Inuit-kulturen i Grønland

Der er blevet indført så mange forskellige musikformer og genrer fra andre kulturer her i Grønland, så hvorfor skal det være så svært at genindføre vores egen nordamerikanske kultur?

Fredag d. 17. maj 2002
Knud Seblon
Emnekreds: Grønlands historie, Kultur og samfund, Oprindelige folk.

Grønlands kulturelle arv stammer fra det nordamerikanske kontinent, og er derfor meget anderledes end den kultur der stammer fra det Europæiske fastland.

Der synes at være en kulturel ubalance i tilbudene af kulturelle og musiske fag overalt i Grønland, og det er på tide at harmonisere de forhold der hersker i dag.

Vores nordamerikanske kulturarv har på intet tidspunkt som kultur været ringere end den Europæiske, idet vores gamle sangskatte er lige så intense, ekstatiske og indholdsrige som mange andre kulturers skikke og traditioner.

Det er en flere årtusinde år gammel tradition der har opdraget sin befolkning i de stedlige skikke og livsform på en sund måde, og når vi hører sange fra den gang hører vi direkte vores forfædres stemmer, der vil lære os hvordan vi skal leve livet her i polarområderne.

Der er blevet indført så mange forskellige musikformer og genrer fra andre kulturer her i Grønland, så hvorfor skal det være så svært at genindføre vores egen nordamerikanske kultur?

For trommedansens egentlige rod er ikke forsvunden fra vestkysten, men er blevet velbevaret hos Inuit i polar områderne, på Østkysten og i Thule.

Vi har jo den samme kulturarv som dem, og eftersom selve trommedisciplinernes rod her i vestkysten må have været den samme som dem i tidernes morgen, kan man sige at trommedansens rod ikke er forsvundet. Kun forsvundet er melodierne og de forskellige egnsdialekter, men selve disciplinen som sådan er velbevaret og meget respekteret hos østgrønlænderne, thulebefolkningen og hos de andre Inuit.

Er det ikke på tide at genindføre vores nordamerikanske kulturarv i hele det grønlandske uddannelsessystem?

For vi befinder os i den Nordamerikanske kulturkontinent og ikke i Europa. Der er en forskel.

Vi kan ikke bare lade som om vi er i Europa. Vi her i Grønland har en anderledes kulturbaggrund.

Derfor kan man ikke bare tilbyde de grønlandske elever klassisk klaver, violin, keyboardspil og andet der udelukkende stammer fra de andre kulturer.

Det er respektløst og unfair over for vores oprindelige gamle kultur. Som på så mange områder ikke viger tilbage over for andre kulturer. Men som til gengæld har mange indre gode sjælelige kvaliteter som mange andre kulturer kan lære meget af.

Et kulturelt ligeligt tilbud af de to kulturer er et centralt krav.

Vi har ikke andet valg med den historiske baggrund Grønland har.

Og der er meget man kan indføre fra de andre inuitlande, for de har den samme kultur som vi selv har.

De vil give os en meget større selvopfattelse og realisation som inuit.