Grønland skal genforhandle kvoter for store hvaler i Den Internationale Hvalfangstkommission

Efter landsstyrets ønske, har Danmark på vegne af Grønland fremsat et forslag til IWC om følgende kvoter for store hvaler i en 6-årige blokkvote:
Vestgrønland: 78 sildepiskere (vågehvaler), 19 finhvaler, 10 pukkelhvaler, 2 grønlandshvaler.
Østgrønland: 12 sildepiskere (vågehvaler).

Onsdag d. 27. juni 2012
Ane Hansen, Borgmester, Kommune Qeqertalik
Emnekreds: Fangst, Hvaler, Oprindelige folk.


”Blokkvoten for årene 2007-2012 slutter og der skal derfor genforhandles kvoter for store hvaler i Den Internationale Hvalfangstkommission (IWC) i juni og juli 2012 i Panama”, meddeler medlem af landsstyret Ane Hansen om det nærstående årsmøde i IWC.

Efter landsstyrets ønske, har Danmark på vegne af Grønland fremsat et forslag til IWC om følgende kvoter for store hvaler i en 6-årige blokkvote:
Vestgrønland:
  • 78 sildepiskere (vågehvaler)
  • 19 finhvaler
  • 10 pukkelhvaler
  • 2 grønlandshvaler

Østgrønland:
  • 12 sildepiskere (vågehvaler)

Ovennævnte forslag holder sig indenfor den senest godkendte biologisk rådgivning fra 2012, som Grønland håber på kan holde sig de næste 6 år forudsat den godkendes af Kommissionen inden årsmødet slutter d. 6. juli.

IWC har opstillet følgende mål for de oprindelige befolkningers traditionelle hvalfangst:
  • sikre, at risikoen for udryddelse af bestande ikke øges væsentligt (højeste prioritet)
  • sikre, at der også kan jages i fremtiden i overensstemmelse med kulturelle og
    ernæringsmæssige krav
  • at fastholde eller bringe bestanden op på det højeste niveau for nettotilgang.

Den grønlandske jagt på disse store hvaler overholder disse mål.

”På mødet vil Grønland præsentere en række dokumenter, herunder en Hvidbog om forvaltning og fangst af store hvaler i Grønland på 94 sider”, meddeler Ane Hansen. Rapporten beskriver detaljeret om hvalfangstens historie, status af store hvaler ved Grønland, regulering og overvågning, dyrevelfærd, fangstmetoder, aflivningstider, hvalfangstens fremtid i Grønland, herunder behovet for frisk hvalkød og mattak til fødevaresikkerhed.

”Jeg venter med spænding på resultaterne og forventer at IWC træffer beslutning der baseres på videnskabeligt grundlag, fakta samt det anerkendte kødbehov på 670 tons fra store hvaler i Vestgrønland, slutter Ane Hansen.

Baggrundsinformation:
Efter 3-4 års tovtrækkeri opnåede Grønland at få pukkelhvalkvoter I IWC i 2010, som nu skal genforhandles. Den accepterede biologiske rådgivning var på 10 dyr pr. år, men Grønland fik tildelt 9 pukkelhvalkvoter.

Til gengæld for 9 pukkelhvaler, havde Grønland indvilliget frivilligt at reducere på finhvalkvoten fra 19 til 10 pr. år til og med 2012. Begrundelsen var at hele finhvalkvoten ikke var blevet taget i flere år og det er nemmere at håndtere pukkelhvaler i flænsning, og dermed mindre spildrisiko.

Ved samme forhandling havde Grønland reduceret vågehvalkvoten i Vestgrønland fra 200 til 178 dyr pr. år i 2011-2012 for at respektere den biologiske rådgivning fra IWC’s Videnskabelige Komité med mulighed for at overføre ubrugt kvote til følgende år.

Derudover var der uændrede kvoter med 2 grønlandshvaler pr. år med mulighed for at overføre ubrugte kvoter på 2 dyr pr. år i Vestgrønland.

Endelig var der uændrede kvoter på 12 vågehvaler pr. år i Østgrønland med mulighed for at overføre 3 ubrugte til følgende år.

Hvidbogen om hvalfangst kan hentes på følgende link:
White paper on management and utilization of large whales in Greenland