EU må erkende at importforbuddet af sælprodukter er en fejltagelse

Vi kræver at verdenssamfundet udviser forståelse for, at sælkød udgør en vigtig del af vor egen kost.

Torsdag d. 5. december 2013
Ane Hansen, Borgmester, Kommune Qeqertalik
Emnekreds: Oprindelige folk, Sælfangst.

Inuit Sila holder i dag pressemøde på Christiansborg om sælskindsproblematikken. Til pressemødet vil medlem af Folketinget fra Inuit Ataqatigiit Sara Olsvig deltage med et videooplæg, da hun på nuværende tidspunkt er på udvalgsrejse i USA. Herunder kan i læse Inuit Ataqatigiits nye pressemeddelelse om sælprodukter.

Inuit Sila holder i dag pressemøde på Christiansborg om sælskindsproblematikken. Til pressemødet vil medlem af Folketinget fra Inuit Ataqatigiit Sara Olsvig deltage med et videooplæg, da hun på nuværende tidspunkt er på udvalgsrejse i USA. Herunder kan i læse Inuit Ataqatigiits nye pressemeddelelse om sælprodukter

WTO har for nylig truffet afgørelse om, at EU’s forbud mod indførsel af sælprodukter til EU-lande med inuit-undtagelse er i strid med WTO’s egen regelsæt.

EU’s indførselsforbud af sælprodukter til EU-lande baserer sig ene og alene på følelser, fremfor den kendsgerning at verdens sælbestande aldrig på noget tidspunkt har været udryddelsestruede. Det har betydet store økonomiske tab ikke bare for Grønland, men også for andre lande som praktiserer sælproduktion som vi gør det i Grønland.

EU hylder gerne bæredygtighedsprincippet
EU bryster sig gerne af at udnyttelsen og forvaltningen af de levende ressourcer skal ske på baggrund af videnskabeligt dokumenterede baggrundsdata og anbefalinger samt at det bør være bæredygtigt. Vi vil gerne understrege at vi støtter op omkring dette bæredygtighedsprincip for netop at bevare en fortsat udkomme af vore egne levende ressourcer. EU må derfor også nu på banen og erkende, at importforbuddet af sælprodukter til EU-landende er en fejltagelse, hvis EU også ønsker at følge sit eget bæredygtighedsprincip.

Overpopulationen af sælbestande truer fiskerierhvervet
Det er hævet over enhver tvivl at sælbestandene aldrig har haft det bedre. Siden EU’s importforbud af sælprodukter blev introduceret er problemerne blot blevet forværret med en overpopulation, selv i de lande som normalt ikke har huset sælbestande før. Alene det har skabt store problemer for fiskerierhvervet rundt omkring.

Vi kræver at verdenssamfundet udviser forståelse for, at sælkød udgør en vigtig del af vor egen kost.

Vi er en del af det internationale samfund og vi ønsker derfor også, at vi på lige fod med at andre lande dækker egen fødevarebehov – også får anerkendt at vor grønlandske kost indeholder sælkød og hvalprodukter. Vi respekterer og anerkender jo i forvejen andre befolkningsgruppers kostvaner og fødevareforsyning når det sker på et bæredygtigt grundlag.

Traditionel grønlandsk kost bør også indskrives og anerkendes i FN-organisationen FAO’s liste over anerkendte fødevarer.

Vores traditionelle grønlandske kost er vor menneskeret. Inuit Ataqatigiit anbefaler derfor også, at man bør arbejde for at få indskrevet og få anerkendt vor grønlandske kost- og fangstdyr i FN-organisationens FAO’s liste over alverdens anerkendte fødevarer.