Forslag til fremme af undervisningsmaterialer for borgere der ikke har grønlandsk som modersmål

Der er mange som egentlig ønsker at lære sproget grønlandsk men ikke kan fordi de mener, at der ikke er undervisningsmaterialer og undervisere nok. Derfor mener jeg, at landsstyret skal arbejde for, at sikre at den del af befolkningen som ikke taler grønlandsk skal have så gode værktøjer som muligt for at kunne lære sproget.

Mandag d. 3. maj 2010
Aleqa Hammond, Medlem af Folketinget for Siumut
Emnekreds: Forårssamling 2010, Oprindelige folk, Sprog.

Forslag til landstingsbeslutning om at landsstyret pålægges til, at tage initiativ til fremme af undervisningsmaterialer for borgere der ikke har grønlandsk som modersmål således at de også får bedre muligheder for at lære det officielle sprog, grønlandsk.

Begrundelse
I forbindelse med indførelsen af Selvstyret den 21. juni 2009 er det officielle sprog i Grønland det grønlandske sprog. Endelig er grønlandsk de officielle sprog, og dette forpligter til at udforme en klar politik omkring sproget.

Jeg mener, at interessen for det grønlandske sprog er voksende. Jeg mener også, at eftersom grønlandsk er blevet det officielle sprog vil interessen for at lære det ikke blive mindre.

Der er mange som egentlig ønsker at lære sproget grønlandsk men ikke kan fordi de mener, at der ikke er undervisningsmaterialer og undervisere nok. Derfor mener jeg, at landsstyret skal arbejde for, at sikre at den del af befolkningen som ikke taler grønlandsk skal have så gode værktøjer som muligt for at kunne lære sproget. Da det er vores fælles ansvar at støtte dem der har lysten til at lære det grønlandske sprog.

Som det er bekendt har vi Oqaatsinik Pikkorissarfik som tilbyder undervisning i grønlandsk i forskellige moduler. Dette tilbud er der mange der benytter sig af, heldigvis. Oqaasileriffik har nu også ordbogi som kan downloades via mobiltelefon som en service til de der har interesse i at slå ord op per mobiltelefonen. Oqaatsinik Pikkorissarfik kan sende ord per SMS til dem der måte ønske undervisning per SMS, en god service som er spændende.
De fleste byer tilbyder undervisning i grønlandsk som fremmedsprog, som mange heldigvis også benytter sig af. Det er godt at se at mange er i gang med at lære grønlandsk.

Trods ovennævnte tilbud siges der alligevel, at der ikke er undervisningsmaterialer nok og at der på baggrund i dette er folk der ellers har lyst til at lære det grønlandske sprog ikke har muligheden herfor. Derfor vil jeg igennem et beslutningsforslag deltage i at bane vejen for at folk der ikke behersker det grønlandske sprog får det bedste vilkår for at lære sproget. Jeg håber, at samtlige landstingsmedlemmer vil støtte op omkring mit forslag og være med til at bane vejen for at flere vil lære grønlandsk og at de vil være med til at give disse mennesker som ønsker at lære sproget bedre vilkår.