NunaMinerals A/S offentliggør delårsrapport for 1. - 3. kvartal 2012

NunaMinerals forventer inden udgangen af regnskabsåret 2012, at udvide aktiekapitalen med indtil 9,99 % ved gennemførelse en rettet emission til markedskurs, forudsat at markedsforholdene og investor interesse tillader dette.

Tirsdag d. 13. november 2012
Nuna Minerals AS
Emnekreds: Efterforskning, Råstoffer.

NunaMinerals forventer inden udgangen af regnskabsåret 2012, at udvide aktiekapitalen med indtil 9,99 % ved gennemførelse en rettet emission til markedskurs, forudsat at markedsforholdene og investor interesse tillader dette.

Provenuet fra emissionen skal anvendes til finansiering af drifts- og efterforskningsaktiviteterne i 2013.

Ledelsen arbejder kontinuerligt på at sikre et tilstrækkeligt kapitalberedskab, der kan understøtte en fortsat udvikling af selskabets projektpipeline. I den forbindelse og under hensyn til selskabets likviditetssituation afdækkes løbende forskellige alternativer, herunder blandt andre mulighed for yderligere kapitaltilførsel eventuelt i forbindelse en parallelnotering af selskabets aktier på en international børs med fokus på mineralsektoren, indgåelse af partnerskaber, frasalg af projekter, og/eller yderligere tilpasning af projektpipeline og efterforskningsaktiviteter.

Læs mere her:
NunaMinerals AS delårsrapport for 1-3 kvartal 2012