vinterbopladser. Man kunne så gøre holdt og sælge af sin fangst for at kunne købe ting, man havde brug for ude fra.
I sig selv var nærområdet ikke attraktivt for jagt og fangst, og det var selvsagt heller ikke hensigten, at Thule-eskimoerne skulle bosætte sig ved handelsstationen.
Det var der alligevel nogen, der gjorde :-)


Resterne af en jordhytte i det nedlagte Thule (an)

Allerede i årene før Thule Air Base blev anlagt, var befolkningen begyndt at fraflytte området, fordi fangsten i området svigtede. Den oplysning har jeg fra en, der som lille pige oplevede sin far sejle ud til de fjernere og fjernere steder med mulighed for fangst. Han var ejer af en motorbåd, og havde de øvrige fangere, deres udstyr og deres kajakker med på slæb.
Hendes konklusion var, at man under alle omstændigheder havde været nødt til at flytte efter fangsten, som man havde gjort så mange gange før.Et af erstatningshusene i Qaannaaq (an)

Fraflytningen i forbindelse med anlæg af Thule Air Base blev ikke besluttet over en nat. Den skete efter længere tids drøftelser med fangernes Råd om, hvor det var mest hensigtsmæssigt at anlægge en ny handelsstation.

Modstanden mod Thule Air Base er bragesnak. Basen er anlagt, drevet og finansieret af USA. Ud over den militærstrategiske betydning, som ikke kun angår USA, men som også omfatter Grønland, Danmark og hele den vestlige verden, så har basen siden sit anlæg haft stor betydning for Grønland.

For Thule-området har basens flyveplads muliggjort en trafikal tilknytning til det øvrige Grønland, som er uvurderlig. Uden Thule Air Base ville Thule-området have været lige så isoleret og dyrt tilgængeligt, som Ittoqqortoormiit /Scoresbysund altid har været det i Nordøstgrønland.

Og siden indførelsen af beskatning af de ikke-militære medarbejdere på basen, har der årligt tilflydt Hjemmestyret og nu Selvstyret store, uundværlige indtægter. I disse år drejer det sig om op mod 200 millioner kroner årligt.

En lukning af Thule Air Base ville være en brat afslutning på et stort gode for Grønland.
Det ville være en katastrofe.

Overnatning på isen ud for
Qaanaaq (det nye Thule)
(an)
Det ved man godt i Grønland – det er kun Politiken,
der gør det til journalistisk plat og politisk følelsesporno.

Læs mere her
Thuleradaren og valgkampen
Undskyldninger på historiens vegne
Flytningen fra Thule - som Mikael Gam huskede den
Thule Air Base