Aftale om satspuljen på det sociale område for 2011

Med de afsatte midler sikrer satspuljepartierne midler til at videreføre og forankre indsatsen samt de gode erfaringer hos en række frivillige organisationer, herunder for udsatte grønlændere og børn af misbrugere.

Torsdag d. 28. oktober 2010
Socialministeriet
Emnekreds: Grønlændere i Danmark, Sociale spørgsmål.

Partierne er enige om fordelingen af satspuljen for 2011 på det sociale område. Det betyder blandt andet en styrkelse af de frivillige organisationer og foreningers arbejde.

En satspuljeaftale for næste år, 2011, er forhandlet på plads. Partierne bag satspuljeforliget er: Venstre, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Kristendemokraterne. I alt er der i satspuljen for 2011 afsat en milliard kroner over de næste fire år.

En væsentlig styrkelse af de frivillige organisationer og foreningers arbejde i Danmark er ét af hovedpunkterne. De frivillige organisationer får godt 120 millioner kroner over de næste fire år til at videreføre og forankre den indsats, de gør. Desuden afsættes der 30 mio. kr. til udviklingsinitiativer. Samtidig styrker aftalen yderligere det frivillige initiativ og virkelyst gennem en civilsamfundsstrategi til 100 millioner kroner over de næste fire år.

Hjemløse og udsatte bliver tilgodeset med 40 millioner kroner over de næste fire år. Det svarer til, at der kan skabes 60- 70 skæve boliger årligt til denne gruppe af udsatte.

En psykiatriaftale skal gavne den sociale indsats for børn, unge og voksne med sindslidelser og psykiske vanskeligheder. Aftalen løber de næste fire år og vil i alt koste 336 millioner kroner.

Overgangen til voksenlivet kan være svær for børn, som har været anbragt uden for hjemmet. Derfor afsætter partierne 90 millioner kroner til efterværn – som er forskellige former for hjælp og støtte til tidligere anbragte børn, der er fyldt 18 år.

Partierne er også enige om at afsætte 20 mio. kr. til at hjælpe udsatte prostituerede de næste fire år. Pengene skal blandt andet anvendes til at etablere et bofællesskab for hårdt belastede kvinder fra f.eks. narkoprostitutionsmiljøet. Bostedet skal have tilknyttet støttekontaktpersoner, der også skal lave opsøgende arbejde blandt gadeprostituerede. En del af pengene skal bruges til at støtte kvinder, der er på vej ud af prostitution.

Desuden er der de næste fire år afsat 80 mio. kr. til kampen mod menneskehandel, 42 mio. kr. til anbragte børn med handicap og 15 mio. kr. til at styrke indsamling af viden på handicapområdet.

Det bemærkes, at der ikke er en samlet satspuljeaftale før de decentrale delaftaler er bekræftet på et centralt møde i Finansministeriet.

Læs mere her:
Aftale om satspuljen på det sociale område for 2011-2014
Aftale om satspuljen på det sociale område for 2011-2014 tabel