Behandlingen af hoved- halskræft i Grønland

Kræftbehandlingen for næsesvælgkræft er i dag den samme som i Danmark og følger den såkaldte DAHANCA protokol. Patienterne diagnosticeres i Grønland, men behandlingen udføres og styres på kræftafdelingen på Rigshospitalet. Efterbehandlingen sker i Grønland.

Onsdag d. 22. december 2010
Birgit Niclasen, læge
Emnekreds: Sundhedsvæsenet.

Sermitsiaq.AG skrev den 17. december 2010, at overlevelsen af næsesvælgkræft eller kræft i spytkirtlerne er dårligere i Grønland end i Danmark. Artiklen handler om en undersøgelse af grønlandske patienter, som blev behandlet i perioden 1994 til 2003. Sundhedsvæsenet har siden indført en række tiltag, der skal forbedre indsatsen mod hoved-halskræft.

Undersøgelsen påpeger, at den dårligere overlevelsesgrad dels skyldes, at patienterne påbegynder behandlingen for sent og dels, at forløbet, efter patienterne er kommet hjem fra behandling i Danmark, kan være bedre.

Kræftbehandlingen for næsesvælgkræft er i dag den samme som i Danmark og følger den såkaldte DAHANCA protokol. Patienterne diagnosticeres i Grønland, men behandlingen udføres og styres på kræftafdelingen på Rigshospitalet. Efterbehandlingen sker i Grønland.

Kræft i næsesvælget behandles oftest med strålebehandlinger, og hos nogle patienter i kombination med kemoterapi. Når behandlingen er afsluttet, har patienterne særlige behov, hvad angår smertebehandling og ernæring. Efterbehandlingen er meget vigtig, og øger patienternes muligheder for at overleve sygdommen, og for at få et godt liv efter sygdommen.

For at styrke efterbehandlingen mødtes fagfolk fra Grønland og Danmark ved et seminar om hoved-halskræft i september 2010. Emnet var, hvordan sundhedsvæsenet kan sikre, at hoved-halskræftpatienterne får de bedst mulige patientforløb, og hvordan sundhedsvæsenet kan hjælpe patienterne tilbage til en normal tilværelse efter endt behandling.

Det konkrete udbytte af seminaret var nye behandlingstiltag omkring efterbehandlingen og samarbejdet med Rigshospitalet, men det blev også pointeret, hvor vigtigt det er, at patienterne kommer til læge med deres symptomer så tidligt som muligt.

Dagens kræftbehandling mod kræft i næsesvælget og spytkirtlerne er effektiv, men muligheden for overlevelse bliver bedre, jo tidligere kræften findes.