Emne: Retsvæsenet

De fundne tekster vises i faldende dato-orden med de nyeste øverst

Handling frem for snak i både Grønland og i Danmark

Sara Olsvig, medlem af landsstyret og formand for Inuit Ataqatigiit
Aaja Chemnitz Larsen, medlem af Folketinget for Inuit Ataqatigiit
Torsdag d. 5. november 2015

Hvornår har et af de danske partier sidst af egen fri vilje kæmpet for flere kommunefogeder eller for flere midler til justitsområdet i Grønland? Det ville være et godt sted at starte.

Retssikkerhed for alle borgere - også for forbryderne

Aaja Chemnitz Larsen, medlem af Folketinget for Inuit Ataqatigiit
Torsdag d. 11. juni 2015

For at skabe den nødvendige balance i systemet er det i den ”nye” retsplejelov angivet, at det danske Justitsministerium kan antage en Landsforsvarer til at varetage opgaverne med uddannelse og rådgivning af forsvarene. Selvom, der nu er gået mere end 5 år siden loven er trådt i kraft, er der ikke udpeget en Landsforsvarer.

Der skal genoprettes en højere standard på anstalterne

Sara Olsvig, medlem af landsstyret og formand for Inuit Ataqatigiit
Torsdag d. 12. januar 2012

Høj og acceptabel standard på hele justitsområdet er stadig Danmarks ansvar, og et mål vi i fællesskab bør prioritere. Derfor er der brug for, at man i et samarbejde mellem grønlandske og danske myndigheder får afdækket hvad der bør prioriteres inden for de acceptable økonomiske rammer, og her bør problemerne i anstalterne klart være et af de områder der prioriteres højest.

Anklageskrifter skal oversættes

Ane Lone Bagger, Demokraternes medlem af Kommunalbestyrelsen i Qaasuitsup Kommunia
Torsdag d. 29. september 2011

I den forbindelse har vi noteret os, at afgående folketingsmedlem Lars-Emil Johansen har udarbejdet et ændringsforslag til retsplejeloven for Grønland, der vil sikre dette. Demokraterne hæfter sig ved, at forslaget er udarbejdet så sent, at det – selv hvis valget først var blevet udskrevet i oktober – ikke har haft en chance for at blive vedtaget.

Årsrapport for Retten i Grønland 2010

Retten i Grønland
Fredag d. 20. maj 2011

Årsskiftet 2009-2010 markerede den største ændring af den grønlandske retspleje siden 1950. Der blev blandt andet sagt farvel til Østre Landsret som ankeinstans, og et mere stringent retssystem blev budt velkommen. Et system, hvor alle sager - uanset type - som udgangspunkt starter ved de grønlandske kredsretter eller den nyetablerede retsinstans, Retten i Grønland, og slutter i Grønlands Landsret som eneste ankeinstans, hvis der ikke opnås en tredjeinstans bevilling fra procesbevillingsnævnet.
Tilknyttede tekster:

Reformen af det grønlandske retsvæsen

Kuupik Kleist, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Fredag d. 5. februar 2010

En del af den ”magt”, der i andre demokratiske samfund traditionelt betragtes som omfattet af ”den udøvende magt” eller regeringsmagten - politi og anklagemyndighed – varetages i grønlandsk sammenhæng af rigsfællesskabets myndigheder - og altså ikke af de grønlandske myndigheder under selvstyret. På tilsvarende måde er domstolene – som traditionel ”dømmende magt” - omfattet af rigsfællesskabets overordnede kompetence. Sådan vil situationen principielt være, indtil Grønland måtte beslutte en overtagelse af justitsområdet med tilhørende lovgivningsmæssig og administrativ kompetence – samt ikke at forglemme - overtagelse af de med justitsområdet forbundne omkostninger.

Ny retsinstans på Grønland

Danmarks Domstole
Onsdag d. 30. december 2009

Fra årsskiftet træder en ny reform af det grønlandske retsvæsen i kraft. Reformen betyder blandt andet en ny retsinstans kaldet Retten i Grønland, der fremover skal være første instans i vanskelige sager.

Ikke krav om at anklageskrift/ankemeddelelse skulle foreligge på grønlandsk, som var tiltaltes modersmål

Højesteret
Mandag d. 16. februar 2009

Højesteret udtalte, at der hverken af de gældende grønlandske regler eller af menneskerettig­hedskonventionen kan udledes et krav om, at et anklageskrift skal foreligge på tiltaltes mo­dersmål. Højesteret lagde til grund, at T1 forstod også den del af anklageskriftet, der alene forelå på dansk, og at ankemeddelelsen i forbindelse med forkyndelsen var blevet forklaret for T2 på grønlandsk.