Ingen parsejlads i grønlandske farvande

Stærke kræfter har gennem et stykke tid forsøgt at få indført regler om konvojsejlads i isfyldte farvande gennem IMO (Den Internationale Maritime Organisation). Turistbranchen frygter, at det vil betyde en stor nedgang i antallet af krydstogtsskibe, hvis sådanne regler bliver indført.

Torsdag d. 8. marts 2012
Jens B. Frederiksen, landstingsmedlem og formand for Demokraterne
Emnekreds: Politik, Sikkerhed til søs, Turisme.

Landsstyremedlem for Infrastruktur Jens B. Frederiksen har haft et positivt møde med den danske erhvervs- og vækstminister, Ole Sohn, hvor parterne enedes om, at sikkerhedsreglerne for krydstogtssejlads i de grønlandske farvande som udgangspunkt er i orden.

Der er helt forståeligt stor debat om sikkerheden til søs. Ingen ønsker at se katastrofer, som den vi i januar oplevede i Italien, hvor krydstogtskibet Costa Concordia forliste og foreløbigt 25 mennesker mistede livet.

Sikkerhedsdebatten i relation til krydstogtssejlads i vore egne isfyldte farvande har i længere tid drejet sig om, hvorvidt der skal indføres såkaldt konvojsejlads, der helt konkret betyder, at mindst to krydstogtsskibe skal følges ad med henblik på at kunne hjælpe hinanden i en katastrofesituation.

Stærke kræfter har gennem et stykke tid forsøgt at få indført regler om konvojsejlads i isfyldte farvande gennem IMO (Den Internationale Maritime Organisation). Turistbranchen frygter, at det vil betyde en stor nedgang i antallet af krydstogtsskibe, hvis sådanne regler bliver indført. Landsstyret har stor forståelse for branchens bekymring, og det har Jens B. Frederiksen gjort klart over for den danske erhvervs- og vækstminister Ole Sohn.

”Vi synes, at det er en rigtig dårlig idé, der vil være til stor skade for den krydstogtsturisme, vi har opbygget her i landet. Man kunne frygte, at regler om parsejlads vil betyde, at krydstogtsselskaberne simpelthen bliver væk fra grønlandske farvande, og det vil være rigtig skidt for vores turistbranche,” siger Jens B. Frederiksen og påpeger, at vores sikkerhedsregler allerede er meget skrappe.

”Så sent som i 2009 strammede vi reglerne for sejlads i vore farvande. De skærpede regler betyder blandt andet, at skibene skal være isforstærkede og anvende isprojektører om natten. Derudover skal skibene have en navigatør om bord, der har erfaring med sejlads i arktiske farvande.”

Ole Sohn udviste på mødet forståelse for de grønlandske synspunkter, og erklærede sig enig i, at de foreslåede regler om parsejlads ikke er nødvendige i øjeblikket. Parterne blev dog samtidig enige om at fortsætte det gode og kontinuerlige samarbejde med at sikre det bedst mulige beredskab med henblik på konstant at optimere sikkerheden til søs. Dette både i relation til det nationale beredskab og det internationale samarbejde i Arktisk Råd.

”Jeg er glad for, at vi er enige om, at parsejlads ikke skal indføres, og at en unødig skærpelse ville være til stor skade for vores krydstogtsindustri,” forklarer Jens B. Frederiksen.

Læs også
Landsstyret går ikke på kompromis