Det danske sprog i forhold til det grønlandske

Uddannelsesinstitutioner drives med dansk som hovedundervisningssprog idag, og skal forstås således, at hvis du ikke har evner i dansk så er du allerede fra starten udelukket fra uddannelsen, på trods af at hovedparten af dem der skal serviceres alene har grønlandsk som kommunikationssprog. På den anden side er der ingen der stiller krav om at tilkaldte eller andre der alene har dansk som kommunikationssprog skal kunne gebærde sig på grønlandsk.

Mandag d. 16. maj 2011
Doris Jakobsen, medlem af Folketinget og Landstinget for Siumut
Emnekreds: Landstinget paragraf 37 spørgsmål, Oprindelige folk, Sprog.

I medfør af § 37 i Forretningsorden for Landstinget skal jeg hremed fremlægge følgende spørgsmål til landsstyret:
Spørgsmål til landsstyret
  1. Hvad mener landsstyret om, at det danske sprog i forhold til det grønlandske vejes tungere som adgangskrav til videregående uddannelse?
  2. Hvilke plane har landsstyret i forbindelse med bestræbelserne på at skabe muligheder for borgere der alene behersker det grønlandske sprog?
  3. Er målsætningen om at skabe uddannelsesmuligheder for borgere der alene behersker det grønlandske sprog blevet ændret siden magtskiftet?

Begrundelse
Sidste uddannelseskonference der foregik i Ilulissat havde sat som mål, at uddannelsesinstitutioner­nen skal sætte som mål at skabe mulighed for videregående uddannelse for borgere der alene behersker de grønlandske sprog.

Uddannelsesinstitutioner drives med dansk som hovedundervisningssprog idag, og skal forstås således, at hvis du ikke har evner i dansk så er du allerede fra starten udelukket fra uddannelsen, på trods af at hovedparten af dem der skal serviceres alene har grønlandsk som kommunikationssprog. På den anden side er der ingen der stiller krav om at tilkaldte eller andre der alene har dansk som kommunikationssprog skal kunne gebærde sig på grønlandsk.

Som eksempel har mange fået nedsnkrevne svar fra socialpædagogskole i forindels med deres anøgning til sociaassistenuddannelsen:

“Vedr. Din ansøgning til Socialassistentuddannelsen.

Vi har modtaget din ansøgning til optagelse på Social Assistent Uddannelsen på PI/SPS pr. 1. august 2011.

For at kvalificere udvælgelsen af ansøgere til Socialassistent uddannelsen ud fra ansøgerens skrevne dansk, har vi valgt at hver ansøger skal svare skriftligt på et spørgeskema.

Du bedes derfor udfylde medsendte spørgeskema og sende på fax eller mail senest tirsdag d. 17. maj 2011 på følgende mail pi sps hos attat gl eller fax +299 94 44 75

Besvarelse af spørgeskema vil indgå i en samlet vurdering med ansøgningen, om optagelse på Socialassistentuddannelsen.

Du vil høre nærmere om du er optaget på uddannelsen i uge 21.

Med venlig hilsen

Socialpædagogisk Seminarium”

Alene brevet viser, at det danske sprog vejes tungere end det grønlandske i forbindelse med rekrutteringen til uddannelsesinstitutionerne, jeg mener, at alene denne praksis er brud på FN’s bestemmelser om sociale og kulturelle rettigheder der sigter på sikring af en retfærdig produktion og distribution af værdier og rettigheder, derfor skal jeg spørge landsstyret hvilke tanker hun har omkring praksis? Og hvilke planer hun har? Og om magtskiftet har afstedkommet ændringer i målsætninger?