Afskaf foranstaltninger på ubestemt tid

”En dom til forvaring på ubestemt tid hører ikke til vores tid og det er et oplagt emne til drøftelse med den danske justitsminister Lars Barfoed”.

Torsdag d. 20. maj 2010
Kuupik Kleist, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit  
Emnekreds: Grønlændere anbragt i Danmark, Kriminalloven for Grønland, Love og konventioner, Oprindelige folk, Samfundsforhold.

Et samfund skal bl.a. bedømmes på, hvordan det behandler sine svageste. Nogle af de svageste her i Grønland er også de dømte, der sidder bag tremmer i rigtig mange år. En gruppe af dem sendes til Anstalten ved Herstedvester i Danmark på ubestemt tid, hvor de afsoner en dom. Til forskel fra andre indsatte i Herstedvester, ved de ikke hvornår de har mulighed for at komme ud i samfundet igen.

”En dom til forvaring på ubestemt tid hører ikke til vores tid og det er et oplagt emne til drøftelse med den danske justitsminister Lars Barfoed”.

Det siger Formand for landsstyret Kuupik Kleist efter miniseminaret om behandling af dømte seksuelle krænker, som landsstyret afholdt for medlemmer af Landstinget og landsstyret den 14. maj 2010 i Katuaq.

En af oplægsholderne på seminaret kriminolog, dr. jur. Evy Frantzsen fra Ilimmarfik, fremlagde erfaringer fra arbejdet med behandling af indsatte i fængsler i Norden og i England. Her giver man individuel behandling, herunder terapeutisk behandling af hver enkelt indsat. Et væsentligt formål med behandlingen er at undgå tilbagefald til ny kriminalitet.

Det er nødvendigt at sætte fokus på behandling af de domfældte i anstalterne i Grønland. På nuværende tidspunkt er der intet tilbud om terapeutisk behandling af de indsatte.

Dette betyder i forhold til kampen mod seksuelt misbrug, at det er svært at bryde den negative cirkel, hvor krænker, gentager forbrydelsen.

Fakta: Grønlands nye kriminallov trådte i kraft 1. januar 2010. En foranstaltning til forvaring på ubestemt tid bliver brugt ved særlig grove forbrydelser, og har eksisteret siden den første kriminallov fra 1954.

Læs også: Anbringelse på ubestemt tid