Emne: Sådan set


Kongeriget Grønland

Anders Nilsson, Redaktør for Kamikposten.dk
Mandag d. 1. april 2013

Kalaallit Nunaat (det nye navn for det tidligere Grønland) indleder selvstændigheden med en formue på 780 milliarder kroner.

Fra de indre linjer

Anders Nilsson, Redaktør for Kamikposten.dk
Søndag d. 31. marts 2013

Jeg har i de sidste dage overvejet at lukke ned for Kamikposten. Det er simpelt hen blevet for deprimerende. Stod det til min familie, så var den blevet lukket for længe siden.

Uden hinanden er vi intet – Uden fællesskabet kan vi ikke udvikle os

Naaja Nathanielsen, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Fredag d. 6. januar 2012

Fra vores land har vi en god udkigspost mod resten af verden. Vi lever i et samfund, der er fri for de store spændinger. Krig, terrorhandlinger og ekstrem fattigdom er ikke noget vi kender til. Heldigvis! Vi lever i et samfund, der er forholdsvist trygt og forudsigeligt.

På tynd is

Anders Nilsson, Redaktør for Kamikposten.dk
Torsdag d. 22. december 2011

Når medlem af landsstyret, Jens B. Frederiksen, i et par sager i den sidste tid har bevæget sig ud på tynd is, så skyldes det ikke global opvarmning, men dårlig juridisk rådgivning.

En overtrædelse af straffelovens racismeparagraf

Anders Nilsson, Redaktør for Kamikposten.dk
Mandag d. 14. november 2011

Foreningen Færøske Børn støttes fremover permanent med seks mio. kr. årligt fra 2013. Det færøske Hus i Esbjerg får en permanent bevilling fra 2012 på en halv million kroner årligt.
Tilknyttede tekster:

Samtale som jeg forestiller mig den kunne forløbe mellem Villy og Kuupik

Søren Vestergaard Mikkelsen
Tirsdag d. 1. november 2011

Jamen det var jo før jeg fik overdraget posten som udenrigsminister og minister for Arktis – glem ikke det.

Uden at mærke noget på krop og sjæl

Anders Nilsson, Redaktør for Kamikposten.dk
Mandag d. 10. oktober 2011

Det vil derfor være relevant at overveje, om ikke den langsigtede og stabile finansiering af de sociale tiltag som Sara Olsvig foreslår, bør tilvejebringes efter et princip om, at pengene følger klienten. Således at udgifter til sociale tilflyttere fra Grønland finansieres af den grønlandske hjemkommune, indtil tilflytteren kan klare sig i Danmark uden hjælp fra det offentlige. Det ville sætte en stopper for kassetænkning og systemskabt eksport af tunge sociale klienter til Danmark.

En ny blomst i evighedsbuketten

Anders Nilsson, Redaktør for Kamikposten.dk
Søndag d. 9. oktober 2011

Den offentlige debat i Grønland har sin egen buket af evighedsblomster: Emner, der kan hives frem når som helst. Indholdet er det samme, konklusionerne er de samme. Men til forskel fra rigtige evighedsblomster, så er disse blomster ikke til pynt. De er giftige, og giften er ofte rettet mod Danmark, USA eller hele den store verden uden for Grønland – der hvor al ondskab kommer fra

Løgnagtig, grisk og småt begavet

Anders Nilsson, Redaktør for Kamikposten.dk
Mandag d. 12. september 2011

Jeg har i nogle år troet, at politik i Grønland var bunden – det tror jeg ikke længere.

I morgen flyttes aben, og det bliver strafbart ikke at fodre den

Anders Nilsson, Redaktør for Kamikposten.dk
Tirsdag d. 9. august 2011

Hvorfor er dét, der i alle andre udviklede samfund er en offentlig opgave, nu i det selvstyrede Grønland blevet en arbejdsgiveropgave?

Muligheden for at græde i kor

Anders Nilsson, Redaktør for Kamikposten.dk
Mandag d. 20. juni 2011

Foreningen af juridisk Faderløse kunne naturligvis beslutte at arbejde for at bedre børns vilkår i al almindelighed. Herunder bedre vilkårene for de mange børn, der lever under kår så ringe, at deres højeste ønske er, at de slipper væk fra deres mor og at de aldrig havde lært deres far at kende. Altså børn, der ikke kun ønsker at være juridisk faderløse, men på alle måder både fader- og moderløse.

En asocial skatteudgift

Anders Nilsson, Redaktør for Kamikposten.dk
Torsdag d. 10. marts 2011

Arbejdsgiverbetalte feriefrirejser for hele familien fungerer som et socialt pigtrådshegn mellem de lønmodtagere, der har fået presset dette "personalegode" ind i deres overenskomst, og alle andre i befolkningen - herunder ikke mindst frierhververne, som for eksempel fisker- og fangerfamilier med meget lave indkomster. Hvorfor nævnes det kun med et enkelt ord på side 354 i Velfærds- og skattekommissionens betænkning? Når det ikke er en sag, der bliver gravet i, så er forklaringen, at en beskatning vil ramme både politikere, embedsmænd og ikke mindst "den fjerde statsmagt" - journalisterne. Så det skal der ikke snakkes højt om. Feriefrirejser bør naturligvis beskattes som almindelig A-indkomst.
Tilknyttede tekster:

Anbringelse på ubestemt tid

Anders Nilsson, Redaktør for Kamikposten.dk
Torsdag d. 20. maj 2010

I stedet for ret tidligt (i 1950-1960’erne) at erkende, at der var forbrydelser så grove, at man skulle straffes og isoleres fra det omgivende samfund med en fængselsdom, så greb man i det grønlandske retsvæsen til udvejen med at erklære særligt grove forbrydere for utilregnelige, så de kunne idømmes en anbringelse på ubestemt tid.

Rossens og Johansens klarsyn

Anders Nilsson, Redaktør for Kamikposten.dk
Tirsdag d. 2. februar 2010

Hvad ville man i Grønland sige, hvis der i Landstinget sad to medlemmer som var valgt i Danmark, og som brugte deres stemmer til at vælte et landstyre med et grønlandsk flertal bag sig, til fordel for et landsstyre som kom til at sidde på de to danske medlemmers nåde og barmhjertighed?

Sproget kan være et listigt redskab

Anders Nilsson, Redaktør for Kamikposten.dk
Onsdag d. 6. januar 2010

Grønland har "dødsdømt" to truede sprog ved at omdefinere dem til dialekter.

Boligbomben – kommentar til Kuupik Kleists nytårstale

Anders Nilsson, Redaktør for Kamikposten.dk
Søndag d. 3. januar 2010

Det ligner en kraftig bordbombe – eller måske snarere en krysantemumbombe - og den vil i nær fremtid komme til at stå midt på forhandlingsbordet, med landsstyret på den ene side og kommunerne på den anden side. Klar til affyring. Husk beskyttelsesbriller :-)

”Den grønlandske holdning" til CO2-udslippet førte til COP15-sammenbruddet

Anders Nilsson, Redaktør for Kamikposten.dk
Lørdag d. 19. december 2009

Hvorfor er det kun den grønlandske gruppe ud af disse 18.000 grupper, der skal have lov til at mangedoble CO2-uslippet for at hæve levestandarden? I Grønland er levestandarden i forvejen højt hævet over den, der findes i Indien (og i Kina).

Danmark, sig undskyld

Anders Nilsson, Redaktør for Kamikposten.dk
Torsdag d. 20. august 2009

Danmark undskylder over for det grønlandske folk, at vi ikke i sin tid modsatte os et forslag om at give en gruppe underprivilegerede børn, som levede på kanten af samfundet, chancen for en social opstigning. Forslaget opstod i Grønland og blev behandlet og godkendt i Grønlands Landsråd, så vi handlede i god tro og tillid til at det var et gennemtænkt forslag uden forudseelige negative bivirkninger. I dag kan vi se, at Danmark aldrig skulle have støttet det forslag

Tyveri af et logo eller ”Grønland i en nøddeskal

Anders Nilsson, Redaktør for Kamikposten.dk
Torsdag d. 13. august 2009

Jeg er blevet beskyldt for at stjæle - derfor denne beretning om varden fra www.atagu.gl

"Den danske stat brugte grønlandske børn som forsøgskaniner"

Anders Nilsson, Redaktør for Kamikposten.dk
Mandag d. 10. august 2009

Historien kan bruges. Nogle vil have undskyldninger, andre vil have erstatninger. Nogle mener bare, at Danmark er et kolonialistisk lorteland og andre har en interesse i at ”dokumentere” at Danmark har behandlet grønlænderne lige så skidt som de behandler de afviste irakiske asylansøgere. Og så er der selvfølgelig filmfolkene, der gerne vil skrue forventningerne op i højeste gear til deres kommende film. Under sådanne betingelser har sandheden trange kår.

Fup eller fakta?

Anders Nilsson, Redaktør for Kamikposten.dk
Torsdag d. 7. maj 2009

I Ilulissat foregår det på den måde, at hun bringer folk til Ilulissat, der aldrig har set større klumper is, end dem, der sejler rundt i en whiskysjus. Når de så står på dækket af en 30 fods kutter og må lægge nakken tilbage for at se op til toppen af en skosse, der er tyve minutter om at glide forbi, så har de virkeligt lært lektien: Isen smelter og jorden går snart under.

Pinlig indpakning

Anders Nilsson, Redaktør for Kamikposten.dk
Lørdag d. 2. maj 2009

Den 1. Maj 2009 sendte DR1 Vita et dejligt interview med Niels Ole Jensen, der er souschef i det Grønlandske Hus i København. Niels Ole Jensen er grønlænder, men har efter eget valg bosat sig i Danmark. Han fortæller om sin opvækst i Grønland og sit liv både i Grønland og i Danmark. Han er en god og tænksom fortæller. OBS: Teksten på DRs hjemmeside er nu rettet, så den er kommet i god overensstemmelse med det, der siges i interviewet :-)

Noget om smartness

Anders Nilsson, Redaktør for Kamikposten.dk
Søndag d. 26. april 2009

For fiskeren Kjeld går det kun ud på at lave rødspætter ud af makrel. Men der er mange andre former for smartness, der er langt mere alvorlig – noget af det er endda forbryderisk udspekuleret.