Indsigt: Ældre og arbejdsindkomster

Ældre og arbejdsindkomster

Som det er nu har vi økonomisk ikke råd til at sætte grundbeløbet op for socialpensionen til de kommende mange pensionister, vi ved at der om bare 25 år skal 3 erhvervsaktive for at skaffe pension til en pensionist. Det er en umulig opgave for vores kommende unge erhvervsaktive, hvis vi ikke starter med at gøre noget nu.

Mandag d. 25. oktober 2010
Astrid Fleischer Rex, Medlem af Grønlands Landsting for Demokraterne
Emnekreds: Efterårssamling 2010, Socialt ansvar.

Indholdsfortegnelse:
Retten til pension
Private opsparinger
Pensionsalderen


Fiskenæsset 1969 (an)
Forslag til forespørgselsdebat om alderspensionen og de ældres adgang til arbejdsindkomster ud over pensionen, således at der med det formål gives mulighed for at hæve indkomstsgrænsen til mindst det dobbelte.
(landstingsmedlem Aqqaluaq B. Egede, Inuit Ataqatigiit)

Demokraterne glæder sig over vi her i Grønland får flere og flere sunde og raske ældre som med andre ord kan kaldes det grå guld.

Vores ældre i dag vil ikke kun sidde derhjemme eller på plejehjem og blive tilskuere til udviklingen. Vores ældre i dag forlanger at være med i den moderne hverdag, arbejdslivet, de sunde fritidsinteresser og de vil engagere sig i landets udvikling.

Vores nuværende love og bestemmelser som angår de ældres hverdag, passer derfor ikke til vores nuværende ældres alderdomsopfattelse.

Derfor er det på tide, at vi politikere sætter retningslinjer for et hverdagsliv for ældre som passer til år 2010. I dag er der pensionister, som får pension fra deres faglige organisationer men de allerfleste pensionister i vores land får endnu en socialpension. Det er på tide, at vi for alvor oplyser borgerne om mulighederne for private pensionsopsparinger og får indført forskellige ordninger i de nærmeste år. Derudover må vi se på de nuværende pensioner og pensionsalderen.

Som det er nu har vi økonomisk ikke råd til at sætte grundbeløbet op for socialpensionen til de kommende mange pensionister, vi ved at der om bare 25 år skal 3 erhvervsaktive for at skaffe pension til en pensionist. Det er en umulig opgave for vores kommende unge erhvervsaktive, hvis vi ikke starter med at gøre noget nu.

Retten til pension
Når man har slidt og slæbt et helt liv, er det kun velfortjent for vores ældre, at de får lov til at nyde deres otium under så optimale forhold som muligt. Ikke alle steder i vores land får de ældre en behandling, som er rimeligt. Disse skævheder skal rettes op.

Hos Demokraterne mener vi at alderspensionens grundbeløb skal være en ret. En ret der skal udbetales uafhængigt af anden indkomst, såsom ægtefælles indkomst, egen pensionsopsparing eller egen arbejdsindkomst. Alderspensionens grundbeløb skal komme til udbetaling på baggrund af fødselsdato og intet andet.

Private opsparinger
Demokraterne ønsker, at styrke mulighederne for opsparing til pensionen ved at lempe mulighederne for skattefradrag ved indbetaling på privattegnede pensioner. Demokraterne mener, at borgerne skal sikres gunstige muligheder for opsparing til egen pension.

Pensionsalderen
Vi kommer ikke uden om, at gennemsnitsalderen stiger. Heldigvis er folk generelt set også friskere og raskere i længere tid. På den baggrund, er det Demokraternes holdning, at tilbagetrækningsalderen skal sættes i vejret. Vore ældre medborgere er nødt til at blive på arbejdsmarkedet i længere tid, og det betyder, at pensionsalderen skal revurderes.

Hos Demokraterne er vi meget glade for denne debat, og håber at vi ved at snakke os til rette alle partierne imellem, vil kunne nå frem til enighed, og være klar til at Skatte- og Velfærdskommission fremlægger sine anbefalinger til marts 2011.

Med disse ord håber Demokraterne på en indholdsrig og fremadrettet debat.