Alt for strenge restriktioner for grønlandske madvarer

Importér aldrig syge kyllinger, som har kostet menneskeliv i Danmark!

Torsdag d. 6. september 2001
Hans L. Larsen
Emnekreds: Kultur og samfund, Oprindelige folk.

Der findes stadig forskelsbehandling mellem Grønland og Danmark i rigsfællesskabets og ligestillingens navn. I 1960’erne kæmpede vi imod "fødestedskriteriet", og vi er ved at komme over det nu, men desværre ikke helt endnu.

Nu er der blevet iværksat strenge restriktioner for grønlandske madvarer. Vore grønlandske frænder, der er bosat i Danmark, kan ikke undvære de madvarer, som de er blevet opfostret med. Derfor tager de fleste af dem kontakt med deres familier og venner for at få dem til at sørge for, at der blev sendt grønlandske madvarer, som de ønsker at købe.

Før i tiden kunne vi sende op til 25 kilo fisk og en bestemt vægt for kød til én bestemt person.

Men nu er der blevet udarbejdet regler, endog bestemmelser gennem hjemmestyret (se vejledende instruks af den 9. august 2000 fra Direktoratet for Miljø og Natur) - og denne bestemmelse er kun på dansk, det vil sige ikke oversat til grønlandsk overhovedet - hvor vi får besked om, at den maksimale grænse for forsendelser til én enkelt person er fastsat til fem kilo, og at - hvis vi overskrider grænsen - vi skal skrive navnene og adresserne på alle dem, der kommer til at spise af forsendelsen, og først da er det muligt at sende en forsendelse på over fem kilo. Skemaet til dette kan fås på godskontorerne i havnene.

Det kan ikke blive ved med at være sådan. Man må grundigt informere grønlændere, der er bosiddende i Danmark, om baggrunden for disse bestemmelser.

Jeg vil opfordre Landstinget og landsstyret til at foretage en undersøgelse af de nævnte forhold i denne her skrivelse og rette op på disse.

Det er uanstændigt, at vi skal skrive en så udførlig liste over, hvem der skal spise med, når vi skal sende grønlandske madvarer. Er det mon noget rigsfællesskabet har sagt god for?

Importér aldrig syge kyllinger, som har kostet menneskeliv i Danmark!