Offentlig høring om yderligere 2 olieefterforskningsboringer

Formålet med yderligere 2 boringer er at øge sandsynligheden for at finde olie- eller gasressourcer i de geologiske strukturer, i hvilke Cairn Energy allerede nu foretager boringer

Onsdag d. 7. juli 2010
Ove Karl Berthelsen, Landsstyremedlem for erhverv og arbejdsmarked  
Emnekreds: Olieefterforskning.

Landsstyret har den 1. juli 2010 modtaget en ansøgning fra olieselskabet Cairn Energy plc./Capricorn Greenland Exploration 1 Ltd. om godkendelse af planer for gennemførelse af yderligere 2 olieefterforskningsboringer i havet vest for Disko-Nuussuaq. Boringerne planlægges udført i sensommeren 2010.

Formålet med yderligere 2 boringer er at øge sandsynligheden for at finde olie- eller gasressourcer i de geologiske strukturer, i hvilke Cairn Energy allerede nu foretager boringer.

Som en del af ansøgningsmaterialet er udarbejdet en miljøvurdering (VVM) og en vurdering af aktivitetens samfundsmæssige bæredygtighed (VSB). Disse lovpligtige vurderinger er sendt i offentlig høring og kan findes på Landstyrets hjemmeside: www.nanoq.gl under høringsportalen.

Sidste frist for indgivelse af høringssvar til de to redegørelser er den 11. august 2010.

Aktiviteten skal, ligesom de to allerede godkendte boringer, udføres efter Nordsøstandarder, der er bedste internationale praksis ved arbejde i arktiske egne. Landsstyret fører tilsyn med at disse standarder overholdes.