Hvis Grønland og Færøerne bliver selvstændige vil det så forbedre Danmarks økonomi

For grønlandsk økonomi vil selvstændighed uden bloktilskud være en uoverskuelig katastrofe. Landsstyret vil være bankerot efter 2½ måned og samfundet vil gå i opløsning med hungersnød, arbejdsløshed, menneskeflugt og hvad der plejer at følge af vold og kriminalitet, når samfund stopper med at fungere

Mandag d. 5. april 2021
Henrik Forsberg
Emnekreds: Foder til læseheste, Folkeoplysning, Rigsfællesskab og selvstyre, Selvstændighed, Økonomi.

Indholdsfortegnelse:
Bloktilskud, andre tilskud og EU-tilskud
Tilskuddenes vægt i økonomien
60% reduktion i købemulighederne
Grønlandsk fiskeri indtjener ca. 14 milliarder på fisk og andet solgt til Danmark.


Det vil påvirke dansk økonomi negativt i et begrænset omfang!

For Færøerne vil der ikke være den store forskel, bortset fra at færøsk samfundsøkonomi vil få en lavere score, så lån vil blive dyrere, når de erklærer sig selvstændige. Færøerne vil formodentlig allerede i dag kunne undvære bloktilskuddet uden det vil gøre den store forskel.

For Grønlands økonomi vil manglende bloktilskud (uanset selvstændighed eller ej) være en katastrofe for selvstyret og alle borgere samt virksomheder. Hjemmestyret i Grønland lavede (før det blev selvstyre) en pengestrømsanalyse mellem Grønland og Danmark. Hovedtrækkene gælder stadig og med de seneste tal er situationen løst opridset som følger:

Bloktilskud, andre tilskud og EU-tilskud
Grønlands Landskasse modtager ca. 4 milliarder årligt fra Statskassen som bloktilskud, andre tilskud og EU-tilskud.
 • Statskassen vil spare de penge, hvis tilskuddene stoppes ved selvstændigheden.
 • Landskassen vil mangle 56 % af sine samlede indtægter, hvis tilskuddene stopper.
 • Landskassen vil yderligere mangle 1,5 milliarder, hvis samfundsopgaver fortsat skal udføres som de bliver udført af den danske stat.

Tilskuddenes vægt i økonomien
Tilskuddene danner grundlag for anslået 70% af den samlede produktion i Grønland (BNP).
 • Så bortfalder tilskuddene, vil alle private og virksomheder miste omkring 60% af deres indtjening.
 • Derefter reduceres skatteindtægterne til Grønlands landskasse, så landskassen vil mangle yderligere anslået 15%.
 • Grønlands landskasse garanterer for lån med en gældsbyrde på omkring 20% af landskassen (selv om mange af lånene er placeret i selvstyreejede selskaber), og den forpligtigelse formindskes ikke ved selvstændighed eller fjernelse af tilskud.

60% reduktion i købemulighederne
Den tabte grønlandske indtjening vil reducere købemulighederne med cirka 60 %, da der ikke er nogen penge at købe for i det grønlandske samfund.
 • Grønland køber varer i Danmark for omtrent 12 milliarder, men vil ikke have pengene til at købe for efter tilskuddet forsvinder.
 • Danske virksomheder vil miste i omegnen af 70% af deres indtjening fra Grønland. Men da det udgør mindre end 1% af den samlede indtjening i Danmark, vil det kun ramme nogle få virksomheder, og de fleste vil slet ikke kunne mærke nogen forskel.
 • Revenuet til Statskassen vil af samme årsag reduceres med langt under 1%, hvis tilskuddene forsvinder.
 • Anslået vil 4.000 danskere miste deres job i forbindelse med manglende eksport og ophøret af samfundsopgaver, der i dag udføres i Grønland eller for Grønland af den danske stat (undervisning, forsvar, retsvæsen med mere).

Grønlandsk fiskeri indtjener ca. 14 milliarder på fisk og andet solgt til Danmark.
 • Fiskeriet vil principielt kunne fortsætte, hvis den nuværende overfiskning stoppes i tide, ellers forsvinder indtægten uanset selvstændighed eller ej.
 • Realistisk vil dog fiskeriet stagnere, for der vil ikke være råd til vedligehold, løn, familier vil ikke have råd til boliger og der vil mangle uddannede, som flygter.
 • Selvstyret vil formodentlig nationalisere private fiskevirksomheder i et forsøg på at skaffe flere penge direkte til landskassen frem for at nøjes med beskatningen.

Man kan diskutere procentsatser og beløbene ved en selvstændighed uden tilskud, men de årlige hovedtræk er helt sikre, hvis tilskuddet fjernes eller reduceres, uanset om Grønland er selvstændigt eller ej:
 • ca. 5 mia. sparer statskassen på bloktilskud og aktuelle opgaver i Grønland, hvilket er en ubetydelig besparelse
 • ca. 2 mia. mister danske virksomheder på indtjening fra Grønland, hvilket er et ubetydeligt tab.
 • Dansk skatteindtægt vil blive reduceret med ca. 15 millioner, hvilket er en uvæsentligt reduktion.
 • ca. 4000 danskere vil miste deres job, hvilket er trist men overkommeligt.
 • ca. 8 mia. mister Landskassen i indtægter, der reduceres med 70%, hvilket lyder helt umuligt.
 • måske 7 mia. mister grønlandske virksomheder og private af indtjeninger, hvilket vil medføre halvering af af indtægter og dermed reduceret handlemuligheder.
 • omtrent 20.000 grønlændere vil miste sit arbejde i et samfund med en arbejdsstyrke på cirka 35.000.

For dansk økonomi vil selvstændighed uden bloktilskud derfor være en lille ulykke og for statskassen vil det være en ubetydelig gevinst.

For grønlandsk økonomi vil selvstændighed uden bloktilskud være en uoverskuelig katastrofe. Landsstyret vil være bankerot efter 2½ måned og samfundet vil gå i opløsning med hungersnød, arbejdsløshed, menneskeflugt og hvad der plejer at følge af vold og kriminalitet, når samfund stopper med at fungere.