Kjeld Hansen vred over AG’s leder

Du har ret. Du stiller ikke et frækt forslag. Men ideen er din. Det er din vurdering, at der kan blive lagt pres på regeringen om at stille betingelser for bloktilskuddet

Tirsdag d. 23. april 2002
Jens Brønden
Emnekreds: Aviser, radio og TV, Grønlands historie, Jagt, Miljø og natur, Oprindelige folk.

Kjeld Hansen har ikke foreslået, at Danmark skal stille betingelser for bloktilskuddet. Han forudser det.

Forfatter og journalist Kjeld Hansen, der skrev den opsigtsvækkende bog "Farvel til Grønland Natur", luftede i AG Weekend det synspunkt, at man kan forestille sig, at der internt og fra udlandet kan blive lagt pres på den danske regering om, at der fremover skal stilles betingelser for bloktilskuddet til Grønland. Baggrunden er, at udenlandske medier, som Kjeld Hansens har givet interviews til, skulle undre sig over, "at regeringen lader danske skatteydere betale for ødelæggelsen af den grønlandske natur".

Selvom vi i denne lange debat om den ulykkelige udvikling for fuglene har lagt øre til mange ejendommelige synspunkter - og desværre undertiden også spalteplads - så er Keld Hansens forestilling nok det værste, vi har hørt Det lod redaktøren utvetydigt skinne igennem i fredagens leder, som Kjeld Hansen har taget meget unådigt op. Nu har han sendt følgende indlæg (meddelelser til redaktionen er udeladt):

Bestyrtet
Kære Jens Brønden!

Med nogen bestyrtelse læser jeg i dag den 19. april lederen i AG "Et frækt forslag", hvori du tager mit navn og virke forfængeligt.

Jeg skal på det skarpeste afvise indholdet og opfordre AG til snarest muligt at berigtige dine forkerte oplysninger.
  Kjeld Hansen:
- Selv om det er godt, at landsstyreformand Jonathan Motzfeldt reagerer, kan jeg stadig have mine tvivl på effekten. Især når jeg tænker på ICC’s præsident Aqqaluk Lynge, der for blot en uge siden - på vegne af alle inuit - fremturede med stik det modsatte synspunkt af landsstyreformanden. Aqqaluk Lynge står overfor en alvorlig international udfordring, hvis han fastholder den gamle holdning om, at inuit lever bæredygtigt, siger Kjeld Hansen, der gennem den seneste tid har givet en række interviews til udenlandske medier.
Og de udenlandske medier fokuserer også på den danske regerings holdning. Man forstår ikke, hvorfor regeringen lader danske skatteydere betale for ødelæggelsen af den grønlandske natur via bloktilskuddet.
- Man kunne forestille sig, at der internt og fra udlandet bliver lagt politisk pres på regeringen om, at der fremover skal stilles betingelser for bloktilskuddet. Grønlands forvaltning af de levende ressourcer kan også komme på dagsordenen i EU og FN - og så bliver det meget alvorligt, lyder vurderingen fra Kjeld Hansen.

(Interview ved
Christian Schultz-Lorentzen)
   
Som det klart fremgår af interviewet i artiklen "Stor oplysningskampagne om bæredygtig udnyttelse" på side 3, fremsætter jeg ingen forslag overhovedet af den type du omtaler i din meningsleder.

Læs venligst de sidste 17 linjer endnu en gang. Der er tale om, at jeg - adspurgt af AG’s journalist - fortæller om nogle af de interviews om min bog "A Farewell to Greenland's Wildlife", som jeg har givet til udenlandske medier, blandt andet Newsweek og BBC World News, og hvad disse udenlandske mediefolk fokuserer på i den aktuelle sag.

Som korrekt refereret er man i udlandet særdeles forbløffede over at erfare, hvor mange millioner kroner der gives i støtte til fangerne i Grønland.

BBC World News har direkte stillet spørgsmålstegn ved det holdbare i denne subsidiering til direktør Hans Høyer fra Direktoratet for Fangst og Erhverv i slutningen af samme interview, som jeg deltog i. I den sammenhæng formulerede BBC-journalisten sit spørgsmål således, som jeg har gengivet det, nemlig som et paradoks, at danske skatteyderes penge anvendes til at subsidiere en overudnyttelse af visse levende resurser i Grønland med det resultat, at bestandene svinder ind.

Denne subsidiering ses af mange, også nu i hjemmestyret, som en væsentlig del af årsagen til de alvorlige problemer for en række fugle- og dyrebestande.

Flere internationale miljøgrupper har allerede tilkendegivet, at de agter at forsøge at presse den danske regering til at handle, hvis ikke der kommer positive udspil fra Grønlands Hjemmestyre. Man har signaleret, at dette pres vil kunne finde sted gennem for eksempel EU, når Danmark overtager formandskabet i 2. halvdel af 2002.

Det var, hvad jeg fortalte til AG’s journalist. Og det har ikke noget at gøre med "frække forslag".

Efter min bedste mening er der tale om en nøgtern, saglig vurdering af, hvad der er undervejs. Sådan er det, uanset, om man kan lide det eller ej. Man påvirker heller ikke udlandets holdning ved at skælde mig huden fuld eller spille fornærmet.

Denne konstatering af et voksende pres på den danske regering er på ingen måde det samme som at hævde, at jeg skulle have foreslået dette. Tværtimod ville jeg nok betragte det som en uønsket falliterklæring for Grønlands Hjemmestyre, hvis det skulle komme så vidt, at den danske regering finder det nødvendigt at blande sig.

Problemet er jo bare, at ord og løfter har der hidtil været rigeligt af i denne debat, der efterhånden har stået på i en årrække.

Hvorimod handling er noget, der ventes på med stigende utålmodighed, både i Grønland og i udlandet.

Og sporene skræmmer. Det eneste konkrete initiativ, der hidtil er taget, fik jo en ilde medfart. Her tænker jeg på Fuglebekendtgørelsen, som dårligt nåede at træde i kraft, før den blev sendt til tælling af KNAPK. På samme måde virker det også forstemmende, når præsidenten for ICC for blot to uger siden endnu en gang påstod - på Grønlands vegne -, at alle inuit lever bæredygtigt, og dermed afviste enhver kritik af den grønlandske naturadministration. Det stemmer jo overhovedet ikke overens med virkeligheden og med landsstyreformandens realistiske vurdering af situationens alvor.

Venlig hilsen Kjeld Hansen


Grotesk
Kære Kjeld Hansen
  John Bonner - New Scientist 13 April 2002 issue:

If the Greenland government won't listen to its own environmental advisers, then perhaps it will respond to pressure from outside, bearing in mind that a huge annual subsidy of $300 million raised from Danish taxpayers sustains the whole wasteful enterprise.
   


Du har ret. Du stiller ikke et frækt forslag. Men ideen er din. Det er din vurdering, at der kan blive lagt pres på regeringen om at stille betingelser for bloktilskuddet. Det er dig, der bringer netop det på bane. Mens det er vor vurdering, at ingen andre vil kunne komme på den tanke, at hjemmestyret skal afskaffes og demokratiet bombes 25 år tilbage. Så kan det godt være, vi ikke skulle have kaldt det dit forslag, det beklager jeg. Men det ændrer ikke på vor opfattelse af, at din udtalelse om, at nogle kan finde på at stille betingelser for bloktilskuddet, er et utidigt og grotesk bidrag i en debat, hvor du i øvrigt har spillet en vigtig rolle.