Nordatlantisk Union - en mulighed

Globaliseringen griber om sig. På trods af udbytning fra kolonistaten har vi i Nordatlanten overlevet i tusinder af år. Skal vi forberede os på globaliseringen, vil det være bedst med at starte med Nordatlantiseringen af alle vore ressourcer

Tirsdag d. 19. juni 2001
Moses Olsen
Emnekreds: Grønlands historie, Oprindelige folk, Rigsfællesskab og selvstyre.

Netop i disse år er vi godt i gang med at diskutere selvstændighed i forhold til "moderlandet" Danmark - både på Færøerne og i Grønland.

Det har nok sin rigtighed, når også danske historikere siger, at Danmark aldrig har været ret god til at behandle og forvalte sine kolonier på en ordentlig måde. Når det gælder Grønland, Island og Færøerne er disse lande jo blot kolonier, hvis naturgivne rigdomme staten Danmark helst skal tjene så meget som muligt på, uden at den merværdi, der skabes i kolonierne fordeles på en sådan måde, at den også kommer koloniernes befolkninger til gode. Det drejer sig i sin grundsubstans om udbytning, som vi har mange eksempler på gennem tiderne, og som naturligvis må resultere i en modreaktion.

Island er den første af kolonierne, der sagde fra. Og nu er debatten igang på Færøerne og i Grønland om løsrivelse fra myten om rigsfællesskaber eller rigsenheden med henblik på at skabe sin egen autonomi politisk såvel som økonomisk. Islændinge, færinger og grønlændere er selvstændige folk med eget sprog og egen kultur, som er ganske anderledes end det danske sprog og kultur. Med andre ord er Island, Færøerne og Grønland usammenlignelige størrelser i forhold til Danmark.

Vi har aldrig bedt om at blive koloniseret. Vi har aldrig solgt vore lande til Danmark eller et andet land. Men ifølge det danske Riges Grundlov, hvis tilblivelse eller ændring vi ikke har haft indflydelse på, er Færøerne og Grønland for tiden en del af den såkaldte rigsenhed. Men nu rumler det med løsrivelse fra Danmark eller en eller anden form for selvstændighed både på Færøerne og i Grønland. Hvad er så de reelle muligheder?

Den ene mulighed er, at staten Danmark anerkender Færøerne og Grønland som selvstændige folk med fuld ejendomsret til landet og alle landets ressourcer og udnyttelse af disse, hvorefter man etablerer en føderation mellem selvstændige tre stater, som fungerer samlet ud fra deres egne forudsætninger, men under samme kongedømme - commonwealth, om man vil.

Den anden mulighed er, at der etableres Nordatlantisk Union (NAU), som i sin grundsubstans bygger på samme principper som i USA eller i EU.

Hvis Island, Grønland og Færøerne indgik i en NAU vil vi tilsammen få overherredømme over den overvejende del af de Nordatlantiske søterritorier, som er i stand til at levere friske og ikke forurenede varer fra havet, hvor den øvrige del af verden kommer til at mangle sådanne varer som følge af den verdensomspændende menneskeskabte forurening. Med andre ord ville NAU stå i en stærk position i forhold til andre lande. Derudover ville vore Nordatlantiske lande stå i en stærk position i forhold til såkaldte industrialiserede stater, idet vore lande har potentieller vedrørende olie, vand og ædle metaller, som resten af verden kommer til at mangle på et givet tidspunkt.

Derfor er det efter min mening værd at overveje, at vore Nordatlantiske lande - måske i første omgang de tilbageværende "kolonier" Færøerne og Grønland - vurderer mulighederne for etablering af NAU. Hvis Island, som også er udenfor EU, kan komme med, har vi mulighed for en stærk NAU gennem samordnet fiskeri- og afsætningspolitik, fælles prispolitik med videre. Hvis vi kan finde en håndterbar samarbejdsform, vil vi i Nordatlanten blive i stand til at hævde os med vægt i international sammenhæng på fiskeriområdet. Derudover rummer Nordatlanten mange naturressourcer, som vi, der bor her, må kunne disponere på en sådan måde, at de bliver til gavn for os. Vi har nu valgt at bo i Nordatlanten.

Globaliseringen griber om sig. På trods af udbytning fra kolonistaten har vi i Nordatlanten overlevet i tusinder af år. Skal vi forberede os på globaliseringen, vil det være bedst med at starte med Nordatlantiseringen af alle vore ressourcer.