Grønlandsk

Lene Knüppel var tilsyneladende forud for sin tid. Dengang stemte Siumut nemlig nej til hendes forslag, men heldigvis er partiet blevet klogere, hvilket nærværende forslag er et godt udtryk for.

Mandag d. 3. maj 2010
Andreas Uldum, landsstyremedlem for Finanser og Råstoffer, formand for Demokraterne
Emnekreds: Forårssamling 2010, Oprindelige folk, Sprog.

Forslag til landstingsbeslutning om at landsstyret pålægges til, at tage initiativ til fremme af undervisningsmaterialer for borgere der ikke har grønlandsk som modersmål således at de også får bedre muligheder for at lære det officielle sprog, grønlandsk.

Demokraterne finder det i lighed med forslagsstilleren vigtigt, at der findes gode undervisningsmaterialer til brug for grønlandskundervisningen. Det var blandt andet på den baggrund, at Demokraternes daværende medlem af Inatsisartut Lene Knüppel på Forårssamlingen 2007 stillede et forslag om at udvikle et interaktivt sprogprogram til undervisning i grønlandsk som fremmedsprog.

Lene Knüppel argumenterede i sin tid på følgende vis:

“Jeg mener, at der bør udarbejdes et selvstændigt interaktivt sprogprogram til undervisning i grønlandsk som fremmedsprog. Et sådant interaktivt sprogprogram til selvstudie og e-learning vil have mange fordele. Dels kan kursisterne i højere grad selv tilrettelægge undervisningen, så den passer ind i deres arbejdstid og hverdag rent tidsmæssigt, dels vil de individuelt kunne gå frem i det tempo, som passer til dem. Et sådant program ville med andre ord potentielt kunne nå mange flere sproginteresserede, end de tilbud som eksisterer i dag. Sidst - men ikke mindst - er det også en alsidig, sjov og motiverende måde at lære sprog på... Jeg er sikker på, at et sådant tiltag vil være til stor gavn for mange herboende – og være et godt sprogligt værktøj i den daglige kommunikation. Det vil medvirke til at gøre sprogbarrieren mindre og den gensidige forståelse større.”

Lene Knüppel var tilsyneladende forud for sin tid. Dengang stemte Siumut nemlig nej til hendes forslag, men heldigvis er partiet blevet klogere, hvilket nærværende forslag er et godt udtryk for.

Demokraterne kan derfor helhjertet gå ind for forslaget, da det falder godt i hak med, hvad vi altid har ment, men ikke har kunnet komme igennem med.

Men vi ønsker også at understrege, at gode undervisningsmaterialer ikke gør det alene. Der skal også fra samfundets side være en accept af, at før man kan gå, skal man have lov til at kravle. Vi vil derfor opfordre de øvrige partier og deres medlemmer af Inatisartut til at gå foran med et godt eksempel og støtte de som ønsker at lære det grønlandske sprog, ved til stadighed at udvise en imødekommende holdning, når de som ikke behersker sproget fuldt ud drister sig til at bruge deres beskedne evner i det offentlige rum.

Demokraterne er især glade for, at dette forslag kommer fra Siumut, da dette parti ikke har for vane at udvise hverken respekt eller tolerance overfor folk der ikke er fuldt grønlandsksprogede. Tværtimod har Siumut på det seneste gjort sig til talerør for yderligtgående holdninger om at fratage ikke-grønlandsksprogede deres demokratiske rettigheder ved at forbyde andre sprog end grønlandsk fra denne talerstol

Vi håber derfor, at dette forslag er et signal om, at der er nye tider på vej og ønsker at forsikre forslagsstilleren om, at hvis dette er et ønske om et mere tolerant syn på den forskellighed der findes i vores samfund, så vil vi fra Demokraterne side være fuldt ud indstillede på ikke at lade vores forskelligheder stå i vejen for at samarbejde om at bedre kommunikation og respekt imellem de forskellige befolkningsgrupper.

Forslaget henvises til videre drøftelse i Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke.