Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks indsats i Arktis

Beretningen viste, at ansvaret for de indsatser, som de danske myndigheder løser, var klart fordelt, om end ansvaret for SAR-operationer i visse tilfælde kunne præciseres.

Onsdag d. 5. marts 2014
Rigsrevisionen
Emnekreds: Arktis, Rigsfællesskabet, Sikkerhed til søs.

Rigsrevisionen afgav i september 2013 en beretning om Danmarks indsats i Arktis. Be­retningen handlede om de danske myndigheders indsatser for sikker sejlads, SAR-bered­skabet samt havmiljø og havmiljøberedskab i rigsfællesskabets dele af Arktis, dvs. Færøer­ne og Grønland. Rigsrevisionen igangsatte undersøgelsen på eget initiativ i september 2012 som led i en fælles undersøgelse med rigsrevisionerne i de øvrige medlemslande fra Ark­tisk Råd. Formålet med undersøgelsen var at vurdere, om de danske myndigheders ansvar for indsatserne i rigsfællesskabets dele af Arktis var klart fordelt, og om indsatserne svare­de til risikoen ved den øgede sejlads i området.

Beretningen viste, at de danske myndigheder varetager en lang række opgaver i rigsfælles­skabets dele af Arktis. Mange af opgaverne løses under vanskelige klimatiske forhold og over store geografiske afstande. Beretningen viste, at ansvaret for de indsatser, som de danske myndigheder løser, var klart fordelt, om end ansvaret for SAR-operationer i visse tilfælde kunne præciseres. Indsatserne svarede ikke i alle tilfælde til risiciene ved den øge­de sejlads i de grønlandske farvande.

Læs hele notatet her
Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks indsats i Arktis