Spørgsmål vedrørende landsstyrets henvendelse til den danske stat om udlændingeloven

Jeg ønsker med disse spørgsmål at afdække, hvordan udlændingeområdet håndteres idag, hvilke henvendelser landsstyret sender til den danske regering på vegne af vort land, og befolkningen.

Fredag d. 9. november 2012
Akitsinnguaq Olsen, medlem af Landstinget for Siumut
Emnekreds: Alcoa, Isukasia, Rigsfællesskab og selvstyre.

I medfør af § 37 i Landstingets forretningsorden fremsendes hermed følgende spørgsmål til
landsstyret:

Spørgsmål vedrørende landsstyrets henvendelse til den danske stat om udlændingeloven
  1. Hvornår henvendte landsstyret sig til den danske regering omkring udlændingeloven?
  2. Hvilke områder er der fokuseret på fra landsstyret omkring udlændingeloven?
  3. Hvordan lyder henvendelsen til den danske regering fra landsstyret, og hvilke andre eventuelle korrespondancer har været udvekslet mellem parterne?

    Hvornår påregner landsstyret at få klarlagt den videre behandling af henvendelsen til den danske regering omkring udlændingeloven, og hvem har det overordnede ansvar i dette område? Er det landsstyrets formand, landsstyremedlem for Erhverv, eller andre landsstyremedlemmer?
  4. Har landsstyret nogle bestemte områder som vil påvirke den viderebehandling af for eksempel storskalaprojekter?
  5. Såfremt landsstyret kan svare bekræftende på nogle af de ovenstående spørgsmål, hvilke overvejelser og tiltag giver det da anledning til i det hele taget, og for organiseringen af arbejdet i området af udlændingeloven, og hvem har de overordnede ansvar for udvekslingen af informationer med mere med den danske regering pva vort land?
  6. Hvilke ordninger påtænker landsstyret at fremvise for den grønlandske befolkning omkring deres overvejelser af, hvordan udlændinge området skal udvikles i dag og i fremtiden?

Begrundelse:
Jeg henviser til svaret fra landsstyremedlem for Erhverv under Landstingets spørgetime, og informationen om henvendelsen til den danske regering om udlændingeloven, som landsstyremedlem for Erhverv forklarede, at landsstyret har sendt til den danske regering, som landsstyremedlem for Erhverv sagde fra salen.

Jeg ønsker med disse spørgsmål at afdække, hvordan udlændingeområdet håndteres idag, hvilke henvendelser landsstyret sender til den danske regering på vegne af vort land, og befolkningen. Jeg ønsker ligeledes at befolkningen får mulighed for at få klar indsigt i de forhold, der gælder arbejdsmarkedsområdet, og beskæftigelsesområdet, og samfundsstrukturen i dag og i nær fremtid.