Pressemeddelelse 14. Februar 1996 efter en finansudvalgsrejse til Sydgrønland

Herudover må Finansudvalget, bl.a. på baggrund af besøg på sygehusene i Sisimiut, Narsaq og Qaqortoq, konstatere at der er betydelige samarbejdsproblemer indenfor sundhedsvæsenet. Finansudvalget finder, at der som oftest er fremført en saglig kritik fra sygehusenes personale, og er overbevist om at personalet ønsker at bidrage til en forbedring af forholdene.

Onsdag d. 14. februar 1996
Finansudvalget
Emnekreds: Erhverv, Sundhedsvæsenet.

Finansudvalget har under sin rejse til Sydgrønland i sidste uge aflagt besøg på flere institutioner og virksomheder. I denne forbindelse er der også afholdt en del møder disse steder. Finansudvalget lægger stor vægt på, at holde sig informeret om væsentlige forhold i byer og bygder for at Udvalgets informationsniveau kan være så højt som muligt, så Udvalget er godt rustet til at behandle bl.a. landsstyrets forslag til bevillingslove.

Generelt oplevede Finansudvalget flere eksempler på "igangsætterånden" under rejsen. Bl.a. blev Udvalget i Narsaq orienteret om mulighederne for at anvende SIKU-blokke i byggeriet. Narsaq kommune har allerede givet tilsagn om en betydelig støtte til et forsøgsbyggeri til sommer, hvor disse SIKU-blokke skal anvendes. Finansudvalget har netop indstillet over for Landsstyret, at der også ydes støtte fra Hjemmestyret til forsøgsbyggeriet. Det bemærkes, at den pågældende igangsætter efterhånden har arbejdet på projektet med SIKU-blokke i 5 år. Finansudvalget forventer at der er fremtidsmuligheder i projektet.

Herudover må Finansudvalget, bl.a. på baggrund af besøg på sygehusene i Sisimiut, Narsaq og Qaqortoq, konstatere at der er betydelige samarbejdsproblemer indenfor sundhedsvæsenet. Finansudvalget finder, at der som oftest er fremført en saglig kritik fra sygehusenes personale, og er overbevist om at personalet ønsker at bidrage til en forbedring af forholdene. Da disse problemer kan medføre serviceforringelser for borgerne, har Finansudvalget opfordret Landsstyret til at tage de nødvendige initiativer til genoprette samarbejdet indenfor sundhedsvæsenet.