Pilotprojekt baseret på videokonference-udstyr

Fiskenæsset har nu en ugentlig konsultationsdag, hvor patienterne kan komme "til lægen" via videokonferenceudstyret, med den lokale sygeplejerske som bisidder.

Tirsdag d. 18. februar 1997
John Lassen
Emnekreds: Sundhedsvæsenet, Telemedicin.

Indholdsfortegnelse:
Der er opstillet i alt 4 anlæg:
Lidt om teknikken
Teleradiologi på PC-basis


Den sundhedspolitiske konference, som afholdtes af lægekredsforeningen i Ilulissat marts 96, satte virkelig gang i det telemedicinske område i Grønland.

Udover at nævne overlæge Steinar Petersen fra Tromsø som en væsentlig faktor til, at den telemedicinske proces begyndte at komme i gang, skal jeg henvise til en mere fyldig redegørelse i den rapport, som er udkommet fra den sundhedspolitiske konference.

Fra medio august dette år har vi startet et pilotprojekt med fjerndiagnostik baseret på videokonferenceudstyr. Udstyret er stillet gratis til rådighed af Tele Greenland i forsøgsperioden. Desuden er der omkostningsfri afbenyttelse af telelinier internt i Grønland.

Der er opstillet i alt 4 anlæg:
  1. Røntgenafdelingen D.I.H.
  2. Lægeklinikken i Nuuk
  3. Fiskenæsset
  4. samt Qaqortoq
Udstyret består basalt af et videokamera som kan fjernstyres, en 28" fjernsynsskærm samt den nødvendige elektronik til at komprimere og videresende signalet.

Af ekstraudstyr har DSMF bevilliget indkøb af i alt 3 endoscopiudstyr, hvormed undersøgelser indenfor området ØNH (øre, næse, hals) bliver mulige. Dette er et område, som man har meget gode erfaringer med i Nordnorge, og som bekendt også et højaktuelt område for Grønland.

Fiskenæsset og røntgenafdelingen er desuden blevet udstyret med et ekstra videokamera og Qaqortoq med udstyr til overførsel af eksempelvis røntgenbilleder.

Nota-Bene i Nuuk har desuden udlånt et videokonferenceudstyr af mærket Sony til røntgenafdelingen, således at vi også har mulighed for at afprøve forskellige mærker (Tele Greenlands udstyr er Tandberg)

Lidt om teknikken
Udstyret er baseret på et almindeligt videosignal, som bliver komprimeret og videresendt via en dedikeret datalinie - en såkaldt ISDN forbindelse. Alt hvad der fremstiller et videosignal og kan puttes ind i et fjernsyn, kan også behandles af videokonferenceudstyret. Det kan være videobåndoptager, videokamera, skoper af alle mulige slags ex. gastroskoper og otoendoskoper, laryngoskoper samt ultralydsundersøgelser af enhver art, herunder ekkocardiografi.

Et videosignal fylder umiddelbart en forfærdelig masse, hvis man skal sende det via en telefonlinie, og det er sådan set det essentielle i videokonferenceudstyret: det komprimerer signalet hos afsenderen og dekomprimerer signalet hos modtageren.

Båndbredden kan varieres fra en størrelse på 64 kb/s til 384 kb/s, hvilket svarer til fra 1 - 6 telefonlinier. Til billeddiagnostisk formål er man nødt til at bruge de 384 kb/s, men drejer det sig om konferencer kan man i princippet klare sig med mindre. Billedet bliver dog meget rykkende og det er generende at se på i længere tid.

De 4 steder er bl.a. valgt af hensyn til eksisterende telelinier. Mulighederne for at udnytte udstyret er talrige, men indtil videre har vi overførsel af ultralydsundersøgelser fra Qaqortoq til DIH, og fra DIH til RH.

I sidstnævnte tilfælde drejer det sig om ekkocardiografier. Fra røntgenafdelingen er der konference en gang pr. uge med RH om diverse undersøgelser. Da jeg ikke har speciel stor erfaring i børnethorax, er det et af områderne, som jeg vil satse på, og dermed ved samme lejlighed udnytte muligheden for egen efteruddannelse indenfor dette område.

Fiskenæsset har nu en ugentlig konsultationsdag, hvor patienterne kan komme "til lægen" via videokonferenceudstyret, med den lokale sygeplejerske som bisidder.

Der er indtil videre endog meget gode erfaringer med denne konsultationsform, ikke bare fra patienternes side, men også hvad angår stationssygeplejersken. På lægeklinikken er der en rotationsordning, således at alle lægenie kommer til at sidde i "den anden ende".

Det indkøbte endoskopiudstyr er udleveret til Qaqortoq, Fiskenæsset samt Lægeklinikken. Det er blevet leveret sent og vi er endnu ikke rigtig kommet i gang. Det kniber også lidt med organisationen af den nødvendige instruktion i brugen.

Teleradiologi på PC-basis
Til sidst lige et par ord om teleradiologiprojektet, baseret på PC-materiel.

Som bekendt for en del af jer, så har dette snart "kørt" i nogle år, og erfaringerne hvad angår stabiliteten har ikke været gode. Projektet er stort set gået i stå. En væsentlig årsag er den svigtende forbindelse via cc.mail - den elektroniske post som skulle sørge for transporten af billedfilerne.

Der er nu måske gode nyheder. Fra såkaldt pålidelig kilde angives det, at der skal oprettes et nyt elektronisk postsystem for kystens sygehuse, således at vi får det samme system både i direktoratet og perifert.

At det ikke har været sådan hele tiden kan man jo undre sig over. Men mere væsentligt: de nødvendige ressourcer til instruktion, og vedligeholdelse af systemet skulle nu blive bevilliget.

Jeg vender tilbage til de enkelte distrikter når dette er på plads. Stort set alle distrikter har nu en flatbedscanner, og har således mulighed for at sende røntgenbilleder til D.I.H.

Det eneste sted som p.t. sender røntgenbilleder via pc-er er Upernavik, og det sker via internettet. Dette er et spændende område i sig selv, jeg var faktisk indstillet på at vi skulle forsøge at få teleradiologiprojektet på sporet igen ved hjælp af dette, men nu ser vi lige hvad det bliver til med hjemmestyrets nye udspil omkring den fælles elektroniske post. (red.: det nye system Intra Net forventes indført i første halvdel af 1997 og har fælles telefon- og edbkabel med større kapacitet for datatransmission).

Jeg ved der er en del distrikter, som har oprettet internetforbindelse, og I er velkomne til at kontakte røntgenafdelingen via denne forbindelse.