Grønland moderniseres

De nye Folk i Grønlands Styrelse har Fart paa for at hjælpe Grønland fremad. Der skal bygges deroppe til Sommer - og bygges meget. Det Sted, man har udvalgt til en Slags Erhvervscentrum, er Narsak ved Grønlands Sydspids

Mandag d. 31. august 2020
Ugens Nyheder, Folkebladet for Kristendom og Nyhed
Emnekreds: Skrevet om Grønland.


De nye Folk i Grønlands Styrelse har Fart paa for at hjælpe Grønland fremad. Der skal bygges deroppe til Sommer - og bygges meget. Det Sted, man har udvalgt til en Slags Erhvervscentrum, er Narsak ved Grønlands Sydspids.

Her bygges først og fremmest en stor Hermatikfabrik, som bliver el Millionforslagene og først kan ventes i Brug i 1950. I Narsak anlægges tillige et Rejekogeri, da Fiskeribiologerne har konstateret Rejer i Massevis ud for Kysten her.

Rejekogeriet faar en Kapacilet paa 3000 Daaser om Dagen. Uhm! - Samtidig flyttes Faareslagteriet hertil fra Julianehaab, Og det er Tanken i den korte Sæson at fremstille i Daaser røget Lammelaar, Leverpostei, Kødpølse, Kød i egen Kraft og Blodbudding. Faarebestanden er nu oppe paa ca. 20.000 Moderfaar og af de 12.000 Lam, som blev slagtet sidste Aar, gik de 4000 til selve Landet, medens de 8000 gik til Eksport. Avlen skal yderligere fremmes, og man regner at oparbejde aarlig 10,000 Lam i Konserves.

Narsak bliver helt igennem det moderne Erhvervscentrum, ogsaa Pelsdyravlen flyttes hertil, idet Godthaab har vist sig mindre velegnet. Det er Meningen at opføre 300 Avlsbure for Ræve og 500 Bure for Mink.

Føden til Dyrene skal skaffes fra Affaldet ved Hermatikfabrikken.

Ydermere udvider alle Fiskehusene i de forskellige Udsteder og ny bygges. Det bliver moderne Anlæg med indlagt Vand, saa de grønlandske Kvinder ikke længere skal staa i Strandkanten og vaske Fisken ud, og der bliver Hængebaner, saa Fisken kan køres ind fra den ene Side og Saltet fra den anden. Grønlandsk Salt-Fisk er meget fin og har tilført os et udenlandsk Valutabeløb paa for over 10 Mill. Kroner.