Synlighed for Grønland under COP16

Klimaminister Lykke Friis valgte i sit nationale indlæg på vegne af Kongeriget Danmark at synliggøre grønlandske klimaforhold. Hun nævnte samtidigt, at oprindelige folk er særligt udsatte, når det gælder klimaforandringer.

Mandag d. 13. december 2010
Landsstyret
Emnekreds: Klima, Olieefterforskning, Oprindelige folk.

Klimaminister Lykke Friis valgte i sit nationale indlæg på vegne af Kongeriget Danmark at synliggøre grønlandske klimaforhold.

Hun nævnte samtidigt, at oprindelige folk er særligt udsatte, når det gælder klimaforandringer.

Den grønlandske deltagelse i det globale klimamøde har således sikret, at grønlandske synspunkter vedrørende klimaforandring og om oprindelige folk er blevet inddraget og hørt. Samtidig har delegationen sikret, at aftalen mellem Grønland og Danmark vedrørende Grønlands klimaindsats frem mod 2020, indgået under COP15, ikke blev ændret.

“Jeg glæder mig over, at Lykke Friis inddrog grønlandske klimaaspekter i sit indlæg, og er samtidig glad for det gode samarbejde mellem Selvstyret og Klima- og Energiministeriet” – siger landsstyreformand Kuupik Kleist.

Selvstyret er ligeledes i god dialog med Klima- og Energiministeriet om Grønlands forpligtelser indenfor Kyotoaftalens 1. periode, 2008-2012, og den seneste energistatistik peger på, at Grønlands drivhusgasudledninger er faldet markant. Det betyder, at Grønlands kommende udgifter til CO2 kvoter bliver mindre.

www.climate-change.tv kan man desuden finde interview med Kuupik Kleist, fra COP16.

Læs også:
Vandkraft betyder et bedre CO²-regnskab og er til gavn for økonomien
COP16 - et skridt på vejen mod en ny international klimaaftale
Tildeling af licensblokke i Baffin Bugten