Ekkocardiografi via telemedicin

Der har på nuværende tidspunkt været 18 patienter, hvor der er overført ekkocardiografi. Kvaliteten af billederne har været utrolig god, så det er virkelig noget, der har en fremtid. Diagnostisk har det været yderst tilfredsstillende. De patienter, der ved ekkocardiografi er vurderet til operation, er blevet det på den transatlantisk stillede diagnose.

Tirsdag d. 18. februar 1997
Per Baunsgaard
Emnekreds: Sundhedsvæsenet, Telemedicin.

Som led i pilotprojektet med telemedicin blev der i august måned 1996 ved John Lassens mellemkomst etableret en kontakt til RH, cardiologisk afdeling.

Tele Greenland har stillet udstyret gratis til rådighed til projektet, som med hensyn til ekkocardiografi er planlagt til at vare et halvt år. Der er udvist stor interesse fra cardiologisk afdeling RH, der har stillet speciallæge Finn Nielsen til rådighed en gang om ugen en halv time uden beregning.

Der har siden første transmission kun været enkelte svigt p.g.a. presserende møder på RH, og en enkelt gang har teknikken svigtet, så forbindelsen ikke blev etableret.

Der er udfyldt et skema vedrørende hver enkelt patient, som er konfereret via telemedicin.

Første forbindelse var den 28. august. På dette tidspunkt fandtes der ingen læger på medicinsk afdeling med særlig erfaring i ultralyd endsige ekkocardiografi. Artiklens forfatter blev udnævnt "enstemmigt" til transducerfører, da jeg i en enkelt måned på kysten havde haft chancen for at begynde med ultralydundersøgelser af gravide, inden jeg forflyttede mig til Nuuk.

Det var med nogen nervøsitet hos mig, at den første forbindelse løb af stablen. Finn Nielsen var dog yderst forstående og behjælpelig. Med gode råd om projektioner og føring af transducer fik vi sendt brugbare billeder over Atlanten. På den måde kørte de første 4 forbindelser. Efter 1. oktober returnerede overl. Jens J. Kjærgaard, som er yderst fortrolig med ekkocardiografi. Han har kørt telemøderne siden da, og de har været brugt til findiagnosticering og afgørelse af, om patienten skulle til RH til operation eller supplerende diagnosticering.

Der har på nuværende tidspunkt været 18 patienter, hvor der er overført ekkocardiografi. Kvaliteten af billederne har været utrolig god, så det er virkelig noget, der har en fremtid. Diagnostisk har det været yderst tilfredsstillende. De patienter, der ved ekkocardiografi er vurderet til operation, er blevet det på den transatlantisk stillede diagnose.

Jeg havde selv i starten en patient, som vi kontrollerede efter en cardiomyopati, som hun havde fået i forbindelse med svær præeklampsi. Hun var stadig i behandling med ACE-hæmmer. Klinisk, på EKG og røntgen var der ingen indikation for fortsat behandling. Imidlertid kunne Finn Nielsen via telemedicin se, at hun ikke havde en optimalt fungerende venstre ventrikel og foreslog yderligere et halvt års behandling med ACE-hæmmer.

Vi ved ikke i øjeblikket, hvad der sker, når det første halve år er gået. Man må håbe, at DSMF og Landstinget synes, det skal køre videre. Jeg tror personligt ikke, at der spares penge, men kvaliteten af patientundersøgelse og behandling vil blive bedre. Der vil dog være tilfælde, hvor vi efter konferering kan undlade at sende patienter til DK, hvor det tidligere har været nødvendigt for at få en ekkocardiografisk vurdering.

Behovet for telemedicinsk overført ekkocardiografi vil klart være mindre i det halve år, hvor Kjærgaard er her, men det vil ikke være tilfredsstillende, at der er et halvt år, hvor medicinsk afdeling på D.I.H. ikke kan vurdere patienterne ekkocardiografisk.