Vi bør ikke afstå Grønland

Grønland udgør arealmæssigt 98 pct. af det danske rige, og 25.000-30.000 mennesker har stemt for, at Grønland i fremtiden skal være uafhængigt og selvstændigt. De sidste 5,3 mio. danskere er ikke blevet spurgt

Onsdag d. 10. december 2008
Ulf Thorup, direktør
Emnekreds: Rigsfællesskabet, Selvstyre.

25/11 blev der holdt folkeafstemning i Grønland, hvor et flertal på 75,5 pct. ud af en stemmeprocent på 72 stemte for selvstyre.

Danmark har hermed opgivet ethvert krav på rigdomme i undergrunden i Grønland fra det tidspunkt, da Grønland selv vælger at stå på egne ben. Indtil da skal de danske skatteydere fortsat betale 3-4 mia. kr. årligt i bloktilskud til den grønlandske befolkning.

Hvad er det egentlig, vi har gang i?

Grønland udgør arealmæssigt 98 pct. af det danske rige, og 25.000-30.000 mennesker har stemt for, at Grønland i fremtiden skal være uafhængigt og selvstændigt. De sidste 5,3 mio. danskere er ikke blevet spurgt.

Berøringsangst
Statsministeren hævder, at der er bred opbakning i Danmark til, at Grønland bliver selvstændigt, men jeg forstår ikke, hvorfor der ikke er holdt en folkeafstemning i resten af Danmark, når vi gennemfører den arealmæssigt største suverænitetsafgivelse i hele det danske kongeriges historie.

Grønland har været håndteret med berøringsangst af de danske politikere i årevis; man har indført et hjemmestyre, som ikke fungerer i praksis, men i stedet er korrupt, gennemsyret af nepotisme og vennetjenester.

Den grønlandske befolkning halter voldsomt bagud, når det gælder sundhed, uddannelse og kriminalitet. Den grønlandske befolkning er for lille, for dårligt uddannet og for fattig til at administrere det grønlandske territorium.

Det korrupte socialistiske system i Grønland er en hindring for udviklingen på Grønland; det samme er et misforstået krav om, at undervisningssproget og sproget i administrationen fortrinsvis skal være grønlandsk.

Grønland behøver at være en del af en større helhed politisk, økonomisk, militært, uddannelsesmæssigt og kulturelt.

Grønland er en del af Danmark, og Danmark er en del af Grønland. Hvis Grønland bliver selvstændigt, vil det behøve andre lande til at udvikle og beskytte sit territorium. USA, Canada, Rusland og Norge er kandidater. Med den korrupte mentalitet blandt grønlandske politikere kan man kun gisne om, hvem der hurtigst får fodfæste af disse nationer.

Imod danske interesser
Fremtidige fund af råstoffer på Grønland vil kunne være af stor værdi for Danmarks økonomi. Sikkerhedsmæssigt og geopolitisk har Grønland stor værdi. Hvis klimaet bliver varmere, vil denne værdi øges i takt med, at vandene omkring Grønland kan besejles; det er derfor i direkte modstrid med Danmarks interesse at lade Grønland blive selvstændigt.

Ingen danske politikere ønsker tilsyneladende at debattere Grønland - den danske befolkning forventes tilsyneladende uden sværdslag eller protest at opgive Grønland.

To folketingsmedlemmer fra Grønland kan fortsat være tungen på vægtskålen i et svagt dansk folketing, som ikke kæmper for Danmarks interesser.

Bragt i Jyllandsposten 9. december 2008