Den tabte servicekontrakt på Thule Air Base

I den aktuelle sag om den tabte kontrakt på Thule Air Base behøver USA blot at henvise til de allerede fremlagte planer om massive militære besparelser i Europa og tilføje, at man sideløbende har genoptaget gamle planer om at lukke Thule Air Base og flytte aktiviteterne til Alaska

Lørdag d. 17. januar 2015
Anders Nilsson, Redaktør for Kamikposten.dk  
Emnekreds: Nyhedsbreve, Rigsfællesskab og selvstyre, Thule Air Base.


Formand for Finansudvalget, Mikael Petersen, og medlem af Finansudvalget, Ruth Heilmann,
i hyggesnak med grønlandske ansatte foran Dining Hall på Thule Air Base
(an 1996)

Der tegnes i disse uger et vrangbillede af omstændighederne omkring Greenland Contractors tab af servicekontrakten til det dansk indregistrerede aktieselskab Exelis Services A/S.
Læs tre indlæg her:

  • Greenland Contractors
    Greenland Contractors har tabt kontrakten på serviceringen af Thule Air Base. Og det er rigtig dårlig nyt for det grønlandske samfund.
  • Landsstyret har tabt servicekontrakten på gulvet
    Fra Inuit Ataqatigiit vil vi rigtig gerne støtte kravet om kompensation eller husleje, men vi er nødt til først at vide, om landsstyret til fulde har levet op til sit ansvar i sagsprocessen. Det mangler vi fortsat at få afklaret
  • Pituffik: landsstyret har ikke ”tabt servicekontrakten på gulvet”
    Udbudsforløbet blev afsluttet den 31. oktober, med at USA meddelte offentligheden, at de havde valgt at tildele servicekontrakten på Thule Air Base til Exelis Services, som er et fuldt ud amerikansk ejet datterselskab

Selskabet Exelis Services A/S ejes af det amerikanske Vectrus, der mange andre steder på kloden løser lignende opgaver for det amerikanske militær.

Exelis Services er flere steder i medierne blevet kaldt et "skuffeselskab".
Hvis det nystiftede selskab, Exelis Services A/S, kaldes et ”skuffeselskab”, fordi det ejes af en udenlandsk investor, så har vi mange skuffeselskaber i Danmark. Er der nogen der har undersøgt i hvor høj grad MT Højgård er et skuffeselskab? Selvstyret ejer 1/3. Resten ejes af MT Højgård, som ejes af hvem?

Vi har i Rigsfællesskabet masser af skuffeselskaber med udenlandske ejere. Det er velkendt, at for eksempel TDC er et ”skuffeselskab”, der ejes af en eller anden kapitalfond uden for det danske skattevæsens rækkevidde. Kun skuffeselskabet betaler dansk skat.

Der er en almindelig agtpågivenhed i forhold den firmaskat, der betales til Danmark af et selskab med et udenlandsk ejerskab. Skatten sammenholdes med de penge moderselskabet trækker ud af landet, men ellers er disse skuffeselskaber underlagt samme lovgivning som alle andre selskaber indregistreret i Danmark.

Det gælder også skuffeselskabet Exelis Services A/S.
Exelis Services vil være bundet op på præcis de samme love og rammebetingelser, som er gældende for Greenland Contractors, indtil de til efteråret træder ud af deres kontrakt i Thule Air Base og erstattes af Exelis Services.

Der er nogen, som frygter, at de danske og grønlandske medarbejdere i Greenland Contractors vil blive fyret, når Exelis Services tager over, og erstattes med amerikanere, som i givet fald skulle være fritaget for at betale skat til Grønland.
Exelis Services har bedyret, at det ikke vil ske. Men hvis det skulle ske, vil det være inden for rammerne af det, der også har været muligt for Greenland Contractors.

Imidlertid er det ikke givet, at amerikanerne vil være skattefri, da de er ansat i det dansk indregistrerede Exelis Services. Det skulle man måske lige undersøge, før den frygt bider sig fast, da den antageligt er ubegrundet.

Hvor stor en interesse har Selvstyret indtil nu udvist for de 400 arbejdspladser på Thule Air Base, der er er besat af danske og grønlandske medarbejdere, og de 25-30 grønlandske uddannelsespladser? - Det kan man læse mere om her:

Det tyder ikke på en voldsomt aktiv interesse.

Interessen for arbejdspladser er i det hele taget ikke særlig stor i landsstyret. Det gælder for eksempel mineprojektet i Isukasia:

Nu har mineprojektet i Isuakassia fået ny ejer. Og der forventes årlige skatteindtægter på 2 milliarder kroner i minens forventede 15 års levetid.
Men arbejdet skal udføres af kinesisk arbejdskraft. Der tales om 3.000 ansatte i anlægsperioden og vistnok lidt færre i produktionsperioden.
Det skal sammenholdes med det aktuelle antal arbejdsløse i Grønland på 3.840 personer.

Hvis Selvstyret gav afkald på en del af den forventede årlige skatteindtægt, kunne man i minen få plads til et stort antal af disse 3.840 arbejdsløse. De kunne få en god fast løn og lette Landskassen for store udgifter til offentlig hjælp. Og man ville undgå import af kinesere, der forventeligt skulle slide sig halvt ihjel til en løn langt under gældende SIK-overenskomst.

Set i det lys virker bekymringen for, at de 400 ansatte på Thule Air Base skulle blive erstattet med 400 amerikanere, en kende hyklerisk.

Der er rejst en sag i USA af Greenland Contractors og andre, der mener, at de på et usagligt grundlag er blevet forbigået ved tildelingen af kontrakten til Exelis Services.
Det er mit gæt, at sagen vil falde ud til fordel for Exelis Services og virksomhedens amerikanske ejer. Man byder ikke ind på en kontrakt på 2,5 milliarder kroner uden at hver sten er vendt af de bedste jurister, der kan købes for penge.

For alle andre end Johan Lund Olsen, Sara Olsvig og måske nogle få stykker til, er det indlysende, at kontrakten er tilfaldet Exelis Services, fordi de vil løse opgaven for under det halve af, hvad Greenland Contractors forlangte.

For Grønland bør det derfor være påtrængende interessant at skaffe sig viden om, hvad daværende bestyrelsesformand for Greenland Contractors, Vagn Andersen, uden held forsøgte at kontakte Aleqa Hammond om.
Var det mon noget om at slække på prisen, så den årlige avance faldt ned fra de hidtidige 30% af omsætningen til noget, der kunne sikre genvinding af kontrakten og dermed de mange arbejdspladser og lærepladser samt de afledte skatteindtægter til Landskassen?

Nu vil man have erstatning og ”husleje” og sikkert også en stribe undskyldninger.
Men al det politiske sludder og vrøvl fra Grønlandsk side kan amerikanerne bringe til ophør på et øjeblik.
Det er set før:

Engang i 1980-erne var der stor politisk modstand i Island mod en udvidelse af amerikanernes militære tilstedeværelse i landet. Det fik amerikanerne til at offentliggøre et alternativ: de ville i stedet flytte deres planlagte udvidelser til Østgrønland.
Begejstringen var stor hos daværende landsstyreformand Jonathan Motzfeldt i den korte tid, der gik, før man i Island kom på andre tanker og amerikanerne fik deres ønske opfyldt.

I den aktuelle sag om den tabte kontrakt på Thule Air Base behøver USA blot at henvise til de allerede fremlagte planer om massive militære besparelser i Europa og tilføje, at man sideløbende har genoptaget gamle planer om at lukke Thule Air Base og flytte aktiviteterne til Alaska.

Begejstringen i Alaska vil være lige så stor som hos Jonathan Motzfeldt i 1980-erne, og i Grønland vil der gå en engel gennem Landsting og landsstyre, hvorved brokkeriet over Thule Air Base forvandles til frygtsom tavshed :-)