Indsigt: Landsstyret har fokus på det psykiatriske område

Landsstyret har fokus på det psykiatriske område

Medlem af landsstyret for Sundhed Agathe Fontain svarer på Astrid Fleischer Rex´s kritik om at sundhedssystemet ikke er godt nok, hvad angår det psykiatriske område.

Tirsdag d. 30. november 2010
Agathe Fontain, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Emnekreds: Socialt ansvar, Sundhedsvæsenet.

Medlem af landsstyret for Sundhed Agathe Fontain svarer på Astrid Fleischer Rex´s kritik
om at sundhedssystemet ikke er godt nok, hvad angår det psykiatriske område.

- Landsstyret mener, at de psykisk syge er en udsat gruppe i samfundet, som der skal tages særlig hånd om. I foråret fremlagde jeg en psykiatriredegørelse, der belyser hele psykiatriområdet, og der arbejdes i øjeblikket med implementeringen af redegørelsens anbefalinger.

Astrid Fleischer Rex skriver, at der er psykisk syge, som ikke får den nødvendige hjælp, og som havner hos politiet. Sundhedsvæsenet er yderst opmærksom på, at der er en gruppe af psykiske syge, der ikke opfatter sig selv som syge, og som derfor kan være svære at motivere for behandling.

Hvis psykisk syge ikke ønsker at modtage behandling, kan sundhedsvæsenet kun forsøge at overtale den syge. Hvis den syge stadig ikke ønsker behandling, kan det være nødvendigt at inddrage socialvæsenet og i nogle tilfælde også politiet, hvis den syge har en truende adfærd. Hvis en tvangsindlæggelse er nødvendig, findes der allerede klare procedurer omkring samarbejdet mellem politiet, sundhedsvæsenet og socialvæsenet.

I forhold til sundhedsvæsenets personalesituation kan jeg informere Astrid Fleischer Rex om, at sundhedsvæsenet råder over det nødvendige antal psykiatere til at varetage det psykiatriske område.

Astrid Fleischer Rex foreslår, at der skal være forskellige tilbud om højtlæsning, maling og sang til personer ramt af demens, depression og Alzheimers sygdom. Det er udmærkede forslag, men det er tilbud af social eller socialpsykiatrisk karakter, som ligger ud over sundhedsvæsenets tilbud om behandling.

- Når det gælder gruppen af demente, er både Landstinget og landsstyret meget interesserede i, at få belyst denne patientgruppes omfang og vilkår til bunds. Jeg har derfor igangsat arbejdet med en redegørelse om demens, som skal fremlægges for Landstinget i 2012, slutter Agathe Fontain.