Indsigt: Om den grønlandske pensionslov

Om den grønlandske pensionslov

Pensionister, som på udbetalingstidspunktet har bopæl i andre udlande.
Denne gruppe får ikke udbetalt pension fra Grønland på trods af, at de i mange år har boet, arbejdet og betalt skat i Grønland og således bidraget positivt til den grønlandske husholdning

Lørdag d. 3. september 2022

Emnekreds: Pension.

Åbent brev til Grønlands landsstyre
Vi er en gruppe af personer, der arbejder i Grønland og pensionister, som alle har boet, arbejdet og betalt skat i Grønland; nogle af os i mange år, jeg selv i 27 år og en af mine ligestillede kolleger i 43 år.

Vi pensionister har det tilfælles, at vi ikke længere bor i Grønland eller EØS, nogle af helbredsgrunde andre fordi vi har familie i de lande, hvor vi nu bor, og som følge heraf ikke modtager pension fra Grønland.

Grønland har en gensidig aftale med de nordiske lande og EØS om pension, men denne aftale medfører ikke en forpligtelse for Grønland til ikke at udbetale grønlandsk optjent pension til borgere bosat i andre lande end disse.

Vi ved, at Grønlands Landsstyre altid har arbejdet for ligestillelse af alle grønlandske borgere og ensbehandling af objektivt ens sager.

Vi mener, at grønlandsk pensionslov, således som den er affattet, inddeler grønlandske pensionister i tre grupper.
  1. Pensionister, som på udbetalingstidspunktet tidspunktet har bopæl i Grønland. Denne gruppe får udbetalt 'Grønlandsk Pension'.
  2. Pensionister, som på udbetalingstidspunktet har bopæl i et af de Nordiske lande eller EØS.
    Denne gruppe får udbetalt 'Nordisk Pension'.
  3. Pensionister, som på udbetalingstidspunktet har bopæl i andre udlande, jævnfør det ovenfor anførte.
    Denne gruppe får ikke udbetalt pension fra Grønland på trods af, at de i mange år har boet, arbejdet og betalt skat i Grønland og således bidraget positivt til den grønlandske husholdning.

Vi finder, at dette forhold indebærer en form for forskelsbehandling af objektivt ens pensionssager.
Alle tre grupper har i lige grad bidraget til den grønlandske økonomi, også offentlig pensions optjening.

Vi har hørt den indvending, at vi jo får pension fra Danmark. Det er rigtigt, men vi optjener ikke ret til dansk pension under ophold i Grønland!

Jeg selv har som eksempel boet 27 år i Grønland.
Jeg har optjent ret til dansk pension fra mit fyldte 15nde år indtil min udrejse til Grønland.

Altså har jeg kun optjent ret til dansk pension i 22 år af de 40 år, der kræves for at opnå ret til fuld dansk pension. Jeg får således kun udbetalt 22/40-nde dele af en danske folkepensions grundbeløb.

Vi hører ligeledes, at danske pensionister heller ikke får udbetalt pension ved bopæl uden for Europa.
Dette er ikke ganske korrekt!

Den danske folkepension er sammensat af to dele et grundbeløb, som udbetales til alle i forhold til antal optjeningsår, se ovenfor, og et indtægtsbestemt tillæg.

I mit eksempel modtager jeg med 22 optjeningsår 22/40-nde dele af folkepensionens grundbeløb selv om jeg bor i Filippinerne. Med 27 optjeningsår i Grønland : intet!

Vi beder respektfuldt Grønlands Landsstyre overveje denne henvendelse og rimeligheden af dette forhold, der stiller os ringere end andre Grønlandske pensionister.

Den gruppe pensionister, på hvis vegne jeg henvender mig, er på mere end 100 medlemmer indtil nu, alle med samme baggrund som ovenfor beskrevet.

Med Venlig Hilsen
På gruppens vegne
Ærbødigst
Holger Grønning Simonsen