Det kinesiske marked er forsikret om landsstyrets vilje til videreudvikling af sælprodukter

Jeg nævnte under møderne at Grønland har mange lighedspunkter med Kina på trods af de enorme forskelle på befolkningsstørrelser og markedsandele.

Fredag d. 20. januar 2012
Ane Hansen, Borgmester, Kommune Qeqertalik
Emnekreds: Fangst, Oprindelige folk, Politik, Puisi, Sælfangst.

”Det var et vellykket og meget informativt fact-finding besøg i Kina”, siger medlem af landsstyret for Fiskeri, Fangst og Landbrug Ane Hansen, der netop er kommet tilbage efter deltagelse i Great Greenlands salgsfremstød for sælskind i Kina. ”Det kinesiske marked er forsikret om landsstyrets vilje til videreudvikling af sælfangst og –produktion, hvilket kan bane vejen for fortsatte investeringer hos de kinesiske producenter.”

I forbindelse med Great Greenland’s deltagelse i Beijing Fur Fair (skind- og pelsemesse) 2012, blev medlem af landsstyret Ane Hansen inviteret af Great Greenland til at overvære begivenheden, der udover at besøge messen, også deltog i møderne med den danske ambassade i Beijing og Det Danske Konsulat i Shanghai, nogle kinesiske politikere samt overværede møderne mellem Great Greenland og dennes forretningsforbindelser i relation til sælskind.

Bejing Fur Fair 2012 og møde med de kinesiske forretningsforbindelser og politikere
”Jeg har oplevet en af de største skind- og pelsemesser i verden, hvor Great Greenlands nye kollektion af pelse og accessories blev præsenteret. Jeg besøgte også mange andre stande, herunder fik set og snakket med repræsentanterne fra norske og canadiske sælskindsvirksomheder. Det var spændende og jeg fik mange nyttige informationer om den vanskelige og udfordrende markedssituation som sælskind og sælskindspelse er i på verdensplan, fortæller Ane Hansen.

”Jeg noterede at der var en stor interesse for Great Greenlands produkter og generelt om Grønland fra de besøgende, som havde mulighed for at se en kørende DVD om Great Greenland og sælfangst samt generelt om Grønland, fortæller medlem af landsstyret.

”Jeg fik også mulighed for at se de aktiviteter der er igangsat af Great Greenland og dennes samarbejdspartnere i Kina for at fremme salget af sælskind. Jeg fik også mødt producenter som kunne være interesseret i fremover at bruge sælskind. Jeg kan se, at det er nyttigt at vise, at landsstyret støtter op omkring de igangsatte aktiviteter i Kina.”

”Jeg er sikker på, at de kinesiske politikere vi holdt møde med også fik forståelse for de unikke i at samarbejde med et lille samfund som Grønland. På mødet fik jeg skabt en større politisk viden om disse aktiviteter. Jeg nævnte under møderne at Grønland har mange lighedspunkter med Kina på trods af de enorme forskelle på befolkningsstørrelser og markedsandele. Jeg kan se at der er store markedspotentialer i Kina”, siger Ane Hansen, som kræver en større indsats for at Grønland kan få realiseret større kundegrundlag.

”De kinesiske forretningsforbindelser var meget klare i deres udmeldinger som jeg er sikker på Great Greenland har taget til efterretning. Det er kravet om større leverancesikkerhed og flere og bedre sælskindskvaliteter. Det betyder, at alle led i sælskindsproduktionsprocessen skal give bidrag til at opnå de bedste skindkvaliteter, herunder ved behandlingen af råmaterialet, som leveres af erhvervsfangerne og processen i før, under og efter garvningen.

Forretningsforbindelserne er fortsat meget interesseret i et samarbejde omkring sælskind og pelse- og skindprodukter fra Grønland og udvikle dette samarbejde.

”Jeg noterede desuden at der er stor behov for general information om Grønland og om hvilke produkter vi kan tilbyde det kinesiske marked”, siger Ane Hansen, der også besøgte Royal Greenlands fiskefabrikker og samarbejdspartnere i Qingdao i Kina.

Møder med Den Danske Ambassade i Beijing og Det Danske Konsulat i Shanghai
Under Kina-besøget blev der også mulighed for at holde møde med Den danske Ambassade i Beijing med henblik på information om Kina generelt og specifikt om hvilke regler der gælder for import af skind- og læderprodukter. Ambassaden havde stillet ansatte med kendskab til de kinesiske love og bestemmelser om import af fiske- og skindprodukter til Kina til rådighed, som var til store nytte for delegationen. Den Danske Ambassade oplyste, at der så længe importen af sælskind foregår med formelle tilladelser, så skulle der ikke være problemer. Great Greenland A/S har gennem sine forretningsforbindelser alle formelle godkendelser i orden, hvilket betyder, at Grønlands opgave bliver at koncentrere sit arbejdsindsat omkring markedsfremstød og udvidelse af de etablerede samarbejdsrelationer og finde nye aftagere.

Hvad angår import af fødevare og helseprodukter af sæl til Kina, så vil der gælde helt andre bestemmelser og meget vanskeligere processer i forhold til garvede skind. Først og fremmest skal der indgås en formel protokolaftale mellem Grønland og Kina såfremt en grønlandsk producent ønsker at indlede import af sælkød m.v. En sådan proces siges at tage op til 5 år og kræver at Grønlands Selvstyre baner de formelle veje for den grønlandske producents vegne i tæt samarbejde mellem producenten og de kinesiske myndigheder.

Den grønlandske delegation afholdte også et meget nyttigt og spændende møde med Det Danske Konsulat i Shanghai, som orienterede om hvilke opgaver konsulatet kan assistere Grønland med i forhold til markedsfremstød og forretningsforbindelser. ”Jeg er meget taknemlig for den gode modtagelse og rådgivning den grønlandske delegation fik af konsulatet i Shanghai. Det er meget vigtigt at Grønland etablerer et tæt samarbejde med Det Danske Konsulat i Shanghai, der rådgiver danske virksomheder i forbindelse med markedsfremstød og Den Danske Ambassade i Beijing rådgiver omkring lovgivningen og kontakterne til de kinesiske regering og administration, siger medlem af landsstyret for Fiskeri, Fangst og Landbrug Ane Hansen.