Invitation til Nunavut Language Summit

Regeringen i Nunavut har inviteret landsstyremedlem Mimi Karlsen, Oqaasileriffik, Inerisaavik/Ilinniusiorfik samt to rap-musikere for at lære de grønlandske erfaringer at kende med hensyn til sprogsituationen.

Mandag d. 8. februar 2010
Mimi Karlsen, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Emnekreds: Internationale konventioner, Oprindelige folk, Sprog.

Landsstyremedlem for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke Mimi Karlsen er inviteret til Nunavut Language Summit.

Regeringen i Nunavut afholder den 9.-12. februar 2010 en stor konference Nunavut Language Summit med undertitlen: “Vi er fælles omkring vort sprog.” Nunavut landsstyremedlem for Sprog, Louis Tapardjuk er vært for konferencen.

Regeringen i Nunavut har inviteret landsstyremedlem Mimi Karlsen, Oqaasileriffik, Inerisaavik/Ilinniusiorfik samt to rap-musikere for at lære de grønlandske erfaringer at kende med hensyn til sprogsituationen.

Man vil afdække forskellige problemstillinger omkring Inuit sprog, engelsk og fransk.

Man vil også drøfte mulige konsekvenser af implementering af den nye sproglov, og hvilke prioriteter der satses på.

Der vil være deltagelse fra andre Inuit områder. Der vil blive drøftelser mellem sprogkyndige og interesseorganisationer om sproglige minoriteter, med udgangspunkt i FNs deklaration om De Oprindelige Folks Rettigheder.

Det vigtigste er dog at befolkningen bliver mere bevidst om deres rettighe-der og dermed bidrage til handlingsforløb og deltage i revitalisering af sproget.

Konferencen vil åbne for et nyt kapitel for beskyttelse og fremme af Inuit sprog.