Indsigt: Selvstyre på Grønland og Bornholm

Selvstyre på Grønland og Bornholm

25/11 skal grønlænderne stemme om den nye selvstyreaftale. I den indgår bl.a. grønlændernes ret til at anmode om fuld selvstændighed, når de føler sig klar til det.

Lørdag d. 8. november 2008
Ole Pedersen, tidl. skoleder i Grønland  
Emnekreds: Rigsfællesskabet, Selvstyre, Selvstyreafstemning.

Jyllands Posten 8. november 2008

Hus i Ilimannaq februar
(foto an)
25/11 skal grønlænderne stemme om den nye selvstyreaftale. I den indgår bl.a. grønlændernes ret til at anmode om fuld selvstændighed, når de føler sig klar til det.

Man må undres over, at der juridisk og folkeretligt er belæg for, at en for tiden siddende dansk borgerlig regering med opbakning fra flere partier i Folketinget uden videre kan vedtage en sådan aftale.

Øen Grønland er et område, der efter grundloven indgår i den danske stat på lige fod med f.eks. Fyn og Bornholm. Vil det så sige, at disse øer har samme muligheder med hensyn til råstofindtægter og fremtidig udskillelse af riget som suveræne stater?

Grønlænderne er efter grundloven og folkeretligt et inuit-mindretal inden for det danske riges grænser. Hvordan kan statsministeren da tale om "vore to folk"? Så vidt jeg ved, er inuit et folk, der bebor store dele af Canada, Alaska og en lille del af Grønland, og derfor kan grønlænderne i sig selv ikke kaldes et folk.

Bornholmere er et folk
Paradoksalt nok kan bornholmerne derimod betragtes som et folk, idet de er efterkommere af burgunderne, et folk, der er kendt over hele Europa, og som er udgået fra Bornholm. Det latinske navn for Bornholm er da også Burgundia. Når statsministeren altså besøger Bornholm, kan han med rette tale om "vore to folk" og med "dyb respekt for folkenes selvbestemmelsesret" stille bornholmerne et selvstyre i udsigt.

Skulle der i fremtiden vise sig at være værdifulde råstoffer på og omkring Bornholm, hvad der er noget, der tyder på, må den siddende regering altså indstille sig på, at bornholmerne ligesom grønlænderne vil have det hele for sig selv og derfor fremsætte krav om selvstændighed.

Lidt humoristisk sagt kan dette altså i sin yderste konsekvens føre til, at andre øer i det danske rige får samme idé som grønlænderne, med den følgevirkning, at riget splittes, og at statsministerens "Danmark" til slut kun består af Slotsholmen. Christian IV kunne ikke have gjort det bedre.

Lidt humoristisk sagt kan dette altså i sin yderste konsekvens føre til, at andre øer i det danske rige får samme idé som grønlænderne.