Kulturkanon er kanon

Fællesskabsforståelse i det grønlandske samfund skal udvikles, og vi må definere hvad der binder os sammen åndeligt, kulturelt, kundskabsmæssigt og som nation.

Tirsdag d. 23. november 2010
Juliane Henningsen, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Emnekreds: Oprindelige folk, Samfundsforhold.

Inuit Ataqatigiit er glade for resultatet af kulturseminaret i Qaasuitsup Kommunea. Det er positivt, at nordkommunen vil udvikle en kulturkanon, der baseres på de særlige kendetegn for hele regionen. I forlængelse af dette mener vi fra Inuit Ataqatigiit, at hele landet skal have en kulturkanon.

Den grønlandske tankegang, filosofi, kultur, identitet og nationale værdier må diskuteres påny.

Fællesskabsforståelse i det grønlandske samfund skal udvikles, og vi må definere hvad der binder os sammen åndeligt, kulturelt, kundskabsmæssigt og som nation.

Grundlaget for vort selvstændige land vil være en nation af et folk, som stoler på sig selv, som er deres kultur værdig, som viser et godt kendskab til deres land og dens udvikling, og dermed kan vise en ansvarlighed. Efter min mening bør det væsentligste være, som vi må være årvågne overfor, at give videre til vore børn i forbindelse med opretholdelse af vore kulturelle og bevaringsværdige værdier. I den sammenhæng skal de første trin tages i Meeqqerivitsialak (den gode børneinstitution), Atuarfitsialak (den gode skole) og ikke mindst i de gymnasiale uddannelser, som netop i disse år undergår en ændring i strukturen. Disse spørgsmål om de væsentlige ting i vort samfund, som endnu er ubesvarede, kan på bedste vis afdækkes og fyldes ud af folk med indsigt i disse spørgsmål.

Den materielle og immaterielle kulturarv må udgøre den foreslåede kulturkanon. Kulturelle traditioner, historie, litteratur, samfundsvidenskab osv. Jeg mener, at når vi indfører en mere struktureret samling af vore kulturelle værdier, kan vi etablere en mere engageret og årvågen generation med indsigt i deres identitet og med godt kendskab til samfundets struktur.

Ved at gøre det foreslåede, vil vi sammen med regionerne bevare og udvikle vor kulturelle arv.