Emne: Pressens vilkår

De fundne tekster vises i faldende dato-orden med de nyeste øverst

To hjemmesider med internet i sneglefart

Anders Nilsson, Redaktør for Kamikposten.dk
Fredag d. 18. september 2020

Det sker ikke på de to hjemmesider knr.gl og sermitsiaq.ag. Der sættes uden dit samtykke masser af cookies ind til virksomheder, som kan følge din færden på nettet. De virksomheder lever af at sælge de oplysninger til hvem som helst. Den ”kinesiske” virksomhed Zhenhua (i realiteten den kinesiske stat) har kunnet købe oplysninger om personer i Grønland, som er tilvejebragt af de cookies som knr.gl og sermitsiaq.ag sætter, når du åbner deres hjemmesider. OBS: Knr.gl og sermitsiaq.ag kan igen tilgås på normal tid. Man har i nattens løb den 19. september i perioden kl. 02.00-07.24 ført tilgangen til de to hjemmesider tilbage til normal tid for en hjemmeside

En sag for Ekstrabladet

Anders Nilsson, Redaktør for Kamikposten.dk
Mandag d. 30. marts 2020

På et tidspunkt støder uduelighed sammen med faglig indsigt. Desværre har den uduelige magten til at fyre den fagligt funderede medarbejder. Det ender som regel med en fratrædelsesgodtgørelse på mindst halvanden millioner kroner på betingelse af fuld tavshed om årsagen til fyringen. Regningen betales af byens indbyggere over skattebilletten

Det må Sermitsiaq.AG's læsere ikke vide om Lars-Emil Johansen

Anders Nilsson, Redaktør for Kamikposten.dk
Onsdag d. 22. marts 2017

Jeg er i den senere tid begyndt at kommentere på KNR's og Sermitsiaq.AG's hjemmesider, når jeg kunne bidrage med uddybende oplysninger. Det har nu fået en ende for så vidt angår Sermitsiaq.AG.

Hvor blev åbenheden af?

Naaja Nathanielsen, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Fredag d. 30. oktober 2015

Kim Kielsen blev valgt på en dagsorden om at gøre op med de dårlige sager der havde præget landet under Aleqa Hammonds ledelse. Men sagen om mediestøtte forsvandt ikke og det nye landsstyre valgte overraskende at bakke op om den linje der blev lagt under Aleqa Hammonds landsstyre.

Ikke strammere tøjler om KNR!

Mimi Karlsen, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Onsdag d. 19. februar 2014

Politiske ansættelser af kammerater har allerede skabt mistillid hos befolkningen og det bør stoppes

På en skala fra nul til ti

Anders Nilsson, Redaktør for Kamikposten.dk
Onsdag d. 14. august 2013

Havde det været en facebookgruppe med medlemsbase i Danmark - måske oven i købet med et par fremtrædende repræsentanter for Dansk Folkeparti - der var grebet i afgørende forhandlinger med Grønlands landsstyre om positive særregler for folk af dansk afstamning med fast bopæl i Grønland, så havde den fået det fulde trut i trompeten på forsiden af både grønlandske og danske medier.

Opfordring: Lad nu pressen passe sit arbejde

Jens B. Frederiksen, landstingsmedlem og formand for Demokraterne
Onsdag d. 19. juni 2013

Aleqa Hammond (S) ville ikke debattere med mig i KNR. Hun ville diktere, hvad pressen skulle gøre. Nikku Olsen (PI) var utilfreds med KNR’s dækning af hans 1. maj-tale. Han truede derfor med at skære i KNR’s tilskud

§37: Aktindsigt

Jens B. Frederiksen, landstingsmedlem og formand for Demokraterne
Tirsdag d. 11. juni 2013

Reglerne om aktindsigt er helt klare: Den myndighed, der modtager en anmodning om aktindsigt skal hurtigst muligt tage stilling til anmodningen. Er en anmodning om aktindsigt ikke imødekommet eller afslået inden 10 dage efter, at den er modtaget, skal den der har anmodet om aktindsigt underrettes om grunden hertil.

Også KNR må tilpasse sig

Aqqaluaq B Egede, Landstingsmedlem for Inuit Ataqatigiit
Tirsdag d. 28. august 2012

Det er ikke rigtigt som påstået af KNR at finansieringen af KNR er dalende. I 2010 blev der bevilget 59,6 mio. kr. i 2011 61,5 mio. kr. og i 2012 62,5 mio.kr. Og i det fremlagte finanslovsforslag for 2013 er afsat 63,8 mio. kr. Det skal gøres klart, at der ved siden af førnævnte bevillinger, så har KNR fået en tillægsbevilling for at kunne dække ekstraordinære omkostninger

Endnu mere bekymrende

Per Berthelsen, landstingsmedlem, Siumut, politisk ordfører
Torsdag d. 26. april 2012

Mikkel Bjarne Lunds slet skjulte trussel: Hvis pressemeddelelsen i stedet skal forstås som en slet skjult trussel for at få Siumut og dig selv "endnu” mere i medierne, så virker det heller ikke. Tværtimod.

Nyhedsformidling: Filter eller sluse?

Per Berthelsen, landstingsmedlem, Siumut, politisk ordfører
Tirsdag d. 24. april 2012

Er medierne og ikke mindst KNR sat til at skulle være filter for nyheder i vort land, hvor den set med Siumut´s øjne burde være en sluse for samme. Er denne rolleindtagelse et bevidst forsøg på at agere politisk korrekt eller hvad?

Rent dansksprogede aviser

Jørgen Fleischer, Redaktør
Fredag d. 26. august 2011

Dansk er også eneherskende i vore aviser. En grønlandsk sproget journalist med respekt for sig selv kan ikke drømme om at skrive på sit modersmål. Af den grund af har vi i dag fra dansk til grønlandsk oversatte aviser.

Spørgsmål om "Stærke medier"

Andreas Uldum, landsstyremedlem for Finanser og Råstoffer, formand for Demokraterne
Tirsdag d. 14. juni 2011

Hvad er årsagen til, at man har fravalgt udenlandske eksperter i mediearbejdsgruppen? Til sammenligning har landsstyret i høj grad gjort brug af udenlandsk ekspertise i såvel Transportkommissionen som i Skatte- og Velfærdskommissionen.

Medierne er demokratiets fundament

Mediearbejdsgruppen
Onsdag d. 25. maj 2011

Indholdet i de trykte medier, i radio, i tv og på nettet er af afgørende betydning for demokratiets udvikling og trivsel i det grønlandske samfund. Medierne skal være kritiske og overvåge om politikere, myndigheder, institutioner, virksomheder og enkeltpersoner lever op til deres ansvar og følger spillereglerne i samfundet
Tilknyttede tekster:

Åbent brev til KNR Radioavisens redaktører

Inuit Ataqatigiit
Fredag d. 25. marts 2011

Nu er det så på sin plads at understrege over for pressen, at der rent faktisk er tredeling af magten i Grønland. Det betyder, at landsstyret har fået et mandat af Landstingett. Det er Landstinget i sidste ende, der afgør hvad der skal ske i Grønland.

Oppositionens avis

Andreas Uldum, landsstyremedlem for Finanser og Råstoffer, formand for Demokraterne
Niels Thomsen, Formand for Demokraterne
Onsdag d. 23. februar 2011

Vi skal på det skarpeste tage afstand fra AG’s postulat om, at Demokraterne er af den opfattelse, at ingen duer til noget. Det har vi aldrig nogensinde sagt noget som helst om, og vi må derfor betragte udsagnet som en del af AG’s politiske agenda om at få Siumut tilbage til magten

Aftale med rettighedsorganisationer i Grønland forlænges

Departementet for Kultur Uddannelse Forskning og Kirke
Torsdag d. 18. november 2010

De nævnte organisationer er alle private organisationer, der varetager rettighedsindehavernes interesser inden for en lang række kunst- og kulturområder.

Aktuelle politiske emner bør uddybes i KNR

Isak Hammond, Medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Torsdag d. 7. oktober 2010

Vi fra Inuit Ataqatigiit har en følelse af, at KNR har svært ved at leve op til sin placering som landets vigtigste nyhedsmedie, idet behandlingen af aktuelle politiske emner bliver behandlet meget lemfældigt – som om KNR er gået i dvale.

Fokus på medierne

Mimi Karlsen, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Fredag d. 28. maj 2010

Landsstyret har med landsstyremedlem Mimi Karlsen i spidsen taget initiativ til at få udarbejdet et forslag til en langsigtet mediepolitik.Landsstyret har nedsat en bred arbejdsgruppe, der skal undersøge mediernes vilkår og udarbejde forslag til en langsigtet mediepolitik.

Et angreb på demokratiet

Andreas Uldum, landsstyremedlem for Finanser og Råstoffer, formand for Demokraterne
Torsdag d. 14. januar 2010

Aktuelt har KNR besluttet at lukke ned for muligheden for at kommentere nyheder på sin hjemmeside. Det er en beslutning, som Demokraterne ser på med ærgrelse, da kommentarerne var med til at skabe debat, liv og dynamik på KNR’s hjemmeside. Men det er ikke noget, vi vil blande os i. KNR har foretaget en redaktionel beslutning og den har vi politikere bare at respektere uanset om vi er enige eller uenige. Alt andet vil være et angreb på en af demokratiets grundpiller – nemlig en fri og uafhængig presse.

Demokraternes ordførerindlæg ved 2. behandling af finansloven for 2010

Niels Thomsen, Formand for Demokraterne
Fredag d. 13. november 2009

I forrige uge foreslog vi fra Demokraterne en mediepulje. En pulje, hvor medierne kan søge penge til fremadrettede initiativer. Forslaget blev forkastet med begrundelser bundet i finansieringen. Jeg håber, at de øvrige partier kommer ud af busken og kommer med deres forslag til, hvordan vi kan være med til at løse de udfordringer, som medierne står overfor. Jeg må ærligt indrømme, at jeg indtil videre ikke har set et eneste konstruktivt forslag til, hvordan vi fremadrettet sikrer et mangfoldigt mediebillede – og jeg har slet ikke set eller hørt noget bud på, hvordan vi skal finde pengene til det.

Står fast på mediepulje

Niels Thomsen, Formand for Demokraterne
Tirsdag d. 10. november 2009

Derudover vil jeg da også betragte det som et fremadrettet tiltag, hvis et bygdekontor ansøgte om midler fra mediepuljen til at anskaffe sin en farveprinter, der kunne udskrive avisen i A3-format. Det ville sikre endnu hurtigere levering af aviser til yderdistrikterne – godt nok i at andet og mindre format end en normal avis, men til gengæld med helt friske nyheder

Forslag om en mediepulje

Jane Petersen, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Mandag d. 2. november 2009

Inuit Ataqatigiit mener at det er nødvendigt at reagere på Demokraternes forslag om en mediepulje. For det første er vi enige med Demokraterne når de siger at vi må finde en løsning. Men vi mener ikke at problemet bliver løst ved at skære KNR rent økonomisk, da denne i forvejen har en public service aftale der indebærer en lang række forpligtelser.

Millioner til medierne

Niels Thomsen, Formand for Demokraterne
Mandag d. 2. november 2009

Mediepuljen skal i 2010 være på seks millioner kroner, da det vil sikre, at alle byer i Grønland vil have mulighed for at søge tilskud til indkøb af en maskine, der kan trykke aviser som print-on-demand. En sådan maskine vil kunne anskaffes for omkring 300.000 kroner.

§36-spørgsmål: Stillingsannoncer i Sermitsiaq og AG - besvarelse

Palle Christiansen, Landstingsmedlem for Demokraterne
Onsdag d. 21. oktober 2009

Svar på spørgsmål til landsstyret vedr. stillingsannoncer for Grønlands Selvstyre

§36-spørgsmål: Stillingsannoncer i Sermitsiaq og AG

Malik Berthelsen, Borgmester i Qeqqata Kommunia
Siumut
Onsdag d. 7. oktober 2009

Hvis priserne er ens i grønlandske og danske aviser, bør vi som politikere være interesseret i at få pengene til at arbejde her i Grønland, i stedet for bare at sende dem ud af landet til Danmark.