Arbejdsgruppe om arktisk handel i ICC-regi

Den vigtigste konklusion er, at der synes at være en del handelsmuligheder mellem inuit, som ikke kun går på handelsvarer, men også på know-how, service og rådgivning der vedrører arktiske spørgsmål.

Fredag d. 30. august 2002
Amalie Jessen
Emnekreds: Internationale spørgsmål, Inuit Circumpolar Conference, Oprindelige folk.

Den niende generalforsamling i ICC i Kuujjuaq, Nunavik godkendte anbefalingerne fra arbejdsgruppen om Arktisk handel. Arbejdsgruppen bestod af medlemmer fra Alaska, Canada og Grønland med undertegnede som formand. Af logistiske og økonomiske årsager, har det ikke været muligt at involvere Chukotka Inuit i arbejdsgruppen. Hovedoverskriften på ICC’s generalforsamling i år passer som en kamik i en inukfod på de opgaver, som Task Forcen har arbejdet med de sidste 3-4 år: "Inuit stemmer - oplysning til omverdenen!" Det viste sig nemlig hurtigt i opstartsfasen, at der var og er stort behov for oplysning mellem inuit om egne forhold, før man begynder at røre ved for eksempel MMPA, USA’s lov om beskyttelse af havpattedyr, som er den eneste lovgivning, der giver Alaska-inuit rettighed til at udnytte havpattedyr i deres eget land.

Det viste sig hurtigt også, at det kan være meget vanskeligt at søge veje for udvikling og udvidet handel mellem inuit og til verdensmarkedet, især om deres egne produkter, der jo naturligt omfatter produkter fra havpattedyr. Endelig er oplysning til os selv om os selv, oplysning om os selv til omverdenen og mere oplysning det springende punkt i ønsket om udvikling og udvidet handel. For eksempel det simple budskab at der ikke er et eneste havpattedyr i det arktiske område, som er blevet udryddet eller er udryddelsestruet, men at der kan være visse delbestande, som er overudnyttet og der bør gøres noget for at opnå bæredygtig udnyttelse. Arbejdsgruppen vil derfor søge et samarbejde med fisker- og fangerorganisationer, nationale forvaltningsenheder med hensyn til assistance med oplysningskampagner, hvor der er behov. Baggrunden for oprettelsen af den såkaldte "Task Force on Arctic Trade" er den af ICC godkendte deklaration om Inuits rettigheder om fangst, som blev vedtaget under generalforsamlingen i Nuuk i 1998. Arbejdsgruppens mandat inkluderede at undersøge forhindringer og muligheder en række forvaltningsreguleringer og konventioner giver for udvidet handel med inuit produkter, intellektuel ejendom, know-how og service. Formålet er at give rådgivning til ICC’s Executive Council om arktiske handelsmæssige spørgsmål.

Der blev afholdt en række møder, herunder møder med rådgivende personer, der er involveret i sager der berører arktisk handel og oplysningskampagner. Emnerne diskuteret i arbejdsgruppen har været omfangsrig, men afgrænset til følgende emner:
 1. Inuit Intellectuel Property Rights - rettigheder til inuit viden
 2. Kød inspektionsstandard
 3. Transport og transportomkostninger som handelsbarrier eller muligheder
 4. WTO regionsvise undtagelser
 5. "Ikke-traditionel" handel
 6. Produktspecifikke emner
 7. Samarbejde med Africa Resources Trust
 8. Regional Handelsråd
 9. Expo 2000
 10. Analyse af Internationale aftaler og konventioner
 11. Analyse af NAFTA, EU og WTO
 12. Offentlige kampagner og lobbiesme
 13. Dialog om USA’s MMPA (Marine Mammal Protection Act).
Mange af emnerne kunne kun berøres overfladisk på grund af tid- og ressourceproblemer. Den vigtigste konklusion er, at der synes at være en del handelsmuligheder mellem inuit, som ikke kun går på handelsvarer, men også på know-how, service og rådgivning der vedrører arktiske spørgsmål. Imidlertid er de største barrierer for udvidet handel transport, transportomkostninger, internationale konventioner, aftaler og visse nationale bestemmelser over anvendelse af levende ressourcer. Arbejdsgruppen har fundet det nødvendigt at udvide dialogen mellem sig selv, idet rettighederne for udnyttelse af landenes ressourcer er strengt reguleret, især for Alaska-inuit. Der var kraftige og følelsesbetonede reaktioner fra Alaska-inuit, som heldigvis faldt på plads efter dialog. De samme regler har nemlig en række effekter på inuit både i Chukotka, Canada og Grønland samt det øvrige verdensmarked. Derfor gav arbejdsgruppen følgende anbefalinger, som alle blev godkendt af Generalforsamlingen:
 1. Det blev godkendt at ICC Task Force on Trade gives mandat til at fortsætte med arbejdet i 4 år igen,
 2. Det blev godkendt at ICC stiller mindst 1 professionel ressource person til at arbejde med arbejdsgruppens opgaver,
 3. Det blev godkendt, at der arbejdes for finansiering af gruppen og projektspecifikke opgaver,
 4. Det blev godkendt, at der findes en måde, hvor de russiske inuit kan deltage i arbejdsgruppens arbejder og at finansieringsmuligheder etableres for disses deltagelse, e) Det blev godkendt, at ICC’s Executive Council udsteder klare regler og retningslinier for hvilke emner, der skal prioriteres
 5. Det blev godkendt, at en fortsat dialog om MMPA er nødvendigt og at planerne om invitation af IPCOMM medlemmer to Canada og Grønland færdiggøres. Arbejdsgruppen glæder sig til at fortsætte med opgaverne, især med hensyn til udarbejdelse af strategi for oplysning til omverdenen om inuit know-how i de arktiske områder, som kan udnyttes meget bedre og i større kredse omkring i verden.