Olieefterforskningsboringer 2011

I den forbindelse igangsættes der en offentlig høringsproces af Capricorns resultater af de miljømæssige og sociale konsekvensanalyser fra idag, de såkaldte VVM-, Vurderinger af Virkninger på Miljøet, og VSB-, Vurderinger på Samfundsmæssig Bæredygtighed. Der er indgivet en samlet VSB analyse, medens der er indgivet VVM analyser for hvert af de nævnte ansøgte havområder.

Fredag d. 4. marts 2011
Departementet for erhverv og råstoffer
Emnekreds: Olieefterforskning.

Capricorn, som er datterselskab af den skotske olieselskab CairnEnergy Plc, har indsendt en ansøgning om olieefterforskningsboringer i havet vest for Grønland i 2011 til landsstyret. Ansøgningen vedrører havområderne Atammik, Lady Franklin, Eqqua og Napariaq. I den forbindelse igangsættes der en offentlig høringsproces af Capricorns resultater af de miljømæssige og sociale konsekvensanalyser fra idag, de såkaldte VVM-, Vurderinger af Virkninger på Miljøet, og VSB-, Vurderinger på Samfundsmæssig Bæredygtighed. Der er indgivet en samlet VSB analyse, medens der er indgivet VVM analyser for hvert af de nævnte ansøgte havområder.

Disse ovennævnte resultater fra VVM- og VSB-analyser ligger nu tilgængelige på Grønlands Selvstyrets høringsportal på nanoq.gl. Høringen af disse materialer påbegyndes i dag og skal løbe frem til fredag den 15. april 2011. Kommentarer til høringen bedes blive fremsendt til bestemte email adresser, som er at se i Nanoq´s høringsportal.

I løbet af høringsperioden vil Capricorn arrangere borgermøder i byerne Ilulissat, Aasiaat og Nuuk samt bygden Kangerlussuaq. Dato, sted og tidspunkt for disse borgermøder er at se i Nanoq´s høringsportal under titlen: Olieefterforskningsboringer 2011

Efter den offentlige høringsperiode agter Capricorn at indsende de endelige VVM og VSB analyser til landsstyret i starten af maj. Hvorefter landsstyret forventes at tage endelig stilling til ansøgningen om tilladelse til olieefterforskningsboringer i grønlandsk farvand.